Min LVV

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Het LVV Journaal van vrijdag 03 april 2020 ... See MoreSee Less

Wachtdienstregeling Dierenarts ... See MoreSee Less

Wachtdienstregeling Dierenarts

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 2 april 2020

Succesvolle verkoop actie bij PCS en SVZ

De stakeholders uit de landbouwsector en Melk Centrale Paramaribo, MCP, hebben op donderdag 2 april hun verkoopactie voortgezet bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS en het Sint Vincentius Ziekenhuis, SVZ. De personeelsleden van deze zorginstellingen hebben gretig gebruik gemaakt van deze actie. MCP was zelf genoodzaakt de voorraad melkproducten wederom te laten aanvullen. De landbouwproducten waren bij beide instellingen uitverkocht. Vele personeelsleden hebben laten weten tevreden te zijn met de actie van de minister van LVV en het totale team. “We willen vragen dat het niet bij een éénmalige actie blijft, want we hebben behoefte aan meer”.

De actie die op touw is gezet door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de personeelsbond van het ministerie en stakeholders in de landbouw, kan als zeer succesvol worden beschouwd. Het succes is door zowel de personeelsleden van de zorginstellingen alsook de stakeholders zelf aangegeven. Minister Rabin Parmessar heeft zich extra ingezet om de actie te realiseren.

Op vrijdag 3 april zal de speciale Covid-19 commissie van LVV die belast is met de organisatie en het verloop van deze actie, het geheel evalueren. Indien nodig zal er bijstelling van de actie plaatsvinden en zal er een planning worden opgesteld hoe en waar de acties zullen worden voortgezet.

“We willen op deze wijze ook onze erkentelijkheid tonen naar de werkers van de zorgsector toe, op hetzelfde moment bieden we ook de agrariërs een mogelijkheid hun producten aan de man te brengen en ook hun bijdrage te leveren aan het geheel”, gaf Minister Rabin Parmessar aan.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 2 april 2020

Succesvolle verkoop actie bij PCS en SVZ

De stakeholders uit de landbouwsector en Melk Centrale Paramaribo, MCP, hebben op donderdag 2 april hun verkoopactie voortgezet bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS en het Sint Vincentius Ziekenhuis, SVZ. De personeelsleden van deze zorginstellingen hebben gretig gebruik gemaakt van deze actie. MCP was zelf genoodzaakt de voorraad melkproducten wederom te laten aanvullen. De landbouwproducten waren bij beide instellingen uitverkocht. Vele personeelsleden hebben laten weten tevreden te zijn met de actie van de minister van LVV en het totale team. “We willen vragen dat het niet bij een éénmalige actie blijft, want we hebben behoefte aan meer”.

De actie die op touw is gezet door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de personeelsbond van het ministerie en stakeholders in de landbouw, kan als zeer succesvol worden beschouwd. Het succes is door zowel de personeelsleden van de zorginstellingen alsook de stakeholders zelf aangegeven. Minister Rabin Parmessar heeft zich extra ingezet om de actie te realiseren.

Op vrijdag 3 april zal de speciale Covid-19 commissie van LVV die belast is met de organisatie en het verloop van deze actie, het geheel evalueren. Indien nodig zal er bijstelling van de actie plaatsvinden en zal er een planning worden opgesteld hoe en waar de acties zullen worden voortgezet.

“We willen op deze wijze ook onze erkentelijkheid tonen naar de werkers van de zorgsector toe, op hetzelfde moment bieden we ook de agrariërs een mogelijkheid hun producten aan de man te brengen en ook hun bijdrage te leveren aan het geheel”, gaf Minister Rabin Parmessar aan.

Comment on Facebook

Goed zo.Ga zo door

Het LVV Journaal van 02 april 2020 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Wanneer komen de rest van de overheid in aanmerking

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, woensdag 01 april 2020

Geslaagde verkoop actie bij ziekenhuis instellingen

In een speciale actie onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zijn de ziekeninstellingen ‘s Lands Hospitaal en het Diakonessenhuis ook aangedaan. Vandaag, woensdag 01 april 2020 hebben stakeholders uit de landbouwsector en de Melkcentrale Paramaribo, MCP, hun producten tegen een redelijke prijs ten verkoop aangeboden aan het personeel van deze instellingen.

Bij ‘s Lands Hospitaal was een deel van het parkeerterrein speciaal ingericht voor deze verkoop actie. Het personeel van zowel ’s Lands Hospitaal alsook het Diakonessenhuis waren ingenomen met deze actie en hebben aangegeven dat er zeker nog meer behoefte bestaat aan de aangeboden producten.

De landbouwers en het MCP die hun producten zelf ten verkoop hebben aangeboden, hebben aangegeven dat het hun goed doet om de handen in één te slaan. Op deze wijze kunnen wij ook onze bijdrage leveren aan de behoefte van het personeel van de zorginstellingen. Deze mensen zetten zich in om de patiënten te verzorgen, meer nog de patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus.

Volgens planning zou ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, worden aangedaan, maar zij zullen eerst een voorstel doen voor een ander plan van aanpak.

