Min LVV

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 6 augustus 2020

LVV Nickerie aangevangen met aanpak natte en droge infrastructuur

Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij van Regio West, hebben op dinsdag 4 augustus 2020 een aanvang gemaakt met de reparatie van de houten brug die de gebieden bekend als Naniepolder en Brutopolder verbindt. Tijdens de reparatie zullen de planken van de brug ook worden voorzien van een laag carboleum.

Om sneller hun percelen te bereiken wordt deze brug voornamelijk gebruikt door groentelers van de Brutopolder. Voor de padieverbouwers is het eveneens een belangrijke en korte route voor het afvoeren van padie.

Met het oog op de start van de najaarsoogst 2020 en om een vlotte oogst te kunnen garanderen, is door de afdeling Regio West in samenwerking met de verschillende ressortleiders van alle vijf ressorten van het district een inventarisatie opgemaakt.
Deze is een weergave van een aantal zaken betreffende de natte als droge infrastructuur die aangepakt moeten worden.

In verband met de komende oogst zal met de beperkte financiële middelen, en gebruikmakend van de droge tijd, kanalen en verbindingswegen worden aangepakt. Ajay Kalloe onderdirecteur Landbouw Regio West, zegt dat hierbij ook de hulp van andere ministeries en of diensten in het district inroepen zal worden.

Aan de boeren wordt wederom gevraagd, zuinig om te gaan met de dammen en wegen. Waar mogelijk zal aan hen ook gevraagd worden mee te helpen bij het onderhoud, waardoor elke boer in staat zal zijn zonder noemenswaardige problemen hun padie van het veld te halen.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 6 augustus 2020

LVV Nickerie aangevangen met aanpak natte en droge infrastructuur 

Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij van Regio West, hebben op dinsdag 4 augustus 2020 een aanvang gemaakt met de reparatie van de houten brug die de gebieden bekend als Naniepolder en Brutopolder verbindt. Tijdens de reparatie zullen de planken van de brug ook worden voorzien van een laag carboleum. 

Om sneller hun percelen te bereiken wordt deze brug voornamelijk gebruikt door groentelers van de Brutopolder. Voor de padieverbouwers is het eveneens een belangrijke en korte route voor het afvoeren van padie. 

Met het oog op de start van de najaarsoogst 2020 en om een vlotte oogst te kunnen garanderen, is door de afdeling Regio West in samenwerking met de verschillende ressortleiders van alle vijf ressorten van het district een inventarisatie opgemaakt.
Deze is een weergave van een aantal zaken betreffende de natte als droge infrastructuur die aangepakt moeten worden. 

In verband met de komende oogst zal met de beperkte financiële middelen, en gebruikmakend van de droge tijd, kanalen en verbindingswegen worden aangepakt. Ajay Kalloe onderdirecteur Landbouw Regio West, zegt dat hierbij ook de hulp van andere ministeries en of diensten in het district inroepen zal worden. 

Aan de boeren wordt wederom gevraagd, zuinig om te gaan met de dammen en wegen. Waar mogelijk zal aan hen ook gevraagd worden mee te helpen bij het onderhoud, waardoor elke boer in staat zal zijn zonder noemenswaardige problemen hun padie van het veld te halen.

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 4 augustus 2020

LVV geeft trainingen verantwoord gebruik van pesticiden
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft als één van haar taken, een ieder bewust te maken van het juist gebruik van pesticiden, hoe zichzelf te beschermen en de gevolgen van het onjuist gebruik van deze middelen.

Het e.e.a. is bij wet vastgelegd in artikel 23 lid 4. van het Staatsbesluit van 3 maart 2005 no 18. In dit artikel is aangegeven dat het verboden is om bestrijdingsmiddelen, genoemd in lid 1 van dit artikel (Aluminium fosfide), of aangewezen krachtens lid 3 van dit artikel, te gebruiken indien bij het verrichten van de betrokken werkzaamheden niet een persoon aanwezig is, die in het bezit is van een door de minister afgegeven bewijs.
Uit dit bewijs moet blijken, dat men voldoende op de hoogte is van de gevaren, welke het gebruik van die middelen meebrengt en van de wijze waarop deze gevaren kunnen worden voorkomen.

In navolging van het bovenstaande is het ministerie van LVV sedert 2019 gestart hout exporteurs, die met het middel Aluminum fosfide werken, te trainen in het verantwoordelijk gebruik van dit middel. Op aanvraag van de bedrijven en met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, zijn de afgelopen maand ook medewerkers van de Molen N.V. en het rijstbedrijf Paloma getraind.

Een ieder die getraind is en de training met goed gevolg heeft doorlopen, kreeg een certificaat en mag werken met de bestrijdingsmiddelen of toezicht houden op de uitvoer van de werkzaamheden.

Vanwege de regulering van de verkoop van bestrijdingsmiddelen via een bonnensysteem, roept het ministerie van LVV alle bedrijven op die Aluminium Fosfide gebruiken voor vergassing van hun voorraden en magazijnen, zich te registreren bij het ministerie.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 4 augustus 2020

LVV geeft trainingen verantwoord gebruik van pesticiden
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft als één van haar taken, een ieder bewust te maken van het juist gebruik van pesticiden, hoe zichzelf te beschermen en de gevolgen van het onjuist gebruik van deze middelen. 

Het e.e.a. is bij wet vastgelegd in artikel 23 lid 4. van het Staatsbesluit van 3 maart 2005 no 18. In dit artikel is aangegeven dat het verboden is om bestrijdingsmiddelen, genoemd in lid 1 van dit artikel (Aluminium fosfide), of aangewezen krachtens lid 3 van dit artikel, te gebruiken indien bij het verrichten van de betrokken werkzaamheden niet een persoon aanwezig is, die in het bezit is van een door de minister afgegeven bewijs. 
Uit dit bewijs moet blijken, dat men voldoende op de hoogte is van de gevaren, welke het gebruik van die middelen meebrengt en van de wijze waarop deze gevaren kunnen worden voorkomen.

In navolging van het bovenstaande is het ministerie van LVV sedert 2019 gestart hout exporteurs, die met het middel Aluminum fosfide werken, te trainen in het verantwoordelijk gebruik van dit middel. Op aanvraag van de bedrijven en met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, zijn de afgelopen maand ook medewerkers van de Molen N.V. en het rijstbedrijf Paloma getraind. 

Een ieder die getraind is en de training met goed gevolg heeft doorlopen, kreeg een certificaat en mag werken met de bestrijdingsmiddelen of toezicht houden op de uitvoer van de werkzaamheden. 

Vanwege de regulering van de verkoop van bestrijdingsmiddelen via een bonnensysteem, roept het ministerie van LVV alle bedrijven op die Aluminium Fosfide gebruiken voor vergassing van hun voorraden en magazijnen, zich te registreren bij het ministerie.

Comment on Facebook

Ik zou graag training willen volgen. Hoe geschiedt het volgen, wat is de procedure?

Will Yu over deze training wordt er gesproken?

