Terug naar vorige pagina

Beëdiging en toelating ressortsraadsleden Kabalebo Vanmorgen vond de beëdiging …

Beëdiging en toelating ressortsraadsleden Kabalebo

Vanmorgen vond de beëdiging en toelating van de ressortsraadsleden van het ressort Kabalebo plaats. In totaal zijn 11 leden toegelaten tot de ressortsraad. Deze werden beëdigd door de Districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo, Mevr. J. Aroepa.

In Kabalebo werden alle kandidaten van de Nationale Democratische Partij (NDP) gekozen. De taak van de ressortsraad is ervoor zorg dragen dat de wensen en noden van de gemeenschap worden gepresenteerd aan de centrale overheid. Een van de belangrijkste taken is het houden van een jaarlijkse hoorzitting voor het opstellen van een ressortsplan, welke later vervat zal worden in een districtsplan.
Na de beëdiging en toelating werd de eerste vergadering van de Ressortsraad gehouden. Hierrbij warden de voorzitter, ondervoorzitter en secretarisen gekozen. Als voorzitter werd gekozen Dhr. Lingaard Elvin, terwijl Dhr. Richard Hendricks als ondervoorzitter werden gekozen. Secretaris en plaatsvervangend secretaris worden respectievelijk Dhr. Mac Intosh Biakeni en Dhr. May Ornis.

De Districtscommissaris van het Bestuursressort Kabalebo, Mevr J Aroepa, feliciteerde de de nieuwe leden en wenste hun veel succes in het uitoefenen van hun nieuwe taak. De ressortsraad is de schakel tussen burgerij en de regering. Het is van belang om nu elke politieke kleur aan de kant te zetten en u in te zetten voor de burgerij. Aldus de burgermoeder.Source

Terug naar vorige pagina