Met deze actie heeft minister Rabin Parmessar willen inspelen op de ontstane situatie van het COVID-19 virus. De bewindsman wil eveneens aan de werkers in de zorgsector op deze wijze zijn erkentelijkheid tonen, voor de rol die ze vervullen in het verplegen van degenen die getroffen zijn door het COVID-19 virus.

Alle actoren die met deze actie meedoen, zijn de minister erkentelijk dat ze ook hun bijdrage mogen leveren. Dit geeft aan dat minister Rabin Parmessar ons niet in de steek heeft gelaten, maar ons de mogelijkheid biedt om ook onze producten te kunnen afzetten.

Op vrijdag 3 april aanstaande, zal de actie geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld. Andere zorginstellingen zullen ook worden benaderd.

Het ministerie van LVV staat ook in deze moeilijke periode garant voor de voedselzekerheid en voedselveiligheid, samen met de stakeholders zullen we de behoefte aan groente, fruit, vis en vlees blijven garanderen, gaf de LVV
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, woensdag 01 april 2020

Geslaagde verkoop actie bij ziekenhuis instellingen 

In een speciale actie onder leiding van het ministerie van  Landbouw, Veeteelt en Visserij, zijn de ziekeninstellingen ‘s Lands Hospitaal en het Diakonessenhuis ook aangedaan. Vandaag, woensdag 01 april 2020 hebben stakeholders uit de landbouwsector en de Melkcentrale Paramaribo, MCP, hun producten tegen een redelijke prijs ten verkoop aangeboden aan het personeel van deze instellingen. 

Bij ‘s Lands Hospitaal was een deel van het parkeerterrein speciaal ingericht voor deze verkoop actie. Het personeel van zowel ’s Lands Hospitaal alsook het Diakonessenhuis waren ingenomen met deze actie en hebben aangegeven dat er zeker nog meer behoefte bestaat aan de aangeboden producten.

De landbouwers en het MCP die hun producten zelf ten verkoop hebben aangeboden, hebben aangegeven dat het hun goed doet om de handen in één te slaan. Op deze wijze kunnen wij ook onze bijdrage leveren aan de behoefte van het personeel van de zorginstellingen. Deze mensen zetten zich in om de patiënten te verzorgen, meer nog de patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus. 

Volgens planning zou ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, worden aangedaan, maar zij zullen eerst een voorstel doen voor een ander plan van aanpak. 

Met deze actie heeft minister Rabin Parmessar willen inspelen op de ontstane situatie van het COVID-19 virus. De bewindsman wil eveneens aan de werkers in de zorgsector op deze wijze zijn erkentelijkheid tonen, voor de rol die ze vervullen in het verplegen van degenen die getroffen zijn door het COVID-19 virus.

Alle actoren die met deze actie meedoen, zijn de minister erkentelijk dat ze ook hun bijdrage mogen leveren. Dit geeft aan dat minister Rabin Parmessar ons niet in de steek heeft gelaten, maar ons de mogelijkheid biedt om ook onze producten te kunnen afzetten. 

Op vrijdag 3 april aanstaande, zal de actie geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld. Andere zorginstellingen zullen ook worden benaderd. 

Het ministerie van LVV staat ook in deze moeilijke periode garant voor de voedselzekerheid en voedselveiligheid, samen met de stakeholders zullen we de behoefte aan groente, fruit, vis en vlees blijven garanderen, gaf de LVV

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 01 april 2020

Toestemming voor groente- en fruitstalling

In verband met de huidige situatie en de sluiting van een aantal markten, heeft minister Rabin Parmessar een voorstel gedaan in de Raad van Ministers, waarbij er groente en fruit aan de man gebracht kan worden en stallingen voor het huis kunnen worden geplaatst.

Zij die aan landbouw doen, kunnen op die manier hun bijdrage leveren in de groente en fruit behoefte van de bevolking. Het hebben van een groente- en fruitstalling voor de deur mag, met dien verstande dat men zich houdt aan de regels die zijn uitgegeven in verband met het COVID – 19 virus. Voor de goede orde en de juiste reglementen zal men contact moeten maken met het Districtscommissariaat van het gebied. De inspecties van de stands zal door de relevante autoriteiten normaal plaatsvinden.

Een ieder die advies nodig heeft, mag blijven rekenen op de steun van het ministerie van LVV. Op de verschillende ressort- en rayonkantoren kan men nog steeds terecht voor het inwinnen van informatie, aangeven van trainingsbehoefte en aankoop van plantmateriaal. Het ministerie is op verschillende locaties al bezig met de opzet van voorbeeld moestuinen en hydroponic-systemen.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 01 april 2020

Toestemming voor groente- en fruitstalling

In verband met de huidige situatie en de sluiting van een aantal markten, heeft minister Rabin Parmessar een voorstel gedaan in de Raad van Ministers, waarbij er groente en fruit aan de man gebracht kan worden en stallingen voor het huis kunnen worden geplaatst.

Zij die aan landbouw doen, kunnen op die manier hun bijdrage leveren in de groente en fruit behoefte van de bevolking. Het hebben van een groente- en fruitstalling voor de deur mag, met dien verstande dat men zich houdt aan de regels die zijn uitgegeven in verband met het COVID – 19 virus. Voor de goede orde en de juiste reglementen zal men contact moeten maken met het Districtscommissariaat van het gebied. De inspecties van de stands zal door de relevante autoriteiten normaal plaatsvinden.