Bezoek minister Prahlad Sewdien aan Nickerie 2 en 3 augustus 2020 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Sewdien denkwijze op opleiding dateert uit de jaren 60. Dat is allemaal achterhaald. Productschappen worden nu juist opgeheven.

Hoor dat de paarse koe dc nu gras wil gaan eten op het terrein van vhp.

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 4 augustus 2020

Minister van LVV heeft ontmoeting met LVV – Nickerie

Minister Prahlad Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op maandag 3 augustus op het kantoor van LVV – te Nieuw Nickerie een ontmoeting gehad met het personeel van LVV Regio – West.

De regio Coördinator, Guido van der Kooye, gaf een uiteenzetting over de werkaanpak. “Het ministerie van LVV is mij niet onbekend, ik heb er 10 jaren gewerkt dus zowel het ministerie als de ondernemerskant zijn mij bekend. De private – en publieke sector moeten samenwerken en de hele sector op duurzame wijze ontwikkelen” gaf de LVV minister de aanwezige staf aan.

De bewindsman deed verslag van de gesprekken die hij heeft gevoerd in Nickerie om een beter beeld te krijgen van de aandachtspunten/problemen in de verschillende sectoren. Het LVV personeel moet gereed zijn om samen met de actoren de knelpunten aan te pakken. Het moet niet gezien worden als een probleem van de agrariers, het is een Surinaamse probleem die we samen moeten oplossen, gaf de minister aan.

Aan het personeel is gevraagd om producten te identificeren die potentie hebben en deze uit te werken in project voorstellen.
“U moet niet schrikken van mijn “agri-business” aanpak, het gaat erom dat we gezamenlijk met de actoren in de “drivers seat” zullen plaatsnemen en samen zaken aanpakken. Deze wijze van aanpak vraagt een actieve aanpak van uw kant. Dit systeem zal geen succes hebben als u alleen vanuit uw bureau denkt te participeren”, gaf de bewindsman aan.

Het instellen van een productschap Rijst is ook besproken met de LVV staf. Alle stakeholders in de sector zullen zitting hebben en het e.e.a. zal centraal geschieden, Dit systeem werkt goed in ons buurland Guyana, dus moeten we nagaan hoe het eventueel in aangepaste vorm in ons land kan werken.
Samen met de private sector zullen wij de agrarische sector naar grotere hoogten tillen, gaf de LVV bewindsman tot slot aan.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 4 augustus 2020

Minister van LVV heeft ontmoeting met LVV – Nickerie

Minister Prahlad Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op maandag 3 augustus op het kantoor van LVV – te Nieuw Nickerie een ontmoeting gehad met het personeel van LVV Regio – West.

De regio Coördinator, Guido van der Kooye, gaf een uiteenzetting over de werkaanpak. “Het ministerie van LVV is mij niet onbekend, ik heb er 10 jaren gewerkt dus zowel het ministerie als de ondernemerskant zijn mij bekend. De private – en publieke sector moeten samenwerken en de hele sector op duurzame wijze ontwikkelen” gaf de LVV minister de aanwezige staf aan.

De bewindsman deed verslag van de gesprekken die hij heeft gevoerd in Nickerie om een beter beeld te krijgen van de aandachtspunten/problemen in de verschillende sectoren. Het LVV personeel moet gereed zijn om samen met de actoren de knelpunten aan te pakken. Het moet niet gezien worden als een probleem van de agrariers, het is een Surinaamse probleem die we samen moeten oplossen, gaf de minister aan.

Aan het personeel is gevraagd om producten te identificeren die potentie hebben en deze uit te werken in project voorstellen. 
“U moet niet schrikken van mijn “agri-business” aanpak, het gaat erom dat we gezamenlijk met de actoren in de “drivers seat” zullen plaatsnemen en samen zaken aanpakken. Deze wijze van aanpak vraagt een actieve aanpak van uw kant. Dit systeem zal geen succes hebben als u alleen vanuit uw bureau denkt te participeren”, gaf de bewindsman aan.

Het instellen van een productschap Rijst is ook besproken met de LVV staf. Alle stakeholders in de sector zullen zitting hebben en het e.e.a. zal centraal geschieden, Dit systeem werkt goed in ons buurland Guyana, dus moeten we nagaan hoe het eventueel in aangepaste vorm in ons land kan werken.
Samen met de private sector zullen wij de agrarische sector naar grotere hoogten tillen, gaf de LVV bewindsman tot slot aan.

Comment on Facebook

Heel oppervlakkig,vele woorden maar weinig wordt gezegd over de concrete plannen.Het is nog vroeg,de minister zit er pas,maar kijk naar Openbare werken,daar is al veel gedaan.

Geen woorden maar daden laten zien, minister

Minister een hele gemakkelijke methoden om geld tebesparen 1malig invertering bij wakai zet u zonnepanneel dus geen diesel meer denk efe na

Minister Prahlad Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

Minister Prahlad Sewdien heeft op zondag 2 augustus een werkbezoek gebracht aan Nickerie. De minister is door de DC van Nickerie Nisha Kurban – Baboe en vertegenwoordigers uit de private sector van harte welkom geheten.
Harriette Ramdin heeft op verzoek van de DC van Nickerie het geheel gecoördineerd. Bij deze gevoerde gesprekken waren ook de overige gekozen assemblee leden van het district Nickerie aanwezig te weten, Nisha Jhakry, Mohamed Gowrie, Steven Matsaleh en Ebu Jones.

“Ik ben hier voor een kennismakingsbezoek, maar wil van de gelegenheid gebruik maken een quick scan te maken van de sectoren die onder het ministerie van LVV vallen, wat dringende aanpak behoeft, wat de toekomstplannen zijn en hoe we samen de gehele sector naar grotere hoogten kunnen tillen”, gaf minister Sewdien aan zijn gehoor mee uit de verschillende sectoren. Er zijn gesprekken gevoerd met de rijst-, vee- en vissector.

De minister heeft onder andere gesproken met Albert Durga die een Markoesa project uitvoert van enkele hectaren en die nu in een oogstfase is. Behalve pulp is er op kleine schaal ook al jam, chutney, hotsauce, ketchup en meel verwerkt.

De Districtsraadsleden gaven aan wat ze reeds in het veld zijn tegengekomen. Door de bewindsman is gevraagd dit vast te leggen zodat ook hieraan gewerkt kan worden.

August Lila, directeur van de Waterschappen vroeg de minister aandacht voor het achterstallig onderhoud van de Wakay pompen die dringend aangepakt moeten worden, gezien in oktober ingezaaid zal worden. De pompen zullen dan ingezet moeten worden vanwege de droogte in die periode. Aan de minister zijn opties gepresenteerd voor aanpak van de pompen zonder dat de boeren daar last van ondervinden. Gezien de urgentie heeft de minister de heer Lila gevraagd de nodige voorbereidingen te treffen om de pompen te servicen.

Met de vertegenwoordigers van Vereniging Rijst Exporteurs, VRE, de Surinaamse Padie Boeren Associatie, de Vereniging Van Rijst Exporteurs, VVRE, de Coöperatie van Groenteverbouwers van de van Pettenpolder, KGVP, alsook het Visserscollectief zijn er ook gesprekken gevoerd en er is individueel met de minister gesproken over de aandachtspunten en plannen binnen hun vakgebied.

