Terug naar vorige pagina

Essentiële diensten tijdens Covid-19 twee weken lockdown De directeur – (Bic Cor)

Bic Coronie

Essentiële diensten tijdens Covid-19 twee weken lockdown

De directeur Nationale Veiligheid, Danielle Veira, heeft vanavond tijdens een 'briefing' aangegeven wat de essentiële diensten zijn. Deze zijn onderverdeeld in drie groepen. De totale lockdown geldt van maandag 8 juni en duurt twee weken (tot 22 juni).

Essentiële diensten die individuele dispensatiebrieven nodig hebben (dispensatiebrieven op naam)
• poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen
• apotheken
• zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.)
• supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birti winkri
• petshops
• dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren
• service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, e.d. geen snacks.
• productiebedrijven met exportverplichtingen
• productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen
• productiebedrijven die essentiële producten tbv de gezondheid vervaardigen
• distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
• import- en exportbedrijven
• begrafenis ondernemers
• religieuze leiders
• agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
• vliegmaatschappijen
• callcenters
• vuilophaaldiensten
• schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
• geldovermakingskantoren (geen Cambio’s)
• geregistreerde taxibedrijven: met de nodige Covid-19 voorzorgsmaatregelen
• overheidskantoren en -instanties
• de vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc.
• het Surinaams Rode Kruis

De essentiële diensten die een algemene dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage
• multinationals en diens leveranciers
• parastatale bedrijven en diens leveranciers
• essentiële medewerkers van bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
• beveiliging- en bewakingsbedrijven
• geregistreerde nierdialyse centra
• geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienstregeling)
• vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv storingsdiensten en distributie van belkaarten)
• financiële instellingen
• haven en luchthaven activiteiten
• mediahuizen

Essentiële diensten die geen dispensatiebrief behoeven
• veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
• gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling

Algemene voorwaarden:
• minimale bezetting m.u.v. medische instellingen/veiligheidsdiensten en multinationals
• bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
• bedrijven hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen
• bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn)
• de aanvraag dient door de directie van het bedrijf te worden gedaan met het stempelafdruk en handtekening van de bedrijfsleiding
• de essentiële diensten die vallen on der categorie algemene dispensatiebrief dienen hun toeleveranciers op te geven middels een overzicht met contactgegevens van deze toeleveranciers
• bedrijven die vergunningsplichtig zijn, dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning

Essentiële bedrijven die reeds een aanvraag hebben ingediend bij het Nationaal Covid Management Team worden gebeld. Uw aanvraag wordt afgehandeld. Indien u toch vragen heeft kunt u tussen 08.00 en 18.00 u bellen met de volgende nummers: 7238840 of 8133270 of 8136426 of 8134230


Overheid Suriname Nieuws
Bic Coronie

Gedeeld: 2
Likes: 3

Terug naar vorige pagina
U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Hoofdplaats: Totness

Districtscommissariaat

Adres: Friendship
Telefoon: 0235160 / 0235129

Fax: 0235114

Aantal inwoners: 2.887
Aantal ressorten: 3

Ressortindeling:
Welgelegen
Totness
Johanna Maria

Terug naar vorige pagina