Een ieder die advies nodig heeft, mag blijven rekenen op de steun van het ministerie van LVV. Op de verschillende ressort- en rayonkantoren kan men nog steeds terecht voor het inwinnen van informatie, aangeven van trainingsbehoefte en aankoop van plantmateriaal. Het ministerie is op verschillende locaties al bezig met de opzet van voorbeeld moestuinen en hydroponic-systemen.

Planten in Petflessen ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Nice. Kune juli ook zo een page maken waar wij ( vo eigen gebruik planters) vragn kune stelln over natuurlijke bestrijdingsmiddeln tegen bijv luizen schimmels etc

Heel erg leerzaam en hoop dat er nog meer tips zullen volgen.

wat voor aarde is dat. ik heb zwarte aarde gekocht, maar is grof

Is het dan nog nodig om de plantjes water te geven als ze al via het reservoir al water krijgen?

TJ Other-one JmtJmtAriana Chefayalamar Vandijk

Het LVV Journaal van 01 april 2020 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Waarom komen alleen de personeelsleden van LVV in aanmerking voor deze goederen?Het is niet eerlijk naar de rest van het volk.Hoe zit het met het personeel van de andere ministeries?Komen die ook in aanmerking?De overheid moet het goede voorbeeld geven en niet slechts 1 groep voortrekken.

hoop dat jli ook aan de distriktn denkn en aan de overige personeel di nt bij de bond xn aangeslotn

Een applaus voor alle gezondheidswerkers en agrariërs

Het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, IICA, is de instantie die zorgdraagt voor de samenwerking op landbouwgebied tussen de Amerika’s.

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft deze internationale organisatie niet ongemoeid gelaten en in dit kader zijn er twee posters ontworpen en gestuurd naar alle lidlanden. Op de posters spreekt de IICA haar waardering uit voor de werkers in de gezondheidssector en tegelijkertijd vraagt ze ook een applaus voor degene die voedselzekerheid en voedselveiligheid garandeert, de agrariers. Zij die zorgdragen dat er elke dag voeding op tafel is.

Minister Parmessar van LVV, draagt alle agrariërs en gezondheidswerkers een warm hart toe. Samen met de Bond van Personeel van LVV en stakeholders in de agrarische sector is er een plan uitgewerkt en besloten om naar de zorginstellingen toe te gaan met onder andere groente, fruit, melk en melkproducten. De producten worden tegen een redelijke prijs verkocht en het is de bedoeling dat het voorlopig in roulatiesysteem, regelmatig zal plaatsvinden.

Deze actie moet worden gezien als waardering vanuit de agrarische sector naar de gezondheidswerkers toe
... See MoreSee Less

Een applaus voor alle gezondheidswerkers en agrariërs

Het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, IICA, is de instantie die zorgdraagt voor de samenwerking op landbouwgebied tussen de Amerika’s. 

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft deze internationale organisatie niet ongemoeid gelaten en in dit kader zijn er twee posters ontworpen en gestuurd naar alle lidlanden. Op de posters spreekt de IICA haar waardering uit voor de werkers in de gezondheidssector en tegelijkertijd vraagt ze ook een applaus voor degene die voedselzekerheid en voedselveiligheid garandeert, de agrariers. Zij die zorgdragen dat er elke dag voeding op tafel is.

Minister Parmessar van LVV, draagt alle agrariërs en gezondheidswerkers een warm hart toe. Samen met de Bond van Personeel van LVV en stakeholders in de agrarische sector is er een plan uitgewerkt en besloten om naar de zorginstellingen toe te gaan met onder andere groente, fruit, melk en melkproducten. De producten worden tegen een redelijke prijs verkocht en het is de bedoeling dat het voorlopig in roulatiesysteem, regelmatig zal plaatsvinden. 

Deze actie moet worden gezien als waardering vanuit de agrarische sector naar de gezondheidswerkers toe

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 31 maart 2020

Ministerie LVV start verkoop van landbouwproducten aan personeel van ziekeninstellingen

In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft het speciaal ingesteld COVID-19 team van het ministerie besloten om morgen, woensdag 01 april , een aanvang te maken met de verkoop van landbouw- en melkproducten aan het personeel van de diverse ziekeninstellingen.

De verkoop geschiedt in goed overleg met groothandelaren van landbouwproducten en de Melk Centrale Paramaribo. In overleg met hen zullen de producten tegen een redelijke prijs verkocht worden en het is de bedoeling dat dit voorlopig op regelmatig basis zal plaatsvinden.
Het ministerie heeft met een vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, die namens de Nationale Ziekenhuis Raad optreedt, een schema opgesteld en vastgelegd hoe de organisatie van dit geheel zal verlopen. Er zijn ook afspraken gemaakt om dit pilot- project volgens gegeven instructies te laten verlopen.