Tijdens de besprekingen is door verschillende actoren aangegeven, dat de dichtgeslibde vaargeul van de Nickerie rivier tot gevolg heeft dat maximaal 3000 ton kan worden ingeladen met alle gevolgen van dien.

Er is ook dringend aandacht gevraagd voor de waterhuishouding van het rijstdistrict. De minister gaf aan dat deze kwestie zijn aandacht heeft evenals het baggeren van de Nickerie rivier.

Op de terugweg naar Paramaribo op maandag 3 augustus heeft de LVV bewindsman een orientatiebezoek gebracht aan het pompgemaal te Wageningen, alwaar hij nader uitleg kreeg.
... See MoreSee Less

Minister Prahlad Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

Minister Prahlad Sewdien heeft op zondag 2 augustus een werkbezoek gebracht aan Nickerie. De minister is door de DC van Nickerie Nisha Kurban – Baboe en vertegenwoordigers uit de private sector van harte welkom geheten. 
Harriette Ramdin heeft op verzoek van de DC van Nickerie het geheel gecoördineerd. Bij deze gevoerde gesprekken waren ook de overige gekozen assemblee leden van het district Nickerie aanwezig te weten, Nisha Jhakry, Mohamed Gowrie, Steven Matsaleh en Ebu Jones.

“Ik ben hier voor een kennismakingsbezoek, maar wil van de gelegenheid gebruik maken een quick scan te maken van de sectoren die onder het ministerie van LVV vallen, wat dringende aanpak behoeft, wat de toekomstplannen zijn en hoe we samen de gehele sector naar grotere hoogten kunnen tillen”, gaf minister Sewdien aan zijn gehoor mee uit de verschillende sectoren. Er zijn gesprekken gevoerd met de rijst-, vee- en vissector.

De minister heeft onder andere gesproken met Albert Durga die een Markoesa project uitvoert van enkele hectaren en die nu in een oogstfase is. Behalve pulp is er op kleine schaal ook al jam, chutney, hotsauce, ketchup en meel verwerkt. 

De Districtsraadsleden gaven aan wat ze reeds in het veld zijn tegengekomen. Door de bewindsman is gevraagd dit vast te leggen zodat ook hieraan gewerkt kan worden. 

August Lila, directeur van de Waterschappen vroeg de minister aandacht voor het achterstallig onderhoud van de Wakay pompen die dringend aangepakt moeten worden, gezien in oktober ingezaaid zal worden. De pompen zullen dan ingezet moeten worden vanwege de droogte in die periode. Aan de minister zijn opties gepresenteerd voor aanpak van de pompen zonder dat de boeren daar last van ondervinden. Gezien de urgentie heeft de minister de heer Lila gevraagd de nodige voorbereidingen te treffen om de pompen te servicen. 

Met de vertegenwoordigers van Vereniging Rijst Exporteurs, VRE, de Surinaamse Padie Boeren Associatie, de Vereniging Van Rijst Exporteurs, VVRE, de Coöperatie van Groenteverbouwers van de van Pettenpolder, KGVP, alsook het Visserscollectief zijn er ook gesprekken gevoerd en er is individueel met de minister gesproken over de aandachtspunten en plannen binnen hun vakgebied. 

Tijdens de besprekingen is door verschillende actoren aangegeven, dat de dichtgeslibde vaargeul van de Nickerie rivier tot gevolg heeft dat maximaal 3000 ton kan worden ingeladen met alle gevolgen van dien. 

Er is ook dringend aandacht gevraagd voor de waterhuishouding van het rijstdistrict. De minister gaf aan dat deze kwestie zijn aandacht heeft evenals het baggeren van de Nickerie rivier. 

Op de terugweg naar Paramaribo op maandag 3 augustus heeft de LVV bewindsman een orientatiebezoek gebracht aan het pompgemaal te Wageningen, alwaar hij nader uitleg kreeg.

Comment on Facebook

Wanneer kom u minister op commewijne

Photos from Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij's post ... See MoreSee Less

Minister Sewdien heeft ontmoeting met Visserijsector ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

minster wat doen voor t kunst mest prys in nickerie 350srd per zak is het of doe je zelfe Al's die anderen minsters die voor spek n bonen waren

Beste minister Visserij Nickerie Licht lam 30jaren achterstand Geen stijgers en andere faciliteiten.

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 28 juli 2020

Minister Sewdien heeft ontmoeting met Visserijsector

Minister Parmanand Sewdien, van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op dinsdag 28 juli 2020 een ontmoeting gehad met de Visserijsector. Minister Sewdien was vergezeld van de verantwoordelijke van het Directoraat Visserij, mevrouw Parveen Amritpersad. Van de visserijsector waren aanwezig vertegenwoordigers van de SAIL, Suriname Seafood Association (SSA), Suriname Industrial Fisheries Cooperative (SIFCO), Suriname National Fishersfolks Organization (SUNFO), het Visserscollectief, de vissers coöperaties van Boskamp, Commewijne, Galibi en Nickerie. Kolonel Jerry Slijngard en Majoor Radjoe Bhola van de Kustwacht waren eveneens aanwezig.

“Ik heb gemeend jullie uit te nodigen voor een kennismaking, maar ik wil ook een andere aanpak voor verduurzaming van de sector aan u kenbaar maken. Ook binnen de visserij sector wil ik zoals in de andere sectoren de “agri-business approach” hanteren.

De bewindsman gaf aan dat voor de seabob-sector een stuurgroep is ingesteld met vertegenwoordigers van de seabob sectorindustrie en de overheid, welke zijn nut heeft bewezen. Hij gaf aan dat deze aanpak ook toegepast zal worden voor de andere categorieën. Hierbij kan de stakeholdersparticipatie bij besluitvorming worden gestimuleerd en kunnen gezamenlijk oplossingen aangedragen worden voor de problemen die zich voordoen in de verschillende categorieën.

Er zijn veel meer dan het maximaal toegestane aantal vergunningen uitgegeven en in diverse categorieën van de visserij is er sprake van overbevissing. Dit aantal moet worden teruggebracht om het verduurzamen van de sector te garanderen, maar hoe doen we dat, vroeg de bewindsman aan de aanwezigen. Hij is daarom voorstaander om per visserijcategorie een stuurgroep in te stellen, die de problematiek in hun subsector, door middel van dialoog zal aanpakken.

De minister is ervan overtuigd dat mede hierdoor en de stakeholdersparticipatie, zaken binnen de verschillende subsectoren sneller en efficiënter aangepakt kunnen worden

President Santokhi heeft de opdracht gegeven om na te gaan waar de low hanging fruits zijn, gezien de huidige financiële situatie. De smokkel van vis moet hard worden aangepakt. Er zal op kort termijn een gesprek gevoerd worden met de Kustwacht om de mogelijkheden te bekijken, om de strijd tegen illegale visserij op te voeren.

