Min Arbeid

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

... See MoreSee Less

Arbeidstip

Het heeft iets meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht om het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel te maken. Dit is de reden waarom de deadline niet is gehaald om het Fonds in november 2019 te operationaliseren. De voorbereidende werkzaamheden hiertoe verkeren intussen in een vergevorderd stadium. De opgetreden stagnatie bij het opstarten van het fonds vormt echter geen stremming op de “Wet Arbeidsbescherming Gezin” die al in werking is getreden. Als u nu gebruik wenst te maken van uw ouderschapsverlof mag dat, echter kan de doorbetaling niet worden geëffectueerd totdat het fonds operationeel wordt gemaakt. Het ministerie legt thans de laatste hand aan de opstart van het fonds.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Het ministerie van Arbeid benadrukt dat de werkgever het ouderschapsverlof moet verlenen aan zijn werknemer overeenkomstig de wet indien de werknemer dat wenst. Het ministerie is ervan bewust dat de werknemer nu voor een dilemma staat bij het opnemen van het verlof aangezien de doorbetaling nog niet kan worden geëffectueerd door het feit dat er stagnatie is opgetreden bij de opstart van het Fonds Voorziening Ouderschapsverlof. Indien de werknemer in deze situatie ervoor kiest om het ouderschapsverlof op te nemen zal dat zonder doorbetaling geschieden. Doorbetaling met terugwerkende kracht zal ook niet mogelijk zijn omdat het fonds de maandelijkse bijdragen van zowel werkgever als werknemer ook niet met terugwerkende kracht zal laten geschieden. Het ministerie legt thans de laatste hand aan de opstart van het fonds.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Over het algemeen is het niet toegestaan dat de werknemer zijn loon overdraagt aan een schuldeiser tot waarborg van een schuld. De werknemer mag het recht op zijn loon, op geen enkele manier toekennen aan een derde. Volmacht tot invordering van het loon, onder welke vorm of welke benaming ook verleend door de werknemer, mag worden ingetrokken door zijn werkgever. Dit geldt niet als er beslag is gelegd op het loon van de werknemer.
... See MoreSee Less

... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Ik ben mijn baan kwijt omdat ik geopereerd ben geweest aan carpel tunnel syndroom,mijn exwerkgever vond dat ik het niet bij haar heb opgelopen dus is ze niet verplicht mij te betalen voor mijn ziekedgn,terwijl ik het bij haar heb opgelopen door te werken in een koude ruimte en steeds om het ene uur je handen te wassen.

Maar wat dan als de dokter wordt gebeld en zeg die arbeider geen vry mag krygen. Want soms zyn er doktoren op t werkplek waar je bent ingedeeld.

Mr hoe zit ht mt 1 dag ziek melden en dan krijg je nog 3 dgn uitziekn zonder betaling en attest wrdt nt geacceptrd

Hopeloos, wat voor tip is dit

Deze tip slaat op niks

Proff Mezach

Karansingh Prithwi

CBVS

Arbeidstip

Indien bij de controle relevante documenten niet ter stond kunnen worden overgelegd door de werkgever, zal de Arbeidsinspectie onverbiddelijk overgaan tot het opleggen van boetes die kunnen worden voldaan buiten proces uiterlijk een dag voor de terechtzitting, anders zal de overtreder zich moeten verantwoorden voor de rechter. De arbeidsinspecteurs mogen niet gehinderd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Ze zijn volgens de wet bevoegd om tijdens de controle te allen tijde foto’s te maken en beelden te schieten als bewijs. Indien ze hiertoe worden gehinderd zal dat een ernstige overtreding opleveren.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

De werkgever mag zijn werknemer niet verplichten om zijn loon op een bepaalde wijze te besteden. Ook mag de werkgever de werknemer niet verplichten om zijn boodschappen en benodigdheden bij een bepaald bedrijf of persoon aan te schaffen. Elke overeenkomst tussen de werkgever en zijn werknemer hierover is ongeoorloofd en nietig.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Samengeperste lucht is gevaarlijk en mag nooit met het lichaam in aanraking komen. Maak daarom geen onverantwoorde grappen om kleding, lichaamsdelen of de haren schoon te blazen. Let u erop dat de koppelingen goed zijn bevestigd, voordat u de afsluiter opendraait om de samengeperste lucht in een luchtslang te zetten. Dit om te voorkomen dat de slang losraakt en gevaarlijk gaat zwiepen.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Wat is samengeperste lucht?

Arbeidstip

Mensen met een lichamelijke beperking hebben ook recht op een baan. Onderschat ze niet, want ze hebben verschillende vaardigheden die te gebruiken zijn op de arbeidsmarkt. Over het algemeen vertonen arbeidskrachten met een beperking sterke eigenschappen op de werkvloer. Ze zijn arbeidzaam, vlijtig, serieus, accuraat en gedisciplineerd. Zoekt u naar personeel? Vergeet de groep van personen met een beperking niet!
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

MOOI gezegd MAAR neem de afdeling keuringscommissie van ministerie van Volksgezondheid goed onder de loep! Deze onbeschofte team zit daar alleen mensen hun leven te verpesten! In plaats van hulp geven pakken deze mensen de bestaande hulp van je ook nog af!