De verschillende groenteboeren zullen zelf hun producten aan de man brengen bij de verschillende instellingen. Er zal gestart worden bij het AZP, het Streekziekenhuis Wanica en het Diaconessenhuis. Het personeel aldaar zal middels een interne bekendmaking op de hoogte worden gesteld van de plaats en tijd en welke afdelingen per tour beurt in de gelegenheid zullen worden gesteld om hun producten te betrekken.

Met deze actie wil het ministerie van LVV inspelen op de huidige situatie en het personeel van de diverse ziekeninstellingen tegemoet komen, aangezien zij een bijzondere rol vervullen in het verplegen van degenen die getroffen zijn door het Coronavirus. De minister draagt deze groep een warm hart toe. Op basis van de behoefte zal worden nagegaan als herhaling van deze actie nodig is en als de aangeboden producten moeten worden aangepast.

Minister Parmessar onderstreept hiermede de cruciale rol van het ministerie. De bewindsman verzekert de totale samenleving de garantie van voedselvoorziening en voedselveiligheid in Suriname. Na dit pilot project, zullen ook de andere zorg instellingen in aanmerking komen.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 31 maart 2020

Ministerie LVV start verkoop van landbouwproducten aan personeel van ziekeninstellingen

In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft het speciaal ingesteld COVID-19 team van het ministerie besloten om morgen, woensdag 01 april , een aanvang te maken met de verkoop van landbouw- en melkproducten aan het personeel van de diverse ziekeninstellingen.

De verkoop geschiedt in goed overleg met groothandelaren van landbouwproducten en de Melk Centrale Paramaribo. In overleg met hen zullen de producten tegen een redelijke prijs verkocht worden en het is de bedoeling dat dit voorlopig op regelmatig basis zal plaatsvinden. 
Het ministerie heeft met een vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, die namens de Nationale Ziekenhuis Raad optreedt, een schema opgesteld en vastgelegd hoe de organisatie van dit geheel zal verlopen. Er zijn ook afspraken gemaakt om dit pilot- project volgens gegeven instructies te  laten verlopen.

De verschillende groenteboeren zullen zelf hun producten aan de man brengen bij de verschillende instellingen. Er zal gestart worden bij het AZP, het Streekziekenhuis Wanica en het Diaconessenhuis.  Het personeel aldaar zal middels een interne bekendmaking op de hoogte worden gesteld van de plaats en tijd en welke afdelingen per tour beurt in de gelegenheid zullen worden gesteld om hun  producten te  betrekken.  

Met deze actie wil het ministerie van LVV inspelen op de huidige situatie en het personeel van de diverse ziekeninstellingen tegemoet komen, aangezien zij een bijzondere rol vervullen in het   verplegen van degenen die getroffen zijn door het Coronavirus. De minister draagt deze groep een warm hart toe. Op basis van de behoefte zal worden nagegaan als herhaling van deze actie nodig is en als de aangeboden producten moeten worden aangepast.

Minister Parmessar onderstreept hiermede de cruciale rol van het ministerie. De bewindsman verzekert de totale samenleving  de garantie van voedselvoorziening en voedselveiligheid in Suriname. Na dit pilot project, zullen ook de andere zorg instellingen in aanmerking komen.

Comment on Facebook

Anand Ramcharan

Goed gebaar. Wij hopen dat via de verschillende landbouwcoöperaties het zodanig georganiseerd kan worden dat ook alle klein-en middenstands- landbouwers hun groenten kwijt kunnen aan de handelaren die de groenten zullen leveren. Hoop dat er een mededeling via LVV of de landbouwcoöperatie(s) naar de landbouwers wordt gedaan, die geen stand op de markt hebben of afzet elders door de huidige situatie. En dat er bij het verkopen van de producten de veiligheidsvoorschriften door alle partijen die hierbij betrokken zijn in acht worden genomen.

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 31 maart 2020

LVV komt personeel tegemoet i.v.m. COVID – 19

Door de WHO is de uitbraak van het COVID -19 thans betiteld als pandemie. Suriname is ook niet bespaard geworden en heeft al 8 positieve gevallen geregistreerd.

In verband hiermee hebben een aantal ministeries en bedrijven hun diensten aangepast.
Sinds de uitbraak van het virus hebben de personeelsbond bij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, in gemeenschappelijk overleg met de leiding van het Ministerie van LVV, constant overleg gevoerd over de ontstane situatie en hoe daarop in te spelen.

Er zijn voorzorgsmaatregelen ingesteld voor zowel het personeel als de bezoekers van het ministerie. Ook is in gemeenschappelijk overleg bepaald om waar mogelijk, personeelsleden vanuit huis te laten werken of volgens een rouleer systeem. Middelen voor onder andere het desinfecteren en afnemen van voorwerpen zijn ook ter beschikking gesteld door het ministerie.

Om de medewerkers tegemoet te komen, heeft minister Rabin Parmessar een onderhoud gehad met het Hoofd van de Financiële afdeling van het ministerie en de Secretaris van de Bond van Personeel van LVV, dhr. Ashwin Bechan.

Heden is gestart om spijsolie, rijst in verpakkingen van 5 en 10 kg en enkele andere basisgoederen tegen de kostprijs te verkopen voor het aanwezige personeel.

