Terug naar vorige pagina

Eerste steenlegging uitbreiding BO kantoor te Jarikabawooncentrum Adjunct Distr…

Eerste steenlegging uitbreiding BO kantoor te Jarikabawooncentrum

Adjunct Districts-secretarissen Lalta Jimmy en Goerdin Vishal hebben samen met de administratieve medewerkster Djasidin Valencia op vrijdag 14 februari 2020, de eerste stenen gelegd voor uitbreiding van het BO kantoor van Jarikabawooncentrum aan de Bananenbacovenweg no. 17.

De bouwploeg van het comissariaat onder leiding van Redjadiwirja A. is belast met de bouwwerkzaamheden.
Districtscommissaris Mr. Sarwankoemar Ramai, die ter plekke ook aanwezig was, zei dat de uitbreiding van dit gebouw te maken heeft met een betere dienstverlening naar burgers toe. Aangezien de plaatselijke bestuursambtenaren en personeel heel veel ijver aan de dag leggen, is het belangrijk dat zij de eerste stenen plaatsen, aldus DC Ramai.
De Adjunct Districtssecretarissen bedankten de DC voor dit moment, omdat een jarenlange wens van het personeel van Jarikabawooncentrum na bijkans 15 jaren in vervulling is gegaan.Source

Terug naar vorige pagina