Er is hulp aangeboden door het buitenland, onder andere Frans Guyana en Nederland, laten we samen nagaan hoe we hieraan invulling kunnen geven”, aldus de LVV minister.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 28 juli 2020

Minister Sewdien heeft ontmoeting met Visserijsector

Minister Parmanand Sewdien, van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op dinsdag 28 juli 2020 een ontmoeting gehad met de Visserijsector. Minister Sewdien was vergezeld van de verantwoordelijke van het Directoraat Visserij, mevrouw Parveen Amritpersad. Van de visserijsector waren aanwezig vertegenwoordigers van de SAIL, Suriname Seafood Association (SSA), Suriname Industrial Fisheries Cooperative (SIFCO), Suriname National Fishersfolks Organization (SUNFO), het Visserscollectief, de vissers coöperaties van Boskamp, Commewijne, Galibi en Nickerie. Kolonel Jerry Slijngard en Majoor Radjoe Bhola van de Kustwacht waren eveneens aanwezig.

 “Ik heb gemeend jullie uit te nodigen voor een kennismaking, maar ik wil ook een andere aanpak voor verduurzaming van de sector aan u kenbaar maken. Ook binnen de visserij sector wil ik zoals in de andere sectoren de “agri-business approach” hanteren. 

De bewindsman gaf aan dat voor de seabob-sector een stuurgroep is ingesteld met vertegenwoordigers van de seabob sectorindustrie en de overheid, welke zijn nut heeft bewezen. Hij gaf aan dat deze aanpak ook toegepast zal worden voor de andere categorieën. Hierbij kan de stakeholdersparticipatie bij besluitvorming worden gestimuleerd en kunnen gezamenlijk oplossingen aangedragen worden voor de problemen die zich voordoen in de verschillende categorieën.

Er zijn veel meer dan het maximaal toegestane aantal vergunningen uitgegeven en in diverse categorieën van de visserij is er sprake van overbevissing. Dit aantal moet worden teruggebracht om het verduurzamen van de sector te garanderen, maar hoe doen we dat, vroeg de bewindsman aan de aanwezigen. Hij is daarom voorstaander om per visserijcategorie een stuurgroep in te stellen, die de problematiek in hun subsector, door middel van dialoog zal aanpakken. 

De minister is ervan overtuigd dat mede hierdoor en de stakeholdersparticipatie, zaken binnen de verschillende subsectoren sneller en efficiënter aangepakt kunnen worden

President Santokhi heeft de opdracht gegeven om na te gaan waar de low hanging fruits zijn, gezien de huidige financiële situatie. De smokkel van vis moet hard worden aangepakt. Er zal op kort termijn een gesprek gevoerd worden met de Kustwacht om de mogelijkheden te bekijken, om de strijd tegen illegale visserij op te voeren.

Er is hulp aangeboden door het buitenland, onder andere Frans Guyana en Nederland, laten we samen nagaan hoe we hieraan invulling kunnen geven”, aldus de LVV minister.

Comment on Facebook

Heer minister waarom kunnen niet alleen een paar boeren met de bon van LVV krijgen om gang kopen voor de inzaai als ik het naar lvv gaat om vragen voor het bon hebben ons nooit gegevenheef ze personeel van lvv zegt je moet eerst zaaiendat heb ook gezaai maar nooit ze me gegevenmaar veel van ze waren NDP ddie had wel recht on zonder te zaaien kunnen de bonnen krijgen om de mest te kopen

De smokkelaars zitten ook stil te spyen.

De vis is te duur! Vis moet een goedkope eiwitbron zijn voor het ARME volk! Vis in COMMEWIJNE is duurder dan in Paramaribo. Hoe kan dat???

Succes Minister

Anshala Harilal

Ten behoeve van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP)/ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO/UN) zijn er drie openstaande vacatures.
Het gaat hierbij om de volgende technische functies:

Grant Operations Administrator – 2001670
jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2001670&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=

National Monitoring and Evaluation Specialist – 2001671
jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2001671&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=

National Project Coordinator – 2001673
jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2001673&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=

Deze functies zijn eveneens geadverteerd in FAO’s recruitment platform, de Surinaamse kranten en de VN website.
... See MoreSee Less

Ten behoeve van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP)/ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO/UN) zijn er drie openstaande vacatures.
Het gaat hierbij om de volgende technische functies: 

Grant Operations Administrator – 2001670
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2001670&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=

 National Monitoring and Evaluation Specialist – 2001671
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2001671&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=

 National Project Coordinator – 2001673
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2001673&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=

Deze functies zijn eveneens geadverteerd in FAO’s recruitment platform, de Surinaamse kranten en de VN website.

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 27 juli 2020

Eid Ul Adha slachtingen aangepast aan de COVID-19 maatregelen

De Surinaamse wetgeving verbiedt het slachten buiten slachtinrichtingen, waarvan de exploitant niet in het bezit is van een veterinaire vergunning. Dit verbod is niet van toepassing op slachtingen die als religieuze rituelen worden gekenmerkt, met schriftelijke toestemming van de Veterinaire Dienst. Slachtdieren zijn voor en na het slachten verplicht aan keuring onderworpen. Het is verboden vlees opzettelijk te onttrekken aan keuring (“Wet inspectie vlees en overige dierlijke producten S. B. 2017 no. 17”, artikelen 10 en 17).

In verband met de komende Eid Ul Adha viering van 31 juli tot en met 2 augustus a.s. heeft het directoraat Veeteelt op donderdag 16 juli verschillende moslim organisaties uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken omtrent de slachtingen van runderen en kleine herkauwers en de daarbij verplichte officiële keuringen. Hierbij is duidelijk gesteld, dat gezien de momenteel heersende Covid-19 situatie in Suriname, de slachtingen en keuringen niet op dezelfde wijze als de voorgaande jaren kunnen geschieden.

Het aandoen van verschillende moskeeën is een gevaar voor de keurmeesters en de moskeegangers. Tevens is het samenscholingsverbod van de overheid nog steeds van kracht en wederom bijgesteld naar 5 personen.
Vanwege de Covid-19 crisis hebben de twee grootste Islamitische organisaties hun leden geadviseerd, in 2020 de slachtingen tijdens het offerfeest over te slaan. Het aantal slachtingen voor het offerfeest zal dit jaar dus sterk afnemen, in vergelijking met de vorige jaren.

Derhalve zal het slachten van runderen en kleine herkauwers tijdens Eid Ul Adha 2020 uitsluitend toegestaan zijn in slachthuizen die daartoe een vergunning van de Veterinaire Diensten van LVV hebben, te weten:
- Surebeef N.V.
- Het Openbare Slachthuis Nickerie
- Het slachthuis van dhr. Jahangier te Lelydorp (Jahangier en Zonen)

Ondanks de aangepaste maatregelen wenst het ministerie u allen een gezegend offerfeest.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 27 juli 2020

Eid Ul Adha slachtingen aangepast aan de COVID-19 maatregelen

De Surinaamse wetgeving verbiedt het slachten buiten slachtinrichtingen, waarvan de exploitant niet in het bezit is van een veterinaire vergunning. Dit verbod is niet van toepassing op slachtingen die als religieuze rituelen worden gekenmerkt, met schriftelijke toestemming van de Veterinaire Dienst. Slachtdieren zijn voor en na het slachten verplicht aan keuring onderworpen. Het is verboden vlees opzettelijk te onttrekken aan keuring (“Wet inspectie vlees en overige dierlijke producten S. B. 2017 no. 17”, artikelen 10 en 17).