De minister heeft de verantwoordelijke diensthoofden op het hart gedrukt, de onder hen ressorterende personeelsleden te wijzen op de richtlijnen die zijn gegeven door de autoriteiten en bij de verkoop van de producten, een afstand van twee meter strikt in acht te houden. De bewindsman benadrukt dat deze actie niet van langdurige aard is, maar bedoeld om het personeel tegemoet te komen.

De personeelsbond en de leiding van het ministerie blijven in overleg en monitoren de situatie en waar nodig bij te stellen. Ons personeel staat centraal en we proberen op aangepaste wijze de diensten naar de samenleving te blijven verlenen.

We nemen de veiligheid van ons personeel heel serieus, maar samen met de bond gaan we ook na hoe we het personeel tegemoet kunnen komen met de aanschaf van de nodige artikelen, gaf Minister Rabin Parmessar aan.

De Bond van Personeel is in samenwerking met de Financiële afdeling van het ministerie verantwoordelijk voor de verkoop van de producten maar ook dat deze richtig verloopt.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 31 maart 2020

LVV komt personeel tegemoet i.v.m. COVID – 19 

Door de WHO is de uitbraak van het COVID -19 thans betiteld als pandemie. Suriname is ook niet bespaard geworden en heeft al 8 positieve gevallen geregistreerd.

In verband hiermee hebben een aantal ministeries en bedrijven hun diensten aangepast.
Sinds de uitbraak van het virus hebben de personeelsbond bij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, in gemeenschappelijk overleg met de leiding van het Ministerie van LVV, constant overleg gevoerd over de ontstane situatie en hoe daarop in te spelen.

Er zijn voorzorgsmaatregelen ingesteld voor zowel het personeel als de bezoekers van het ministerie. Ook is in gemeenschappelijk overleg bepaald om waar mogelijk, personeelsleden vanuit huis te laten werken of volgens een rouleer systeem. Middelen voor onder andere het desinfecteren en afnemen van voorwerpen zijn ook ter beschikking gesteld door het ministerie.

Om de medewerkers tegemoet te komen, heeft minister Rabin Parmessar een onderhoud gehad met het Hoofd van de Financiële afdeling van het ministerie en de Secretaris van de Bond van Personeel van LVV, dhr. Ashwin Bechan. 

Heden is gestart om spijsolie, rijst in verpakkingen van 5 en 10 kg en enkele andere basisgoederen tegen de kostprijs te verkopen voor het aanwezige personeel. 

De minister heeft de verantwoordelijke diensthoofden op het hart gedrukt, de onder hen ressorterende personeelsleden te wijzen op de richtlijnen die zijn gegeven door de autoriteiten en bij de verkoop van de producten, een afstand van twee meter strikt in acht te houden. De bewindsman benadrukt dat deze actie niet van langdurige aard is, maar bedoeld om het personeel tegemoet te komen. 

De personeelsbond en de leiding van het ministerie blijven in overleg en monitoren de situatie en waar nodig bij te stellen. Ons personeel staat centraal en we proberen op aangepaste wijze de diensten naar de samenleving te blijven verlenen. 

We nemen de veiligheid van ons personeel heel serieus, maar samen met de bond gaan we ook na hoe we het personeel tegemoet kunnen komen met de aanschaf van de nodige artikelen, gaf Minister Rabin Parmessar aan.

De Bond van Personeel is in samenwerking met de Financiële afdeling van het ministerie verantwoordelijk voor de verkoop van de producten maar ook dat deze richtig verloopt.

Comment on Facebook

Komen de wyk kantoren ook in aanmerking vr zo een pakketje

waar is dit kunne ze landelijk in supermarket niet gebeuren

Is er maar 1 ministerie?

Om te kopen

Hoe kom j in aanmerking

Hoe kom je in aanmerking

Sandra Abdoel

Shailendra Gopal Roushen Gopal

Arya S. Bari😕

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 31 maart 2020

Aanpassing opkoopprijs rauwe melk

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de ondertekening plaatsgevonden van een overeenkomst tussen het ministerie, de Melk Centrale Paramaribo, MCP, de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, VSMB en de Veehouders Bond.

De overeenkomst die vandaag 31 maart 2020 is getekend, ging vooraf aan een bespreking met de genoemde partijen. De melkveesector is ook niet gespaard gebleven van de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus en door de stijging van de verschillende kosten is het voor deze sector moeilijk te overleven.

In gemeenschappelijk overleg is er een voorlopige aanpassing op de prijs voor de opkoop van rauwe melk tot stand gekomen. Deze prijs aanpassing welke nodig was, is op dusdanige wijze vastgelegd dat de gemeenschap er niets van zal merken.

Minister Parmessar heeft vanaf zijn aantreden zich sterk gemaakt om de opkooprijs van melk te herzien. Hij heeft een commissie geïnstalleerd, die zich zal moeten buigen over een rekenmodel voor een definitieve opkoopprijs af boer. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, H.I & T, MCP, VSMB en de Veehoudersbond.

De regering heeft gemeend de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk te subsidiëren, waardoor de consumentenprijs van melk en melkproducten in de winkels hetzelfde zal blijven.

De partijen hebben de nieuwe opkoopprijs van melk in een overeenkomst vastgelegd, alsook de voorwaarde waaraan het product moet voldoen, de wijze van levering, de betaalwijze en daarmee gepaard gaande handelingen.

De nieuwe prijs gaat in per 1 april 2020. De directeur van de Melk Centrale, de vertegenwoordigers van de VSMB, de Veehouders Bond, alsook Mw. Popken, van het directoraat Veeteelt en de minister van LVV zijn akkoord gegaan en hebben de overeenkomst bekrachtigd.

Dhr. Blufpand is blij met deze stap om tot een goede kostprijs te komen en hoop dat het de boeren zal stimuleren om door te gaan en te werken aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit.

De Voorzitter van de Veehoudersbond, dhr. Mukesh Ramlagan hoopt dat de nieuwe opkooprijs mag leiden tot een verhoging van de melkproductie.

De directeur van de Melkcentrale, dhr. Sitaram is ook blij met het resultaat en dankte de minister voor zijn keiharde inzet.

De minister erkent de moeilijke situatie waarin de sector zich bevindt, maar is ingenomen dat de sector is meegegaan om de kwaliteitsaspecten in te bouwen in de overeenkomst. De boeren zullen middels trainingen ook begeleid worden. “De productie moet gestimuleerd worden en als samenleving kunnen we er niet zonder. Samen moeten we eruit komen”.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 31 maart 2020

Aanpassing opkoopprijs rauwe melk

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de ondertekening plaatsgevonden van een overeenkomst tussen het ministerie, de Melk Centrale Paramaribo, MCP, de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, VSMB en de Veehouders Bond.

De overeenkomst die vandaag 31 maart 2020 is getekend, ging vooraf aan een bespreking met de genoemde partijen. De melkveesector is ook niet gespaard gebleven van de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus en door de stijging van de verschillende kosten is het voor deze sector moeilijk te overleven. 

In gemeenschappelijk overleg is er een voorlopige aanpassing op de prijs voor de opkoop van rauwe melk tot stand gekomen. Deze prijs aanpassing welke nodig was, is op dusdanige wijze vastgelegd dat de gemeenschap er niets van zal merken.

Minister Parmessar heeft vanaf zijn aantreden zich sterk gemaakt om de opkooprijs van melk te herzien. Hij heeft een commissie geïnstalleerd, die zich zal moeten buigen over een rekenmodel voor een definitieve opkoopprijs af boer. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, H.I & T, MCP, VSMB en de Veehoudersbond.

De regering heeft gemeend de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk te subsidiëren, waardoor de consumentenprijs van melk en melkproducten in de winkels hetzelfde zal blijven.

De partijen hebben de nieuwe opkoopprijs van melk in een overeenkomst vastgelegd, alsook de voorwaarde waaraan het product moet voldoen, de wijze van levering, de betaalwijze en daarmee gepaard gaande handelingen. 

De nieuwe prijs gaat in per 1 april 2020. De directeur van de Melk Centrale, de vertegenwoordigers van de VSMB, de Veehouders Bond, alsook Mw. Popken, van het directoraat Veeteelt en de minister van LVV zijn akkoord gegaan en hebben de overeenkomst bekrachtigd. 

Dhr. Blufpand is blij met deze stap om tot een goede kostprijs te komen en hoop dat het de boeren zal stimuleren om door te gaan en te werken aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit.

De Voorzitter van de Veehoudersbond, dhr. Mukesh Ramlagan hoopt dat de nieuwe opkooprijs mag leiden tot een verhoging van de melkproductie. 

De directeur van de Melkcentrale, dhr. Sitaram is ook blij met het resultaat en dankte de minister voor zijn keiharde inzet.

De minister erkent de moeilijke situatie waarin de sector zich bevindt, maar is ingenomen dat de sector is meegegaan om de kwaliteitsaspecten in te bouwen in de overeenkomst. De boeren zullen middels trainingen ook begeleid worden. “De productie moet gestimuleerd worden en als samenleving kunnen we er niet zonder. Samen moeten we eruit komen”.

Comment on Facebook

Ritesh Shivany Jadoenath

Het LVV Journaal van 31 maart 2020 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Hebben jullie ook citrus plantjes?

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 30 maart 2020

Exponenten bedrijfsleven doneren i.s.m. L.V.V. aan zorgpersoneel van het Academisch Ziekenhuis

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft voor de gehele wereld enorme gevolgen gehad, Suriname is daarop geen uitzondering. In verband met verscherpte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus worden door verschillende instanties extra maatregelen getroffen om dit tot een minimum te beperken.

Door de Regering van Suriname is aan de totale samenleving gevraagd zoveel als mogelijk mee te werken en de geldende regels uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid in acht te nemen.

Vanwege het extra gevaar en de enorme druk op het zorgpersoneel, hebben enkele stakeholders en de minister van LVV de handen in elkaar geslagen.

Tijdens een meeting op maandag 30 maart 2020 tussen minister Parmessar van LVV, een afvaardiging van de Vereniging van Groente Exporteurs (VEAPS), de Melkcentrale N.V. en een vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, is besloten om 500 pakketten bestaande uit, groenten en fruit, 2 kilogram rijst en melk beschikbaar te stellen voor het personeel van het Academisch Ziekenhuis.

Na deze actie zal er morgen, dinsdag 31 maart, een evaluatie worden gepleegd met diverse leveranciers, de Nationale Ziekenhuis Raad, NZR, en Sociale Zaken om na te gaan hoe de overige ziekenhuizen en zorginstanties, in een roulatie systeem en structureel, in aanmerking kunnen komen om het pakket te kopen. Ook zal worden bekeken hoe LVV nog meer kan inspelen op de noden van de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

“We stellen het zeer op prijs dat aan ons wordt gedacht. Deze donatie is zeer welkom en bedanken een ieder die een bijdrage heeft geleverd” zei de vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis.

“De wereld is in de ban van de uitbraak van het COVID-19 virus. Samen moeten we nagaan waar we elkaar kunnen helpen. Dit virus maakt geen onderscheid in geslacht, geloof, politieke kleur of etniciteit. We gaan dus helpen waar we dat kunnen”, gaf de LVV Minister Rabin Parmessar aan.

De samenstelling van deze pakketten is in collaboratie met LVV, dhr. Adjai Mataw, groente exporteur, de Melkcentrale N.V. en Ini-dia rijsthandel.

De verstrekking van de pakketten is in goed overleg met de directie van het AZP op maandag 30 maart 2020, onder coördinatie van het ministerie uitgevoerd.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 30 maart 2020

Exponenten bedrijfsleven doneren i.s.m. L.V.V. aan zorgpersoneel van het Academisch Ziekenhuis

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft voor de gehele wereld enorme gevolgen gehad, Suriname is daarop geen uitzondering. In verband met verscherpte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus worden door verschillende instanties extra maatregelen getroffen om dit tot een minimum te beperken. 

Door de Regering van Suriname is aan de totale samenleving gevraagd zoveel als mogelijk mee te werken en de geldende regels uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid in acht te nemen.

Vanwege het extra gevaar en de enorme druk op het zorgpersoneel, hebben enkele stakeholders en de minister van LVV de handen in elkaar geslagen.

Tijdens een meeting op maandag 30 maart 2020 tussen minister Parmessar van LVV, een afvaardiging van de Vereniging van Groente Exporteurs (VEAPS), de Melkcentrale N.V. en een vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, is besloten om 500 pakketten bestaande uit, groenten en fruit, 2 kilogram rijst en melk beschikbaar te stellen voor het personeel van het Academisch Ziekenhuis. 

Na deze actie zal er morgen, dinsdag 31 maart, een evaluatie worden gepleegd met diverse leveranciers, de Nationale Ziekenhuis Raad, NZR, en Sociale Zaken om na te gaan hoe de overige ziekenhuizen en zorginstanties, in een roulatie systeem en structureel, in aanmerking kunnen komen om het pakket te kopen. Ook zal worden bekeken hoe LVV nog meer kan inspelen op de noden van de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

“We stellen het zeer op prijs dat aan ons wordt gedacht. Deze donatie is zeer welkom en bedanken een ieder die een bijdrage heeft geleverd” zei de vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis.

“De wereld is in de ban van de uitbraak van het COVID-19 virus. Samen moeten we nagaan waar we elkaar kunnen helpen. Dit virus maakt geen onderscheid in geslacht, geloof, politieke kleur of etniciteit. We gaan dus helpen waar we dat kunnen”, gaf de LVV Minister Rabin Parmessar aan.

De samenstelling van deze pakketten is in collaboratie met LVV, dhr. Adjai Mataw, groente exporteur, de Melkcentrale N.V. en Ini-dia rijsthandel.

De verstrekking van de pakketten is in goed overleg met de directie van het AZP op maandag 30 maart 2020, onder coördinatie van het ministerie uitgevoerd.

Comment on Facebook

AZP personnel krijgt t gratis. De andere ziekenhuizen gaan na evaluative moeten kopen. Dat begrijp ik uit t persbericht. Correct me if I'm wrong

netals het van lvv zelf komt.die koulo ndp minister wilt naam maken voor ndp.die groenten zyn afkomstig van landbouwers en niet van lvv

De minister liegt . Dit komt niet door covid- 19 maar jullie wan beleid.

Dus ikndadacht omdat.de verpleeg personeel.zo actief bezigbis da zijnhet gratis krijgr maar.staat kopen dan is het geen gunst en hoef ook niet op media als politieknstunt van Parmesser.

Heel mooi🤗🤗🤗

Goed zo

Weer zo een omkoperij en oplichterij van deze minister in naam van covid denk je dat t volk jullie niet door heeft Doewet Doewet en merk zelf op 25 mei

Wat about die personeln die thuis zitten zondr inkomn

Melaika Eduard

Fariaz Sobrati

Shreya Toetie Dharmlal Chandnie Sangeeta Matau

Raïza

Neela Rier

Roxane Renfurm Smallville Kal-el

Angela Nazuki check. Ken je hem nog?

