Terug naar vorige pagina

Bekendmaking Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme maakt h – (HI)

Bekendmaking

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme maakt hierbij bekend dat naar aanleiding van de total lockdown in samespraak met de WOVS, VVW en PLIS de volgende richtlijnen zullen gelden voor ondernemingen die als essentieel kunnen worden aangemerkt:

1. Dat de social distancing van 2m te allen tijde in acht moet worden genomen, dit ter bescherming van personeel en de klanten zelf.
2. Dat personeel en klanten mond- en neusbedekking op hebben.
3. De winkeliers open zullen zijn van 8AM tot 5PM voor de consument. Leveringen aan de winkeliers zullen geschieden tussen 3PM en 7PM. Leveranciers zullen dispensatie krijgen voor leveringen.
4. Daar waar er rijvorming plaatsvindt zullen er markeringen op de grond worden aangebracht door de winkelier. Bijvoorbeeld bij de Kassa of buiten indien er sprake is van verkoop via een luikje.
5. Daar waar er nog geen markeringen zijn aangebracht, vraagt het Ministerie het publiek om zelf de 2m social distancing in acht te nemen.
6. Klanten die zonder mond- en neusbedekking inkopen willen doen, of zich niet houden aan de richtlijnen van de winkelier, mogen worden geweerd.
7. Per gezin mag slechts 1 persoon de inkopen doen om te voorkomen dat er onnodig veel mensen naar de winkel gaan.
8. Zoveel als mogelijk gebruik maken van mobiele betaalsystemen, Uni5pay en Mope.
9. Voor supermarkten die klanten binnenlaten, gelden de richtlijnen dat er:
a. niet meer dan 5 klanten per keer in de winkel mogen zijn,
b. dat iedere winkel waar meer klanten kunnen worden toegelaten dit met toestemming van het ministerie van HIT dient te geschieden.
c. dat de winkelmanden en winkelwagens bij elke nieuwe klant moeten worden ontsmet.
d. dat de looprichting in de gangen duidelijk moet worden aangegeven. Het advies is om links te houden zoals in het verkeer.
e. dat er buiten de winkel ook de nodige social distancing in acht moet worden genomen.

De essentiele bedrijven worden in de periode 04 juni 2020 tot 12 juni 2020, binnen de tijdspanne 08.00 uur tot en met 17.00u vrij gesteld van de verplichting tot Lock down.
De aanvraag voor deze vrijstelling van deze bedrijven moet worden ingediend bij het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Hierbij dient er een verzoekschrift gericht te worden aan het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme met het volgende :
1. Bedrijfsnaam
2. KKF registratie nummer
3. Bedrijfsactiviteiten
4. Lijst van werknemers (Naam, Voornaam en ID nummer)

Voor de leveranciers van essentiële goederen naar gebieden, die door het Nationaal COVID-19 Team gekwalificeerd worden als concentratie van besmettingen in hoge risco schaal, zal voor leveringen in deze gebieden een verzoek hiertoe moeten worden aangevraagd bij het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De levering hiervan zal volgens de instructies van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) plaatsvinden.
Het verzoekschrift moet inhouden o.a. :
1. Bedrijfsnaam
2. KKF registratie nummer
3. Bedrijfsactiviteiten
4. Lijst van werknemers (Naam, Voornaam en ID nummer)
5. Schema van leveringen (dag, tijd en locatie)

Uw vrijstellings aanvragen kunnen worden gemaild naar meldpuntondernemers@gmail.com

Opmerking: Voor de dispensatie aanvraag voor de bedrijven die na 17.00 uur door moeten gaan met bedrijfsactiviteiten, zal het verzoek daartoe voor alsnog geschieden via het Nationaal Covid Management team. Daarvoor verwijzen wij u voor nadere informatie naar de COVID-19 website.

De Minister van Handel, Industrie en Toerisme

Ir. Stephen Tsang

Overheid Suriname Nieuws
Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme

Gedeeld: 32
Likes: 13

Havenlaan
Paramaribo

+597 402-080

Contact Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme on Messenger

gov.sr/ministerie-van-hi.aspx

Overheidsorganisatie

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NUTerug naar vorige pagina