Terug naar vorige pagina

Bekendmaking wegafsluiting ter hoogte van perceel no. 164 aan de Damboentongweg …

Bekendmaking wegafsluiting ter hoogte van perceel no. 164 aan de Damboentongweg in het district Saramacca.

De Districtscommissaris van Saramacca maakt bekend dat op woensdag 25 maart 2020, de Damboentongweg bij perceel 164 ter hoogte van familie Dassasingh vanaf 07.00 uur tot en met 16.00 uur voor alle verkeer wordt afgesloten.
Dit in verband met het plaatsen van een streng duikers onder Damboentongweg.

De bewoners van Damboentongweg, die woonachtig zijn ten westen van perceel 164 wordt gevraagd om gebruik te maken van de Tomatenweg en Bombayweg en of de Tijgerkreek Westweg om dan via de Catharina Sophiastraat hun weg te vervolgen richting Paramaribo of Groningen.
De personen die richting westen willen wordt gevraagd om gebruik te maken van de Sidodadiweg, Larecoweg en de Catharina Sophiastraat om hun bestemming te bereiken.
U wordt verzocht hiermee rekening te houden.

Source

Terug naar vorige pagina