Terug naar vorige pagina

Door te stemmen maakt u gebruik van uw democratisch recht om het bestu -(Bic Wanica)

Door te stemmen maakt u gebruik van uw democratisch recht om het bestuur van uw ressort, district en land mee te bepalen. Alle stemgerech-
tigde burgers kunnen zich bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020 uitspreken over de samenstelling van de volksverte-
genwoordigende organen (Nationale Assemblee, Districtsraad en Ressortraad). Niemand mag worden gedwongen om te stemmen voor een bepaalde partij of persoon. Elke stemgerechtigde maakt zijn eigen keus. De stemming is geheim. Alleen de kiesgerechtigde weet in het stemhok op wie hij zijn stem uitbrengt.

#Nog53Dagen #Uwplicht #Uwplicht

Overheid Suriname Nieuws
BIC Wanica Zuid-Oost

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Terug naar vorige pagina