In verband met de komende Eid Ul Adha viering van 31 juli tot en met 2 augustus a.s. heeft het directoraat Veeteelt op donderdag 16 juli verschillende moslim organisaties uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken omtrent de slachtingen van runderen en kleine herkauwers en de daarbij verplichte officiële keuringen. Hierbij is duidelijk gesteld, dat gezien de momenteel heersende Covid-19 situatie in Suriname, de slachtingen en keuringen niet op dezelfde wijze als de voorgaande jaren kunnen geschieden. 

Het aandoen van verschillende moskeeën is een gevaar voor de keurmeesters en de moskeegangers. Tevens is het samenscholingsverbod van de overheid nog steeds van kracht en wederom bijgesteld naar 5 personen.
Vanwege de Covid-19 crisis hebben de twee grootste Islamitische organisaties hun leden geadviseerd, in 2020 de slachtingen tijdens het offerfeest over te slaan. Het aantal slachtingen voor het offerfeest zal dit jaar dus sterk afnemen, in vergelijking met de vorige jaren.

Derhalve zal het slachten van runderen en kleine herkauwers tijdens Eid Ul Adha 2020 uitsluitend toegestaan zijn in slachthuizen die daartoe een vergunning van de Veterinaire Diensten van LVV hebben, te weten:
-       Surebeef N.V.
-       Het Openbare Slachthuis Nickerie
-       Het slachthuis van dhr. Jahangier te Lelydorp (Jahangier en Zonen)

Ondanks de aangepaste maatregelen wenst het ministerie u allen een gezegend offerfeest.

Comment on Facebook

Sanawi Rachel

Faisel Bafati Saliem Kasijo

Na-eel Kallan

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 24 juli 2020

Minister Sewdien voert gesprekken met de agrarische sector

De nieuwe bewindsman van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, de heer Prahlad Sewdien, is vanaf maandag 20 juli gestart met het voeren van gesprekken met de agrarische sector.

Tijdens de gesprekken is samen met de staf van het ministerie en de vertegenwoordigers van de sector gebrainstormd over een betere samenwerking.

In het kader van een Agri Business approach, is eveneens gesproken over de veldproductie, de verwerking hiervan en de maatregelen die hierbij getroffen kunnen worden.

Vanwege de schaarse financiële middelen, is het belangrijk dat alle neuzen in de sector, één richting opkijken, zodat de prioriteiten en keuzes op de juiste manier gesteld kunnen worden.

De bewindsman is van mening dat de gesprekken moeten leiden tot werkbare ideeën. De expertise en kennis van zowel de public als de private sector, is belangrijk voor de juiste bouwstenen om de agrarische sector uit te bouwen.

De sessie van gesprekken zullen de komende week voortgezet worden.
... See MoreSee Less

... See MoreSee Less

Minister Prahlad Sewdien vangt zijn werkzaamheden op het Ministerie van LVV aan ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Gefeliciteerd met jullie nieuwe minister... en ik wens allen succes toe.

Gefeliciteerd 🎉 en succes. Minister misschien kunt u mini landbouw beurzen organiseren, zodat de mensen een betere inzicht krijgen hoe zij thuis een moestuintje kunnen aanleggen....is een idee

Heer minister succes maar begin als eerste het ministerie te ordenen,en the right men/womanon the right place te zetten,als lvver in nickerie zijn wij alle hindoestanen vhpers door deze rotte ndpers weggehaal en overgeplaats naar ressorten en op non actief gezet.heer minister deze mensen gaan echt slijmen bij je wees op uw hoede.succes,!!!

Gefeliciteerd Minister Schooltuinen weer nieuw leven inblazen. Van kleins af leren een eigen moestuintje aan te leggen.

Geweldige Minister van LVV,met zoveel ervaring .Het zal zeker goed gaan.Gefeliciteerd Minister

De right man on the right place! Heel veel succes!!! 🙏

Vertien maanden heb u heel veel bij de LVV gestolen ook bij de OWen v daar heb u harde schop gehad nu naar huis en de hele dag met je neus te spelen daar heb u ook slaag gehad

Gefeliciteerd min.vn LVV hoop dat u de boern ten gehoor zal gevn

Ik zij jullie toch nog geen woord gerept over de rijstsector in Nickerie met 4 zetels zijn wij nickerianen een hoofd pijn voor hun rijst mag niet duur zijn voor de consument anders komen ze opstraat maar wij producenten moeten wel verlies lijden import goederen mogen wel met winstmarge verkocht worden oplossing is er moet een strenge beleid komen voor de rijstsector wij nickerianen kijken naar uit DNA leden blijft alert

Zo hoorde het te zijn mijn felicitaties hoe kurg het gegaan is en laan we hopen nu dat l.v.v een bijdrage gaat leven voor het land suriname.? ?

Welkom. Eindelijk een minister met beide voeten op aarde en die weet hoe het reilen en zeilen is. Eindelijk eentje die praat over productie. Ik kijk ernaar uit... WO SET ENG

Stroma van de ndp?

Ontvangst kon beter worden georganiseerd hoor. Waar s t personeel? Neem een vb bij min ro.

Was deze ka man niet NDP bouta boy en hoe heef VHP hem genomen

Sewdien is een bedenkelijk figuur. Praat paarse NDP rioolrat taal.

Van ❤️ Gefeliciteerd met uw benoeming. Veel wijsheid, kracht en geluk toegewenst vanuit zonnig Den Haag 🤗 🌹 😘

Nieuw en oud ministers zijn allemaal zakkenvullen ben benieuwd wat deze ga doen voor Suriname??

Gefeliciteerd en veel succes met uw ministerschap.👍👍🙏

Ik denk dat meneer Parmesser weet dat alles wat hij niet goed heeft gedaan,boven water gaat komen en terecht ook. wij moeten streven om samen weer het land op te bouwen En dat gaat veel moeite en hard met hard werken mogelijk Het land is failliet achter gelaten en meneer Parmesser deed alsof er niks aan de hand was. Mijn zwager meneer B Bhola was in de jaren 60 onder direkteur bij de l.v.v. Hij leeft niet meer. En ik heb gewoond dichtbij de l.v.v. de gongrijpstraat Schietbaanweg. Moeilijke tijden nu voor deze regering. Maar ik hoop dat wij meer vooruit zullen kijken. En de mensen die corrupt zijn geweest of de l.v.v. heeft opgelicht die zeker naar de rechter zullen gaan. Zet MMMM op Minister Sewdien. God bless you.

Welkom .minister...maak er iets moois van ..no mek grap yere..er is veel werk aan de winkel..succes...

Gefeliciteerd. En wij hopen een vruchtbare dienst van uw. Succes

Succes nieuwe minister laat mij nu zien wat u kunt betekenen voor landbouwers

Netjes Gefeliciteerd Menr.Sewdien...🤝💪❤

laat het niet bij praten blijven maar daden

Als deze ook fraudeert, ook met muziek eruit gooien!

View more comments

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 17 juli 2020

Prahlad Sewdien vangt werkzaamheden aan als minister van LVV

Prahlad Sewdien die door de VHP is voorgedragen als minister van LVV en op donderdag 16 juli 2020 door President Chandrikapersad Santokhi is beëdigd, heeft op heden vrijdag 17 juli 2020, zijn werkzaamheden op het ministerie aangevangen. Hij werd hierbij ontvangen door het personeel van het ministerie die met hem meeliep naar zijn kantoor vergezeld van een tazza drummer.

Omstreeks 10 uur vond de formele overdracht van zaken plaats. Rabin Parmessar die tot gister de scepter zwaaide op het ministerie, droeg zaken formeel over aan zijn opvolger. Na de formele overdracht verliet Rabin Parmessar het ministerie, waarna minister Sewdien de personeelsleden toespraak.

In zijn toespraak bracht de minister naar voren dat hij op LVV heeft gewerkt na zijn studie. Hij heeft verschillende funkties bekleed en zwaaide in 1991 af in de functie van Onderdirecteur Landbouw. “Ik kom uit een landbouwers familie, vroeg opstaan, koeien melken en dan naar school, s’middags op het veld werken zijn mij niet onbekend. De visserij sector is mij volledig bekend, ik heb actief ook aan veeteelt gedaan en ik ben afgezwaaid als Onderdirecteur Landbouw, dus de L en de beide V’s zijn volledig bekend terrein” gaf minister Sewdien het personeel aan.

Hij gaf aan een beleid te zullen voeren waarbij er zal worden uitgegaan van het “agri-business” principe. “We gaan allereerst de low hanging fruits plukken en tegelijker tijd bekijken hoe bedrijven geholpen kunnen worden om hun productie op te voeren en om te kunnen exporteren, want de dollars zijn hard nodig”. De minister gaf tot slot aan niet teveel in details te treden, maar in de komende maand zullen zaken steeds duidelijker worden.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 17 juli 2020

Prahlad Sewdien vangt werkzaamheden aan als minister van LVV 

Prahlad Sewdien die door de VHP is voorgedragen als minister van LVV en op donderdag 16 juli 2020 door President Chandrikapersad Santokhi is beëdigd, heeft op heden vrijdag 17 juli 2020, zijn werkzaamheden op het ministerie aangevangen. Hij werd hierbij ontvangen door het personeel van het ministerie die met hem meeliep naar zijn kantoor vergezeld van een tazza drummer.

Omstreeks 10 uur vond de formele overdracht van zaken plaats. Rabin Parmessar die tot gister de scepter zwaaide op het ministerie, droeg zaken formeel over aan zijn opvolger. Na de formele overdracht verliet Rabin Parmessar het ministerie, waarna minister Sewdien de personeelsleden toespraak.

In zijn toespraak bracht de minister naar voren dat hij op LVV heeft gewerkt na zijn studie. Hij heeft verschillende funkties bekleed en zwaaide in 1991 af in de functie van Onderdirecteur Landbouw. “Ik kom uit een landbouwers familie, vroeg opstaan, koeien melken en dan naar school, s’middags op het veld werken zijn mij niet onbekend. De visserij sector is mij volledig bekend, ik heb actief ook aan veeteelt gedaan en ik ben afgezwaaid als Onderdirecteur Landbouw, dus de L en de beide V’s zijn volledig bekend terrein” gaf minister Sewdien het personeel aan.

Hij gaf aan een beleid te zullen voeren waarbij er zal worden uitgegaan van het “agri-business” principe. “We gaan allereerst de low hanging fruits plukken en tegelijker tijd bekijken hoe bedrijven geholpen kunnen worden om hun productie op te voeren en om te kunnen exporteren, want de dollars zijn hard nodig”. De minister gaf tot slot aan niet teveel in details te treden, maar in de komende maand zullen zaken steeds duidelijker worden.

Comment on Facebook

Lots of wishes dear Sir, I m from India, want to work with you in future in dovloping Agree condition and machinery. Please give me chance to interact and Industrial partnership .

Doe wat heel snel voor ht kunstmest in nickerie want n Zak ureum kost nu 325 tot 350srd per zak

Hopelijk kunnen wij nu de voedselschuur worden..... succes!!!! En help de tuinbouwer groeien

Welcome en van harte Gefeliciteerd. Wens U het beste toe. Als het echt werken voor en in het belang van het land Mag U volledige ondersteunening mijnszijde verwachten.

Aub mw. Tania (a.k.a. hindoestanen hater) ver houden van het terrein van LVV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Heel veel succes

Heel veel sterkte en kracht en succes

Welkom minister

Welcome minister

👍💪💪💪💪💪

Succes

Ik wens hl vl kracht en succes ons nieuwe minister sewdien💪💪💪💪🙏🙏

All the best💪💪💪❤❤❤💛💛

Gefeliciteerd en Succes !!

Welkom en Succes

Succes

Cherash Karmoek

View more comments

... See MoreSee Less

Officiële implementatie Vessel Monitoring System op kustvissersvaartuigen ... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 8 juli 2020

Officiële implementatie Vessel Monitoring System op kustvissersvaartuigen

Het Vessel Monitoring System, VMS, is een apparaat waarmee de lokatie en de data van de vaartuigen nauwkeurig kan worden gevolgd die van belang is voor zowel het ministerie van LVV alsook internationale organisaties. Op woensdag 8 juli vond op de Nene steiger aan de Anton Dragtenweg de officiele implementatie plaats van het VMS systeem op een kustvissersvaartuig. Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van de Marine, de Kustwacht, de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname ( MAS), het Visserscollectief, de Nationale vissersorganisatie Sunfo en de Suriname Seafood Association SSA.

Praveen Amritpersad, directeur van het directoraat Visserij gaf een uiteenzetting van het VMS Zij is zeer ingenomen dat het VMS systeem nu breed wordt gedragen.
Het systeem is van eminent belang voor de duurzame ontwikkeling van de sector en is ook door internationale organisaties waar Suriname lid van is, verplicht gesteld. Dit VMS systeem is ook voorzien van een “panicbutton’ die bij noodsituaties kan worden ingedrukt. De signalen worden ontvangen door de autoriteiten en de exacte locatie kan zo worden vastgesteld en er kan gerichte actie worden ondernomen.
Het directoraat Visserij is doende om samen met de desbetreffende autoriteiten de protocollen hiervoor samen te stellen. Het systeem kan eveneens worden uitgebreid met bijvoorbeeld een two-way communication waardoor er gecommuniceerd kan worden tussen de bemanning en de vergunninghouder. Zowel autoriteiten, het Directoraat Visserij alsook de vergunninghouder hebben toegang tot de verzamelde data die voor 5 jaren wordt opgeslagen.

