Terug naar vorige pagina

Geen sprake van ontslag Korpschef Prade

Berichten als zou de korpschef Roberto Prade ontslag hebben genomen berusten op onwaarheid. Zo meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname (PR-KPS).
Het artikel dat op donderdag 2 juli 2020 is verschenen in Dagblad Suriname heeft voor veel beroering en onrust gezorgd in de gemeenschap. Zo hebben heel veel bezorgde burgers en personen binnen de media wereld gebeld met de afdeling PR-KPS om te vragen of het bericht juist was. De burgers die gebeld hebben beseffen hoe belangrijk de rol van de korpschef is, als hoogste leidinggevende binnen de politie organisatie, als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid in Suriname.
Het korps hekelt deze manier van berichtgeving en wijst er ten overvloede op dat de organisatie beschikt over een afdeling PR-KPS waar ten alle tijden informatie kan worden ingewonnen over zaken het korps rakende.
Het KPS ziet het artikel dan ook als een bewuste actie om haar korpschef Prade negatief te bespreken en wijst deze aanpak ten strengste af. Overigens is het de korpsleiding opgevallen dat de verslaggeefster Saskia, Bandhan van het boven genoemde medium zich meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan soortgelijke valse berichtgevingen. Het KPS plaatst de ernstige kanttekeningen dat zij ervan uitgaat dat de verslaggeefster in kwestie zulk gedrag in het vervolg achterwege zal laten.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina