Min LVV

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Het ministerie van LVV, feliciteert, Suriname en in het bijzonder de Chineze gemeenschap, met Chinees nieuwjaar morgen 25 januari 2020

Suriname en China hebben jarenlange vriendschappelijke banden en onder andere via het ministerie van LVV, goede handelsrelatie opgebouwd..

Wij wensen onze chineze broeders daarom veel geluk en wijsheid in het nieuw kalender jaar 2020
... See MoreSee Less

Het ministerie van LVV, feliciteert, Suriname en in het bijzonder de Chineze gemeenschap, met Chinees nieuwjaar morgen 25 januari 2020

Suriname en China hebben jarenlange vriendschappelijke banden en onder andere via het ministerie van LVV, goede handelsrelatie opgebouwd..

Wij wensen onze chineze broeders daarom veel geluk en wijsheid in het nieuw kalender jaar 2020

Het LVV Journaal van vrijdag 24 januari 2020 ... See MoreSee Less

Bekendmaking van het ministerie van LVV betreffende Openbare aanbesteding ... See MoreSee Less

Bekendmaking van het ministerie van LVV betreffende Openbare aanbesteding

'Wachtdienst Regeling Dieren Arts weekend 25 & 26 januari 2020.. ... See MoreSee Less

Wachtdienst Regeling Dieren Arts weekend 25 & 26 januari 2020..

Paramaribo, 24 januari 2020

Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers

Op vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe bewakers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij getraind door het hoofd van de bewaking in samen spraak met de afdeling Human Resource Management.

Allereerst zijn de bewakers ingewijd in de huishoudelijke regelementen van het ministerie. De praktische werkzaamheden en rapportage plicht kwamen ook aan de orde. Met voorbeelden uit de praktijk zijn de bewakers bijgebracht hoe te handelen onder bepaalde omstandigheden. Een goede werkhouding, communicatie en onderling respect kwamen ook ter sprake.
Door de trainers is ook de nadruk gelegd op de discipline, verantwoordelijkheid, plichtsverzuim en onwettig verzuim. Er zullen om de drie maanden functioneringsgesprekken worden gehouden, waarbij de werkwijze van de bewakers geëvalueerd zal worden. Op basis van de bevindingen zal worden besloten als het contract met de bewakers wordt verlengd.

Minister Rabin Parmessar heeft vanaf zijn aantreden ernaar gestreefd te kunnen voorzien in de behoefte aan personeel. De bijbehorende werkzaamheden zullen wel naar behoren gedaan moeten worden. Als ministerie hebben wij ook als taak de veiligheid van het personeel alsmede alle objecten te garanderen.

De bewindsman ziet de bewakers als het visitekaartje van het ministerie. Daarom zullen ze ook representatief moeten zijn, op de juiste wijze communiceren en respectvol omgaan met collega’s en alle bezoekers van het ministerie.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 24 januari 2020

Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers 

Op vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe bewakers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij getraind door het hoofd van de bewaking in samen spraak met de afdeling Human Resource Management. 

Allereerst zijn de bewakers ingewijd in de huishoudelijke regelementen van het ministerie. De praktische werkzaamheden en rapportage plicht kwamen ook aan de orde. Met voorbeelden uit de praktijk zijn de bewakers bijgebracht hoe te handelen onder bepaalde omstandigheden. Een goede werkhouding, communicatie en onderling respect kwamen ook ter sprake. 
Door de trainers is ook de nadruk gelegd op de discipline, verantwoordelijkheid, plichtsverzuim en onwettig verzuim. Er zullen om de drie maanden functioneringsgesprekken worden gehouden, waarbij de werkwijze van de bewakers geëvalueerd zal worden. Op basis van de bevindingen zal worden besloten als het contract met de bewakers wordt verlengd.

Minister Rabin Parmessar heeft vanaf zijn aantreden ernaar gestreefd te kunnen voorzien in de behoefte aan personeel. De bijbehorende werkzaamheden zullen wel naar behoren gedaan moeten worden. Als ministerie hebben wij ook als taak de veiligheid van het personeel alsmede alle objecten te garanderen. 

De bewindsman ziet de bewakers als het visitekaartje van het ministerie. Daarom zullen ze ook representatief moeten zijn, op de juiste wijze communiceren en respectvol omgaan met collega’s en alle bezoekers van het ministerie.

Paramaribo, 24 januari 2020

GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

Good Agriculture Practices (GAP) is een training voor de landbouwers en samengesteld op basis van internationale eisen. Gezien het feit dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan deze eisen, is het van belang dat deze training door alle boeren wordt gevolgd. Ook het standpunt van Minister Rabin Parmessar van LVV die stelt dat niet alleen de export producten aan strenge eisen moeten voldoen maar ook de producten op de lokale markt, maakt deze training tot een must.

De GAP trainingen zijn in augustus 2019 gestart. Tot heden vrijdag 24 januari 2020 zijn er totaal 135 landbouwers getraind en wel van de volgende ressorten Wanica A en C, Kwatta, Uitkijk en Houttuin, de districten Para, Saramacca en Commewijne alsmede het Staatsbedrijf Alliance. De boeren krijgen na de training een certificaat dat een jaar geldig is. Vanwege de dynamiek in de landbouwsector, moeten de GAP trainingen steeds worden aangepast. Ook de ontwikkelingen in de sector evenals de eisen voor export zorgen ervoor dat de training steeds bijgesteld dient te worden.

De landbouwvoorlichters gaan tijdens hun veldbezoeken na als het aangeleerde van de GAP training wel in de praktijk wordt toegepast. Deze controle is belangrijk voor het ministerie daar het internationaal een vereiste is, dat het gaat om veilig geteelde groente en fruit. Het ligt dus in de bedoeling om in de 2e helft van 2020 te starten met het vervolg van de GAP training. Voorafgaand hieraan zullen alle landbouwers de GAP training fase 1 gevolgd moeten hebben.

Minister Rabin Parmessar is de mening toegedaan dat trainingen nodig zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en kennis te verruimen. De GAP training is de basis om te kunnen zorgdragen voor het telen van groente en fruit op veilige wijze en volgens internationale standaarden.
Zowel de landbouwvoorlichters als de getrainden zijn tevreden over de tot nog toe verzorgde GAP trainingen.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 24 januari 2020

GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

Good Agriculture Practices (GAP) is een training voor de landbouwers en samengesteld op basis van internationale eisen. Gezien het feit dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan deze eisen, is het van belang dat deze training door alle boeren wordt gevolgd. Ook het standpunt van Minister Rabin Parmessar van LVV die stelt dat niet alleen de export producten aan strenge eisen moeten voldoen maar ook de producten op de lokale markt, maakt deze training tot een must.

De GAP trainingen zijn in augustus 2019 gestart. Tot heden vrijdag 24 januari 2020 zijn er totaal 135 landbouwers getraind en wel van de volgende ressorten Wanica A en C, Kwatta, Uitkijk en Houttuin, de districten Para, Saramacca en Commewijne alsmede het Staatsbedrijf Alliance. De boeren krijgen na de training een certificaat dat een jaar geldig is. Vanwege de dynamiek in de landbouwsector, moeten de GAP trainingen steeds worden aangepast. Ook de ontwikkelingen in de sector evenals de eisen voor export zorgen ervoor dat de training steeds bijgesteld dient te worden. 

De landbouwvoorlichters gaan tijdens hun veldbezoeken na als het aangeleerde van de GAP training wel in de praktijk wordt toegepast. Deze controle is belangrijk voor het ministerie daar het internationaal een vereiste is, dat het gaat om veilig geteelde groente en fruit. Het ligt dus in de bedoeling om in de 2e helft van 2020 te starten met het vervolg van de GAP training. Voorafgaand hieraan zullen alle landbouwers de GAP training fase 1 gevolgd moeten hebben. 

Minister Rabin Parmessar is de mening toegedaan dat trainingen nodig zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en kennis te verruimen. De GAP training is de basis om te kunnen zorgdragen voor het telen van groente en fruit op veilige wijze en volgens internationale standaarden. 
Zowel de landbouwvoorlichters als de getrainden zijn tevreden over de tot nog toe verzorgde GAP trainingen.

Paramaribo 24 januari 2020

Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden

Minister Rabin Parmessar heeft zijn eerste Stafmeeting gehouden met alle afdelingshoofden en directie en een uiteenzetting gegeven voor de komende periode. Deze speciale vergadering is op maandag 20 januari 2020 gehouden op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman heeft enkele zaken onder de aandacht gebracht van de afdelingshoofden met betrekking tot de uitvoering en dynamiek van het ministerie.

De bezoeken aan Para en Alliance zijn door de bewindsman in het kort belicht evenals de GAP trainingen die worden gegeven. Hij heeft zijn gehoor aanbevolen om bij een eventueel voornemen, samen met het personeel een bezoek te brengen aan Alliance.
Voor het weekend van 25 januari staat op schema een bezoek aan het district Marowijne.

De minister heeft tijdens de vergadering het ook gehad over de discipline van het personeel. Hij tracht zelf een voorbeeld te geven door vroeg aan het werk zijn. Echter constateert hij dat er al te vaak personeelsleden zijn die zich niet houden aan de opgegeven werktijden. Bij het niet naleven van de werkvoorschriften zullen er disciplinaire maatregelen getroffen worden.

Voor wat betreft de ressortvoorlichters, moeten er per dag minimaal twee boeren opgezocht en of begeleidt worden. Daarvoor is het ministerie van LVV geeft de bewindsman aan.

Personeelsleden die overwerk verrichten moeten ook conform de bestaande regels uitbetaald worden. De administratieve handelingen met betrekking tot deze overuren zullen ook op tijd aangeboden moeten worden door de afdelingshoofden.

De bewindsman sloot zijn betoogd af met de oproep aan de diensthoofden zich volledig in te zetten en hun personeel daarbij te betrekken, zodat de nieuwe LVV vastere vorm krijgt.
... See MoreSee Less

Paramaribo 24 januari 2020

Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden 

Minister Rabin Parmessar heeft zijn eerste Stafmeeting gehouden met alle afdelingshoofden en directie en een uiteenzetting gegeven voor de komende periode. Deze speciale vergadering is op maandag 20 januari 2020 gehouden op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman heeft enkele zaken onder de aandacht gebracht van de afdelingshoofden met betrekking tot de uitvoering en dynamiek van het ministerie.

De bezoeken aan Para en Alliance zijn door de bewindsman in het kort belicht evenals de GAP trainingen die worden gegeven. Hij heeft zijn gehoor aanbevolen om bij een eventueel voornemen, samen met het personeel een bezoek te brengen aan Alliance. 
Voor het weekend van 25 januari staat op schema een bezoek aan het district Marowijne.

De minister heeft tijdens de vergadering het ook gehad over de discipline van het personeel. Hij tracht zelf een voorbeeld te geven door vroeg aan het werk zijn. Echter constateert hij dat er al te vaak personeelsleden zijn die zich niet houden aan de opgegeven werktijden. Bij het niet naleven van de werkvoorschriften zullen er disciplinaire maatregelen getroffen worden. 

Voor wat betreft de ressortvoorlichters, moeten er per dag minimaal twee boeren opgezocht en of begeleidt worden. Daarvoor is het ministerie van LVV geeft de bewindsman aan.

Personeelsleden die overwerk verrichten moeten ook conform de bestaande regels uitbetaald worden. De administratieve handelingen met betrekking tot deze overuren zullen ook op tijd aangeboden moeten worden door de afdelingshoofden.

De bewindsman sloot zijn betoogd af met de oproep aan de diensthoofden zich volledig in te zetten en hun personeel daarbij te betrekken, zodat de nieuwe LVV vastere vorm krijgt.

Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat.

Vanaf zijn aantreden heeft Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal zaken geconstateerd waarbij er steeds sprake was van mismanagement. De minister is voornemens om hierin verandering te brengen en zaken op orde te stellen.

Hij heeft de knoop doorgehakt door het besluit te nemen om het gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) apparaat dat speciaal is aangekocht voor de analyse van residuen en die al jaren ongebruikt in een ruimte was opgeslagen, te doen verplaatsen naar het Viskeurings Instituut (VKI).

Het VKI Laboratorium is al enkele jaren geaccrediteerd en geniet internationale erkenning.

Suriname kan nu na 53 jaar haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen. Voorheen moesten er monsters gestuurd worden naar het buitenland, wat enorme kosten met zich mee bracht voor de landbouwers. In de stafvergadering op 23 januari 2020 is de minister officieel geïnformeerd over de resultaten van de eerste testen.

Vanaf de ontmanteling is door het VKI een stappenplan uitgezet om alle relevante processen in kaart te brengen. Deze duurt tot maart 2020.
De informatie voor uit te voeren pesticide bepalingen is bekend. Ook is een gebruikerstraining van het apparaat gehouden. De bijbehorende ISO normen en verbruiksgoederen zijn aangeschaft en er is er een externe audit gehouden. Het lab personeel is ook getraind. Het testen van residuen is nu gaande.
Door de juristen van het ministerie wordt er eveneens gewerkt aan de bijbehorende wetgeving.
De landbouwers zullen uitgenodigd worden voor informatie aangaande de procedures die gevolgd zullen moeten worden en de kosten die hieraan gepaard zullen gaan.

Iwan Wijngaarde, landbouw deskundige, is zeer ingenomen met dit nieuws. Hij pleit al jaren voor een residu onderzoek op eigen bodem.

Voor het ministerie van LVV is het een grote mijlpaal dat het onderzoek naar residuen nu eindelijk ook in ons land kan plaatsvinden.

In een speciaal programma zal het ministerie verder ingaan op deze mijlpaal voor Suriname.
... See MoreSee Less

Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat.

Vanaf zijn aantreden heeft Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal zaken geconstateerd waarbij er steeds sprake was van mismanagement. De minister is voornemens om hierin verandering te brengen en zaken op orde te stellen. 

Hij heeft de knoop doorgehakt door het besluit te nemen om het gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) apparaat dat speciaal is aangekocht voor de analyse van residuen en die al jaren ongebruikt in een ruimte was opgeslagen, te doen verplaatsen naar het Viskeurings Instituut (VKI).  

Het VKI Laboratorium is al enkele jaren geaccrediteerd en geniet internationale erkenning.

Suriname kan nu na 53 jaar haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen. Voorheen moesten er monsters gestuurd worden naar het buitenland, wat enorme kosten met zich mee bracht voor de landbouwers. In de stafvergadering op 23 januari 2020 is de minister officieel geïnformeerd over de resultaten van de eerste testen.

Vanaf de ontmanteling is door het VKI een stappenplan uitgezet om alle relevante processen in kaart te brengen. Deze duurt tot maart 2020. 
De informatie voor uit te voeren pesticide bepalingen is bekend. Ook is een gebruikerstraining van het apparaat gehouden. De bijbehorende ISO normen en verbruiksgoederen zijn aangeschaft en er is er een externe audit gehouden. Het lab personeel is ook getraind. Het testen van residuen is nu gaande. 
Door de juristen van het ministerie wordt er eveneens gewerkt aan de bijbehorende wetgeving.
De landbouwers zullen uitgenodigd worden voor informatie aangaande de procedures die gevolgd zullen moeten worden en de kosten die hieraan gepaard zullen gaan.

Iwan Wijngaarde, landbouw deskundige, is zeer ingenomen met dit nieuws. Hij pleit al jaren voor een residu onderzoek op eigen bodem.

Voor het ministerie van LVV is het een grote mijlpaal dat het onderzoek naar residuen nu eindelijk ook in ons land kan plaatsvinden.

In een speciaal programma zal het ministerie verder ingaan op deze mijlpaal voor Suriname.

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen ... See MoreSee Less

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen ... See MoreSee Less

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen ... See MoreSee Less

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen

Comment on Facebook

Ja alle groente en fruit

Zeg maar : na 350 jaren !

Liever laat dan nooit!

En die sopropo's ?

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen ... See MoreSee Less

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen ... See MoreSee Less

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen ... See MoreSee Less

Door een hard besluit genomen door minister Rabin Parmessar kan Suriname na 57 jaar nu haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen.. dat is daadkracht tonen

Comment on Facebook

In feb-maart 2019 zijn de apparaten overgedragen aan VKI. Zo toevallig weet ik t. 😂😂😂😂

Grappig daar wij jaren geleden de apparatuur geleverd hebben en dus de afgelopen 6 jaar had men kunnen testen

Waren jullie eerder aan het slapen?

Paramaribo, 23 januari 2020

Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Gedurende drie dagen en wel van 21 tot en met 23 januari 2020, zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind in het gebruik van Aluminium Fosfide door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De pesticide wordt gebruikt voor het vergassen van houtsoorten en bulkrijst die worden geëxporteerd. De training is verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend Hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen in het SAIS gebouw op het terrein van LVV.

Gedurende de training is aandacht besteedt aan het verschil tussen ziekte en plagen, de gevolgen van onverantwoord gebruik van pesticide, opslag en gebruik van Aluminium Fosfide en de Triple Rinse techniek. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden worden gebruikt om ziekten, plagen, onkruid of organismen te bestrijden. Voor het gebruik van alle soorten pesticiden (ook huishoudpesticiden als muskietenkaars en insectenspray) geldt steeds dat men verantwoord omgaat ermee, gezien het ook schadelijk is voor mens en milieu. Aluminium Fosfide wordt gebruikt om te voorkomen dat insecten meegaan naar het land, dat de houtsoorten en bulkrijst importeert.

Om de regulering ter hand te nemen zal vanaf 1 februari 2020 de aankoop van aluminium fosfide alleen mogelijk zijn met een bon verstrekt door het ministerie van LVV. De winkeliers hebben hieraan hun medewerking toegezegd. ‘Het belang van ordening van het pesticidebeleid heeft invloed op ons exportgebeuren. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen de veiligheid in de waardeketen van de agrarische sector te garanderen’, aldus minister Rabin Parmessar.

De gezondheid van een ieder is van eminent belang en het ministerie van LVV zal zich blijven inzetten voor de awareness en ordening van pesticide in ons land.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 23 januari 2020

Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Gedurende drie dagen en wel van 21 tot en met 23 januari 2020, zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind in het gebruik van Aluminium Fosfide door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

De pesticide wordt gebruikt voor het vergassen van houtsoorten en bulkrijst die worden geëxporteerd. De training is verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend Hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen in het SAIS gebouw op het terrein van LVV.

Gedurende de training is aandacht besteedt aan het verschil tussen ziekte en plagen, de gevolgen van onverantwoord gebruik van pesticide, opslag en gebruik van Aluminium Fosfide en de Triple Rinse techniek. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden worden gebruikt om ziekten, plagen, onkruid of organismen te bestrijden. Voor het gebruik van alle soorten pesticiden (ook huishoudpesticiden als muskietenkaars en insectenspray) geldt steeds dat men verantwoord omgaat ermee, gezien het ook schadelijk is voor mens en milieu. Aluminium Fosfide wordt gebruikt om te voorkomen dat insecten meegaan naar het land, dat de houtsoorten en bulkrijst importeert.

Om de regulering ter hand te nemen zal vanaf 1 februari 2020 de aankoop van aluminium fosfide alleen mogelijk zijn met een bon verstrekt door het ministerie van LVV. De winkeliers hebben hieraan hun medewerking toegezegd. ‘Het belang van ordening van het pesticidebeleid heeft invloed op ons exportgebeuren. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen de veiligheid in de waardeketen van de agrarische sector te garanderen’, aldus minister Rabin Parmessar.

De gezondheid van een ieder is van eminent belang en het ministerie van LVV zal zich blijven inzetten voor de awareness en ordening van pesticide in ons land.

Paramaribo, 23 januari 2020

Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, heeft minister Rabin Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Sindsdien heeft hij er alles aangedaan om dit te verwezenlijken, van gewas diversificatie tot personeelszaken en huisvesting. Bij het bezoek van zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020 heeft de minister ook de nieuwe aanplant bezichtigd die bestaat uit 10 hectare Kokos, 5 hectare Oker en een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.

Minister Rabin Parmessar heeft tijdens dit laatste bezoek aangegeven, dat er genoeg grond over is om tot uitbreiding over te gaan van de activiteiten. Op maandag 20 januari jl. heeft de bewindsman samen met zijn staf zijn idee voor uitbreiding van het areaal besproken. De staf heeft het idee uitgewerkt waarna het besluit is genomen om inderdaad tot uitbreiding van het te beplanten areaal over te gaan.

De Minister wil zoveel als mogelijk zijn gegeven woord waarmaken, ook omdat hij Alliance een warm hart toedraagt. “Alliance moet weer die plaats van weleer innemen. Het samengaan van de publieke en private sector is iets dat ik nastreef, samen werken, samen verdienen”.
Particulieren die een goed plan hebben en daadwerkelijk iets willen betekenen voor Alliance, zullen ook in staat worden gesteld activiteiten aldaar te ondernemen. Er worden momenteelt ook plannen opgesteld om de agro toerisme aldaar gestalte te geven, studenten in deze sector mogen zich eveneens aanmelden bij het ministerie en of Alliance om samen na te gaan hoe hieraan invulling gegeven kan worden.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 23 januari 2020

Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, heeft minister Rabin Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Sindsdien heeft hij er alles aangedaan om dit te verwezenlijken, van gewas diversificatie tot personeelszaken en huisvesting. Bij het bezoek van zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020 heeft de minister ook de nieuwe aanplant bezichtigd die bestaat uit 10 hectare Kokos, 5 hectare Oker en een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.

Minister Rabin Parmessar heeft tijdens dit laatste bezoek aangegeven, dat er genoeg grond over is om tot uitbreiding over te gaan van de activiteiten. Op maandag 20 januari jl. heeft de bewindsman samen met zijn staf zijn idee voor uitbreiding van het areaal besproken. De staf heeft het idee uitgewerkt waarna het besluit is genomen om inderdaad tot uitbreiding van het te beplanten areaal over te gaan. 

De Minister wil zoveel als mogelijk zijn gegeven woord waarmaken, ook omdat hij Alliance een warm hart toedraagt. “Alliance moet weer die plaats van weleer innemen. Het samengaan van de publieke en private sector is iets dat ik nastreef, samen werken, samen verdienen”.
Particulieren die een goed plan hebben en daadwerkelijk iets willen betekenen voor Alliance, zullen ook in staat worden gesteld activiteiten aldaar te ondernemen. Er worden momenteelt ook plannen opgesteld om de agro toerisme aldaar gestalte te geven, studenten in deze sector mogen zich eveneens aanmelden bij het ministerie en of Alliance om samen na te gaan hoe hieraan invulling gegeven kan worden.