De leverancier van het VMS systeem is de firma Comprehensive Security Solutions Suriname, CSSS. Er is voor deze firma gekozen na een transparant proces waarbij meerdere leveranciers in de gelegenheid werden gesteld mee te dingen. De vertegenwoordiger van het bedrijf, de heer Seymor gaf aan dat het bedrijf ook in 5 andere landen is gevestigd. Hij benadrukte de veiligheid voor de bemanning die dit systeem met zich meebrengt alsook voor het gezin en familie van de bemanning.

Nadat Paramaribo is afgerond, gaat men naar Commewijne, Coronie en Nickerie om ook de vaartuigen van de vergunninghouders aldaar die hebben betaald, te voorzien van een VMS apparaat. Ook hierop heeft de COVID-19 pandemie zijn invloed gehad, de systemen konden niet worden gefabriceerd op normaal tempo gezien de lockdown in het land van fabricage. De heer Seymor sprak zijn dank uit aan de minister van LVV voor zijn inzet en de actoren die in de testperiode hun medewerking hebben verleend.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost om de vissers ervan te overtuigen dat het VMS systeem noodzakelijk is en zelf een vereiste bij het verstrekken en/of verlengen van de visvergunning.

“Het doet me goed dat we vandaag ertoe over zijn gegaan het systeem officieel te implementeren. Ik heb altijd gesteld dat ik de gehele sector duurzaam wil ontwikkelen, visserij is daarop geen uitzondering. De Visserij sector levert een enorme bijdrage aan werkgelegenheid en levert een grote bijdrage aan de staatskas. Er werken ongeveer 7000 mensen in deze sector die per jaar 50 – 70 miljoen US dollar per jaar bijdraagt aan de staatskas”.

Minister Rabin Parmessar gaf ook aan dat de bijdrage aan de staatskas met de nodige maatregelen kan worden verhoogd naar 100 miljoen per jaar. Dit VMS systeem is een onderdeel om de sector durrzaam te ontwikkelen en te behouden. Dat wij vandaag hier staan, is wederom het bewijs dat de ordening van de sector serieus wordt aangepakt en is dit een grote stap, los van de vele andere stappen die tot nu toe zijn ondernomen ter ordening van de visserijsector.

Er zijn genoeg grotere uitdagingen, waaronder de reductie van het aantal vergunningen voor bepaalde visserijtypen, teneinde overbevissing tegen te gaan en duurzame visserij daadwerkelijk te kunnen garanderen. Tegen de achtergrond van het belang van de sector Visserij en de mogelijkheden voor verdere groei alsook de werkzaamheden die aangepakt dienen te worden, kon het niet anders dat we deze afdeling moesten verheffen tot een directoraat met een directeur en 2 onderdirecteuren, gaf de minister aan.

Tot slot bracht de minister dank uit aan de actoren en stakeholders, die gedurende het gehele proces hun ondersteuning hebben verleend zodat tot implementatie van het VMS systeem kon worden overgegaan. Hij riep een ieder op die nog niet heeft betaald om deze in orde te maken. Het niet hebben van een VMS systeem aan boord van de vaartuigen, zal worden beschouwd als illegaal vissen en hiertegen zal streng worden opgetreden.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 8 juli 2020

Officiële implementatie Vessel Monitoring System op kustvissersvaartuigen

Het Vessel Monitoring System, VMS, is een apparaat waarmee de lokatie en de data van de vaartuigen nauwkeurig kan worden gevolgd die van belang is voor zowel het ministerie van LVV alsook internationale organisaties. Op woensdag 8 juli vond op de Nene steiger aan de Anton Dragtenweg de officiele implementatie plaats van het VMS systeem op een kustvissersvaartuig. Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van de Marine, de Kustwacht, de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname ( MAS), het Visserscollectief, de Nationale vissersorganisatie Sunfo en de Suriname Seafood Association SSA.

Praveen Amritpersad, directeur van het directoraat Visserij gaf een uiteenzetting van het VMS Zij is zeer ingenomen dat het VMS systeem nu breed wordt gedragen. 
Het systeem is van eminent belang voor de duurzame ontwikkeling van de sector en is ook door internationale organisaties waar Suriname lid van is, verplicht gesteld. Dit VMS systeem is ook voorzien van een “panicbutton’ die bij noodsituaties kan worden ingedrukt. De signalen worden ontvangen door de autoriteiten en de exacte locatie kan zo worden vastgesteld en er kan gerichte actie worden ondernomen. 
Het directoraat Visserij is doende om samen met de desbetreffende autoriteiten de protocollen hiervoor samen te stellen. Het systeem kan eveneens worden uitgebreid met bijvoorbeeld een two-way communication waardoor er gecommuniceerd kan worden tussen de bemanning en de vergunninghouder. Zowel autoriteiten, het Directoraat Visserij alsook de vergunninghouder hebben toegang tot de verzamelde data die voor 5 jaren wordt opgeslagen. 

De leverancier van het VMS systeem is de firma Comprehensive Security Solutions Suriname, CSSS. Er is voor deze firma gekozen na een transparant proces waarbij meerdere leveranciers in de gelegenheid werden gesteld mee te dingen. De vertegenwoordiger van het bedrijf, de heer Seymor gaf aan dat het bedrijf ook in 5 andere landen is gevestigd. Hij benadrukte de veiligheid voor de bemanning die dit systeem met zich meebrengt alsook voor het gezin en familie van de bemanning. 

Nadat Paramaribo is afgerond, gaat men naar Commewijne, Coronie en Nickerie om ook de vaartuigen van de vergunninghouders aldaar die hebben betaald, te voorzien van een VMS apparaat. Ook hierop heeft de COVID-19 pandemie zijn invloed gehad, de systemen konden niet worden gefabriceerd op normaal tempo gezien de lockdown in het land van fabricage. De heer Seymor sprak zijn dank uit aan de minister van LVV voor zijn inzet en de actoren die in de testperiode hun medewerking hebben verleend.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost om de vissers ervan te overtuigen dat het VMS systeem noodzakelijk is en zelf een vereiste bij het verstrekken en/of verlengen van de visvergunning. 

“Het doet me goed dat we vandaag ertoe over zijn gegaan het systeem officieel te implementeren. Ik heb altijd gesteld dat ik de gehele sector duurzaam wil ontwikkelen, visserij is daarop geen uitzondering. De Visserij sector levert een enorme bijdrage aan werkgelegenheid en levert een grote bijdrage aan de staatskas. Er werken ongeveer 7000 mensen in deze sector die per jaar 50 – 70 miljoen US dollar per jaar bijdraagt aan de staatskas”. 

Minister Rabin Parmessar gaf ook aan dat de bijdrage aan de staatskas met de nodige maatregelen kan worden verhoogd naar 100 miljoen per jaar. Dit VMS systeem is een onderdeel om de sector durrzaam te ontwikkelen en te behouden. Dat wij vandaag hier staan, is wederom het bewijs dat de ordening van de sector serieus wordt aangepakt en is dit een grote stap, los van de vele andere stappen die tot nu toe zijn ondernomen ter ordening van de visserijsector. 