Deze mensen hebben een vast inkomen, het zou prachtiger zijn als dit bijvoorbeeld aan de bushouders (die 2 weken geen loon zal ontvangen) of mensen die het niet kunnen missen gegeven zou worden toch A Ch A Ch Predeep Deep Sital Soeradj Ramdien

Hoe is het degene die op dit moment niet kunnen werken en kids hb kunnen zij ook niet in aanmerking komen desnoods tegen een redelijk prijs

View more comments

Het LVV Journaal van maandag 30 maart 2020 ... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 29 maart 2020

Ministerie LVV komt personeel tegemoet met melkproducten en meer

In opdracht van Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft het speciaal ingesteld covid-19 team van het ministerie, enkele mogelijkheden uitgewerkt hoe in te spelen op de mogelijkheden die het ministerie zelf biedt, om haar eigen personeel tegemoet te komen.

In dat kader is aan de directie van Melkcentrale gevraagd, dagelijks haar melkproducten aan te bieden ter verkoop aan het personeel. Dit initiatief is goed aangekomen bij het personeel en daarvan maken zij goed gebruikt van.

Daarnaast zal de komende week eveneens gestart worden met het aanbieden van levensmiddelen pakketten ter ondersteuning in het kader van de verscherpte maatregelen vanuit de overheid.

De afgelopen week werd het personeel reeds verrast met wat gratis aangeleverd fruit, waaronder bacoven door het Bananen bedrijf FAI Nv. Ook het Citrus bedrijf Alliance heeft wat Citrus producten goedkoop ter verkoop aangeleverd voor het personeel.

Het ministerie wilt hiermee inspelen op de huidige situatie en haar personeel de riem onder het hart steken. Deze initiatieven dienen ook als stimulans en motivatie naar het personeel i.v.m. met deze bijzondere situatie.

Het ministerie, dat als zeer cruciaal ministerie wordt aangemerkt voor de garantie van voedselvoorziening en de voedselveiligheid in Suriname kan in navolging van andere ministeries haar deuren daarom niet sluiten, maar juist haar dienstverlening verhogen.

Wij zijn daarom ook gestart met het opvoeren van onze voorlichting naar de samenleving toe, om gedurende deze periode goed gebruikt te maken van hun vrijetijd door de starten met een eigen moestuin, of het opzetten van één van de verschillende teelttechniek systemen.

Het ministerie zal er alles aan doen om de voedselvoorziening te blijven garanderen en staat klaar om waar nodig assistentie te verlenen aan hen die dit serieus willen oppakken.

De samenleving mag bij elke vestiging van het ministerie terecht voor advies en het verkrijgen van plantmateriaal.
... See MoreSee Less

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 29 maart 2020

Ministerie LVV komt personeel tegemoet met melkproducten en meer

In opdracht van Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft het speciaal ingesteld covid-19 team van het ministerie, enkele mogelijkheden uitgewerkt hoe in te spelen op de mogelijkheden die het ministerie zelf biedt, om haar eigen personeel tegemoet te komen.

In dat kader is aan de directie van Melkcentrale gevraagd, dagelijks haar melkproducten aan te bieden ter verkoop aan het personeel. Dit initiatief is goed aangekomen bij het personeel en daarvan maken zij goed gebruikt van.

Daarnaast zal de komende week eveneens gestart worden met het aanbieden van levensmiddelen pakketten ter ondersteuning in het kader van de verscherpte maatregelen vanuit de overheid.

De afgelopen week werd het personeel reeds verrast met wat gratis aangeleverd fruit, waaronder bacoven door het Bananen bedrijf FAI Nv. Ook het Citrus bedrijf Alliance heeft wat Citrus producten goedkoop ter verkoop aangeleverd voor het personeel.

Het ministerie wilt hiermee inspelen op de huidige situatie en haar personeel de riem onder het hart steken. Deze initiatieven dienen ook als stimulans en motivatie naar het personeel i.v.m. met deze bijzondere situatie.

Het ministerie, dat als zeer cruciaal ministerie wordt aangemerkt voor de garantie van voedselvoorziening en de voedselveiligheid in Suriname kan in navolging van andere ministeries haar deuren daarom niet sluiten, maar juist haar dienstverlening verhogen. 

Wij zijn daarom ook gestart met het opvoeren van onze voorlichting naar de samenleving toe, om gedurende deze periode goed gebruikt te maken van hun vrijetijd door de starten met een eigen moestuin, of het opzetten van één van de verschillende teelttechniek systemen.

Het ministerie zal er alles aan doen om de voedselvoorziening te blijven garanderen en staat klaar om waar nodig assistentie te verlenen aan hen die dit serieus willen oppakken. 

De samenleving mag bij elke vestiging van het ministerie terecht voor advies en het verkrijgen van plantmateriaal.

Comment on Facebook

Asfania Gangapersad Ervinna KasanAngela Badloe

F'a A LVV Njunsu P'sa in a wiki ... See MoreSee Less

Enkele tips van het ministerie van LVV mbt het kweken en gebruiken van diverse fruit soorten in Suriname ... See MoreSee Less

Enkele tips van het ministerie van LVV mbt het kweken en gebruiken van diverse fruit soorten in Suriname

Enkele tips van het ministerie van LVV mbt het kweken en gebruiken van diverse fruit soorten in Suriname ... See MoreSee Less

Enkele tips van het ministerie van LVV mbt het kweken en gebruiken van diverse fruit soorten in Suriname
Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com