LVV Journaal van donderdag 23 jan 2020 ... See MoreSee Less

Paramaribo, 23 januari 2020

Landbouwvoorlichters Saramacca voeren werkzaamheden op
In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn de landbouwvoorlichters intensief bezig voorlichting te verstrekken aan alle landbouwers.
Ook in Saramacca dat bekend staat als agrarisch district is de voorlichting opgeschroefd.

De veldbezoeken van de voorlichters worden door de landbouwers zeer op prijs gesteld, vaak genoeg zijn zaken geconstateerd die verbeterd kunnen worden. De landbouwers worden gewezen op onder andere het verantwoord gebruik van pesticiden. Hierover worden tijdens de bezoeken ook folders verstrekt. Ook worden er gesprekken gevoerd over de uitvoering van de Good Agriculture Practices (GAP). Eveneens worden de landbouwers van advies voorzien en bij eventuele vragen van hen, wordt samen bekeken hoe het e.e.a. het best aangepakt kan worden.
De agrariërs die tot nu toe bezocht zijn, worden ook ingelicht over bermbeplanting.

Tot nog toe is gebleken dat men goed gebruik maakt van de aanwezigheid van de landbouwvoorlichters. Ook de landbouwvoorlichters verruimen hun kennis tijdens deze veldbezoeken.

Minister Rabin Parmessar blijft wijzen op de noodzaak van het zichtbaar zijn van de landbouwvoorlichters op het veld. Hij geeft aan dat de agrariërs de grote doelgroep is van het ministerie van LVV. “Zij voeren hun werkzaamheden uit op het veld, daar is het werkgebied van agrariers dus daar moeten de landbouwvoorlichters zijn. De agrariers rekenen op ons, wij moeten naar de agrariërs toe en hun met raad en daad bijstaan”. De juiste en tijdige rapportage is van cruciaal belang. Op grond van deze rapportage kan het ministerie nagaan als het beleid moet worden aangepast.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 23 januari 2020

Landbouwvoorlichters Saramacca voeren werkzaamheden op 
In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn de landbouwvoorlichters intensief bezig voorlichting te verstrekken aan alle landbouwers.
Ook in Saramacca dat bekend staat als agrarisch district is de voorlichting opgeschroefd. 

De veldbezoeken van de voorlichters worden door de landbouwers zeer op prijs gesteld, vaak genoeg zijn zaken geconstateerd die verbeterd kunnen worden. De landbouwers worden gewezen op onder andere het verantwoord gebruik van pesticiden. Hierover worden tijdens de bezoeken ook folders verstrekt. Ook worden er gesprekken gevoerd over de uitvoering van de Good Agriculture Practices (GAP). Eveneens worden de landbouwers van advies voorzien en bij eventuele vragen van hen, wordt samen bekeken hoe het e.e.a. het best aangepakt kan worden.
 De agrariërs die tot nu toe bezocht zijn, worden ook ingelicht over bermbeplanting. 

Tot nog toe is gebleken dat men goed gebruik maakt van de aanwezigheid van de landbouwvoorlichters. Ook de landbouwvoorlichters verruimen hun kennis tijdens deze veldbezoeken.

Minister Rabin Parmessar blijft wijzen op de noodzaak van het zichtbaar zijn van de landbouwvoorlichters op het veld. Hij geeft aan dat de agrariërs de grote doelgroep is van het ministerie van LVV. “Zij voeren hun werkzaamheden uit op het veld, daar is het werkgebied van agrariers dus daar moeten de landbouwvoorlichters zijn. De agrariers rekenen op ons, wij moeten naar de agrariërs toe en hun met raad en daad bijstaan”. De juiste en tijdige rapportage is van cruciaal belang. Op grond van deze rapportage kan het ministerie nagaan als het beleid moet worden aangepast.

LVV Journaal van Dinsdag 21 jan 2020 ... See MoreSee Less

Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com