Er zijn genoeg grotere uitdagingen, waaronder de reductie van het aantal vergunningen voor bepaalde visserijtypen, teneinde overbevissing tegen te gaan en duurzame visserij daadwerkelijk te kunnen garanderen. Tegen de achtergrond van het belang van de sector Visserij en de mogelijkheden voor verdere groei alsook de werkzaamheden die aangepakt dienen te worden, kon het niet anders dat we deze afdeling moesten verheffen tot een directoraat met een directeur en 2 onderdirecteuren, gaf de minister aan. 

Tot slot bracht de minister dank uit aan de actoren en stakeholders, die gedurende het gehele proces hun ondersteuning hebben verleend zodat tot implementatie van het VMS systeem kon worden overgegaan. Hij riep een ieder op die nog niet heeft betaald om deze in orde te maken. Het niet hebben van een VMS systeem aan boord van de vaartuigen, zal worden beschouwd als illegaal vissen en hiertegen zal streng worden opgetreden.

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 8 juli 2020

Innovatief composteringsprojectvoorstel ingediend bij ministerie van LVV

Overal in de wereld wordt biologische landbouw beschouwd als een innovatieve activiteit met enorme perspectieven. Er worden enorme inspanningen ondernomen voor de verbetering en bevordering van deze vorm van landbouw om zodoende een essentiële bijdrage te leveren aan milieuvriendelijke productiemethoden en duurzaamheid.
Hamesa Sank N.V. een bedrijf die ook hierin een bijdrage wil leveren, heeft op woensdag 8 juli 2020 een composteringsprojectvoorstel ingediend bij minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV.

Als gevolg van landbouwactiviteiten worden er ook enorme hoeveelheden landbouwafval van organische oorsprong geproduceerd, die vervolgens wordt afgevoerd met alle negatieve gevolgen voor het milieu en zonder maatschappelijke voordelen. Hamesa Sank N.V. is van mening dat deze negatieve gevolgen gematigd kunnen worden door dit afval te verwerken tot bruikbare producten. Eén van de meest voor de hand liggende methoden is het composteren van dit agrarisch afval.

Compost is een essentiële input in de biologische landbouw. Daarom ziet Hamesa Sank N.V. dit project ook als innovatief, met importvervangingseffecten en binnen de grenzen van de sub sector biologische landbouw. Minister Parmessar verwelkomt dit initiatief welke volgens hem nationaal en regionaal zal doorwerken.

Met betrekking tot compostering zijn er door het ministerie in verschillende districten composttrainingen gehouden. In het afgelopen jaar zijn er op diverse LVV-kwekerijen composteringsruimten opgezet, welke gefinancierd zijn door de Inter-American Development Bank. Goed vervaardigde compost kan worden gebruikt als bodemverbeteraar en groeimedium voor kwekerijen waardoor de landbouwproductie zal stijgen.

Het projectvoorstel van Hamesa dat goed aansluit op de doelen van LVV zal door een team van deskundigen van het ministerie worden bestudeerd en begeleid teneinde deze, naast de eigen bijdrage van het bedrijf, gefinancierd te krijgen door een organisatie die projectvoorstellen ondersteunt. Er bestaan tussen het ministerie van LVV reeds relaties met internationale organisaties die de projectvoorstellen kunnen ondersteunen met zowel technische als financiële middelen.

Minister Parmessar wil meer dynamiek vanuit de agrarische sector daar deze enorme potentie biedt. “Boeren zien geld vaak als een grote drempel, terwijl er veel meer financiële mogelijkheden zijn”, zegt de bewindsman. “De begeleiding in deze is aanwezig bij het ministerie van LVV. De vraag naar voedsel neemt toe, Suriname is in staat in deze te voldoen, mits de boeren de geboden kansen aangrijpen!”

Met innovatieve projecten kan de hele sector duurzaam wordt ontwikkeld. Er ontstaat meer werkgelegenheid en onze economie zal hiervan ook profijt hebben, gaf de bewindsman eveneens aan.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 8 juli 2020

Innovatief composteringsprojectvoorstel ingediend bij ministerie van LVV

Overal in de wereld wordt biologische landbouw beschouwd als een innovatieve activiteit met enorme perspectieven. Er worden enorme inspanningen ondernomen voor de verbetering en bevordering van deze vorm van landbouw om zodoende een essentiële bijdrage te leveren aan milieuvriendelijke productiemethoden en duurzaamheid. 
Hamesa Sank N.V. een bedrijf die ook hierin een bijdrage wil leveren, heeft op woensdag 8 juli 2020 een composteringsprojectvoorstel ingediend bij minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. 

Als gevolg van landbouwactiviteiten worden er ook enorme hoeveelheden landbouwafval van organische oorsprong geproduceerd, die vervolgens wordt afgevoerd met alle negatieve gevolgen voor het milieu en zonder maatschappelijke voordelen. Hamesa Sank N.V. is van mening dat deze negatieve gevolgen gematigd kunnen worden door dit afval te verwerken tot bruikbare producten. Eén van de meest voor de hand liggende methoden is het composteren van dit agrarisch afval.

Compost is een essentiële input in de biologische landbouw. Daarom ziet Hamesa Sank N.V. dit project ook als innovatief, met importvervangingseffecten en binnen de grenzen van de sub sector biologische landbouw. Minister Parmessar verwelkomt dit initiatief welke volgens hem nationaal en regionaal zal doorwerken.

Met betrekking tot compostering zijn er door het ministerie in verschillende districten composttrainingen gehouden. In het afgelopen jaar zijn er op diverse LVV-kwekerijen composteringsruimten opgezet, welke gefinancierd zijn door de Inter-American Development Bank. Goed vervaardigde compost kan worden gebruikt als bodemverbeteraar en groeimedium voor kwekerijen waardoor de landbouwproductie zal stijgen. 

Het projectvoorstel van Hamesa dat goed aansluit op de doelen van LVV zal door een team van deskundigen van het ministerie worden bestudeerd en begeleid teneinde deze, naast de eigen bijdrage van het bedrijf, gefinancierd te krijgen door een organisatie die projectvoorstellen ondersteunt. Er bestaan tussen het ministerie van LVV reeds relaties met internationale organisaties die de projectvoorstellen kunnen ondersteunen met zowel technische als financiële middelen.

Minister Parmessar wil meer dynamiek vanuit de agrarische sector daar deze enorme potentie biedt. “Boeren zien geld vaak als een grote drempel, terwijl er veel meer financiële mogelijkheden zijn”, zegt de bewindsman. “De begeleiding in deze is aanwezig bij het ministerie van LVV. De vraag naar voedsel neemt toe, Suriname is in staat in deze te voldoen, mits de boeren de geboden kansen aangrijpen!” 

Met innovatieve projecten kan de hele sector duurzaam wordt ontwikkeld. Er ontstaat meer werkgelegenheid en onze economie zal hiervan ook profijt hebben, gaf de bewindsman eveneens aan.
Meer berichten laten zien
ajax-loader