Terug naar vorige pagina

De veldarbeiders van Jarikabawooncentrum hebben op donderdg 26 maart 2020 onder…

De veldarbeiders van Jarikabawooncentrum hebben op donderdg 26 maart 2020 onderhoudswerkzaamheden verricht z.a maaien van bermen en opruimen van zwerfvuil aan de Soekroebakbaweg, Pisangradjaweg en de IngibakbawegSource

Terug naar vorige pagina