7 Jaren werk ik al voor 400 srd. Ze willen maar niet verhogen omdat ze vinden ik krijg geld van de overheid. Mag het zo gezien worden ???

Arbeidstip

Mocht een bedrijf vanwege reorganisatie gedwongen zijn om over te gaan tot afvloeiing van een aantal werknemers, dan kan zulks met wederzijds goedvinden van de werkgever enerzijds en de betrokken werknemers anderzijds. Is er geen sprake van wederzijds goedvinden, dan behoort de werkgever ontslagvergunning aan te vragen bij het ministerie van Arbeid.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Werknemers, het is beslist niet zo dat u bij beëindiging van de dienstbetrekking automatisch aanspraak maakt op een uitkering gelijk aan drie maanden loon. Deze opvatting is niet juist! Bij beëindiging van de dienstbetrekking maakt u over het algemeen slechts aanspraak op eventuele tegoeden op resterende verlofdagen en vakantiegeld.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

als een werknemer ontslag neem , mag dat ten alle tijden

Lilian Nanden

Ramante Yngard

Sarah Pengel leest hier ding ka

Arbeidstip

In uw werk kunt u slachtoffer worden van agressie en geweld. Bijvoorbeeld als er een roofoverval wordt gepleegd op de winkel waar u werkt of als u bedreigd wordt door een van uw klanten. Indien u op uw werk te maken krijgt met geweld is het aangeraden om u kalm te houden. Vermijd confrontatie, het beste is dat uw werkgever de politie inschakelt.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Dinesh Jhingoeri

Arbeidstip

Werknemers, het is beslist niet zo dat u bij beëindiging van de dienstbetrekking automatisch aanspraak maakt op een uitkering gelijk aan drie maanden loon. Deze opvatting is niet juist! Bij beëindiging van de dienstbetrekking maakt u over het algemeen slechts aanspraak op eventuele tegoeden op resterende verlofdagen en vakantiegeld.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

En als het bedrijf falliet wordt verklaard

Lucretia Setrodipo

Hannelore Spa

Rachel Partoredjo

En als dat wel in het contract staat? Hoe zit dat

Dmz Iltje Mijn Geluk vog hier

Arbeidstip

Is een werknemer nog geen heel kalenderjaar in dienst geweest, dan bedraagt het aantal verlofdagen waar hij recht op heeft 1(een) dag voor elke volle maand. Heeft de werknemer bijvoorbeeld 6 volle maanden gewerkt in een bepaald kalenderjaar, dan maakt hij aanspraak op 6 verlofdagen. Deze mogen worden opgenomen in het daarop volgend kalenderjaar. Voor het eerste vol kalenderjaar maakt de werknemer aanspraak op 12 verlofdagen.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Albert Kamsi

John Merto

Gopee Stephany

Candy Lovely Dainty

Kiran Ghogli

Vladimir Roskov

Kimberly Royer

Ariana Soero🤔

Heel duidelijk, wanneer komt er een arbeidstip over de dagen(hoeveelheid) waar men recht op heeft bij het overlijden van 1e graads tot 4e graads familieleden?

Arbeidstip

Alle werknemers in ons land maken aanspraak op een aantal verlofdagen. De verlofdagen zijn bedoeld om thuis uit te rusten of om op vakantie te gaan met de bedoeling om hierna met frisse moed de werkzaamheden te hervatten. Doe in elk geval leuke dingen in uw verlofperiode!
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Ohhh ok...wij moeten altijd een grondige reden opgeven als we verlof aanvragen,we mogen niet zeggen dat we moe zijn en rust nodig hebben....ik zal dit screenshotten en weer proberen

Er zijn een aantal ondernemers die geen verlofdagen uitkeren. Controle vanuit het ministerie van Arbeid???? Helaas..

Bedrijven dwingen hjn personeel om al hun verlofdagen van het desbetreffende jaar te gebruiken dus op te maken. Bestaat die regel er ook ?????

John Merto

De vraag is bestaat aarbeid inspektie nog? ?????

Ik merk het niet bij me buurman de mensen moeten werken als 3n ezel

Kimberly Royer

Clarisse Cia Amat Ivana Sno Raferha Habib

Daarom mi e tek mi verlof gewoon..geen enkel schuldgevoel...odi rommel...mi ano robot...Patricia Ventura...Bigi Skin moet dit eens lezen..nanga deng eigen regels..

Arbeidstip

De Arbeidsinspectie zal streng erop toezien dat het maximaal aangegeven aantal uren voor het verrichten van arbeid niet wordt overschreden. Tevens zal strenge controle worden uitgeoefend op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Ook zal er op worden toegezien dat werknemers minimaal een half uur schaften, telkens als ze om de vijf uren arbeid hebben verricht.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Ze bestaan nog je maakt afspraken met ze gaat er naar toe, wordt goed geholpen tot dat je een advocaat toe gewezen krijgt.. daarna bel je op hoe de zaken staan.je krijgt als antwoord: u wordt terug gebeld.mooi niet hoor heb dit al 2 keren meegemaakt.ze mogen voor mijn part sluiten, zonde van je tijd.FOEI tog arbeid inspectie.. mensen niet in de maling nemen sommigen zijn alleen maar penne likkers, sta op en doe wat voor de mensen die op een eerlijke manier hun geld verdienen en niet onder betaalt willen worden en zeker ook niet verzekerd zijn sommige werkgevers maken goed misbruik van hun werknemers.. o ja hoe wordt het ook weer genoemd (moderne slavernij) werkgevers jullie moeten je schamen en maar klagen er is geen personeel te vinden; voor een goed salaris kom ik mijn bed elke morgen wel lachend uit hoor boss.anders draai ik me nog enkele keren rond in mijn bed en blijf maar lekker door slapen .werkgevers jullie moet je schamen foei toch dat wou ik even kwijt

Heb hun nooit gezien op werkplaatsen werkelijk ik hoop volgondejaar jullie je best doet aarbeid srctor want we kampen met heleboel ik heb feel gezien afgelopen vier jaar

Graag toelichting hoe jullie deze controles uitoefenen ? Hopelijk niet door een briefje te sturen maar daadwerkelijk langs te gaan. Hoe controleren jullie of het minimum salaris wordt uitbetaald? Want de werknemers gaan niet naar jullie, zij willen hun baan met kwijt. Heel veel.mensen verdienen geen minimumloon!

Controle moeten jullie uitoefenen op de werkplekken . Slaat op niks als j dit schrijf en jullie op kantoor blijven zitten.meeste arbeiders zijn bang stappen te nemen omdat ze ht weinige dt ze verdienen niet kwijt willen.

Arbeid inspectie praat minder want jullie doen niks.

Hoi jullie zeggen alleen maar doen ht niet stappen jullie naar de Chinese winkels nog kijk vr srd50 werken ze de helle dag

Nooit kom min v arbeid bezoek brngn p werkplekkn..kantoor zitt n opdracht gvn

Goede dag Maar als arbeid gaat bellen voor een plobleem kan ze niet optyd kommen wat ze zeggen om een winkel dan gaat ze niet komen. Je gaat ook vertellen wat aandehand tog.

Hoe gaat het by een horeca moet je ook schafte uur krygen

John Merto

Arbeid is zomaar alleen om dingens op fb te plaatsen.

Bestaat aarbeid inspektie nog??🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Ingrid Wolff Stranger Dgang Grace Mahasingh

Venod Rampersad Grace Nanhoe

View more comments

Arbeidstip

Indien het een werknemer niet goed uitkomt om overwerk te verrichten kan goed werkgeverschap een uitkomst bieden. Het zou niet correct zijn om voor het belang van de werkgever een groot belang van de werknemer te schenden door die te verplichten door te werken.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Op 24, 25, 26 en 29 december 2019, mogen werknemers geen overwerk verrichten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Arbeidsinspectie. De December Overwerkvergunning die is uitgevaardigd is niet van toepassing op deze dagen.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

maar dit gebeurt tog lijk wetten zomaar zijn

Maar waarom , leg uit Men moet wetn toch waarom et niet mag. Anders werk de ArbeidInspectie ook mee.

John Merto

Raishrie Janki

Sewpersad Tjoen Satish

Adjai Jodha😲

Audrey Karijodikromo

Vellary Lu-zyan

Katiman Guillermo Chano

Sheniza Hohmarow

Hahahahaaaaaaa jullie weten heel goed dat dit gebeurd en doen er niets aan!!!

Sanjay Raghoebarsingh

Vishal Nathoeni

Prasilla Hoosman

Jermaine Ralim

Malisa Seetayah Atmo

Gysharel Grauwde lees hier,

Nawien Non

Halima Joeglal-Jagga

Kantjes Morato

Andy Street Vybz

Mireille Evita

Yordy Sobe

ok

Romeo Jonathas Romana Calor-Mahangoe Theresa Martam Romana Mardjani

View more comments

Arbeidstip

Een werknemer mag geen arbeid verrichten op de dagen die bij wet gelijkgesteld zijn met de zondag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Eerste- en Tweede Kerstdag die vallen op een woensdag en een donderdag en Nieuwjaarsdag die valt op een woensdag. De werkgever mag in dit geval het loon niet in mindering brengen.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Deze wetten gelden in de praktijk helaas niet voor alle bedrijven. They still do the "no work no pay"

Gelden deze wetten ook voor de uitzendbureau's? Want daar is het no work, no pay... 2 kerstdagen is dus - 2 werkdagen op je loon... checken jullie deze instanties wel?

John Merto

Ziekenhuis??

wetten gelden niet voor arme mensen

Kwr JS

Fabian Partodikromo

Naziema Mowlabux

Horeca?????

Con Sue La volgens mie arbeid ede ne wroko of is er geen controle?

Melancy Karso🙊

Al-zahier lees hier

I am gold?

View more comments

Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com