andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Wetten    : Wet verdovende middelen

           suriname.nu  Naar: Onderdelen Wet verdovende middelen
1999        No. 21


Aanvulling 1999 no. 21: Ter uitvoering van artikel 3 lid 5 en artikel 4 lid 4

STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME


Staatsblad van 20 januari 1999 ter uitvoering van artikel 3 lid 5 en artikel 4 lid 4 van de Wet Verdovende Middelen (S. B. 1998 no. 14).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,


Overwegende, dat - ter uitvoering van artikel 3 lid 5 en artikel 4lid 4 van de Wet Verdovende Middelen (S. B. 1998 No. 14) - het nodig is het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid Staatsbesluit:

Artikel 1

In dit Staatsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. wet : Wet Verdovende Middelen (S. B. 1998 No. 14);

b. de Minister : de Minister belast met de zorg voor de Volksgezondheid.


Artikel 2

De verboden, gesteld in lid 3 lid 1 onder B en C van de wet gelden niet voor:

a. het aanwezig hebben, vervoeren en dorsen van bolkaf dat na het dorsen ter plaatse wordt vernietigd;

b. het aanwezig hebben, dorsen, verkopen, afleveren en vervoeren van bolkaf dat is bestemd om te worden afgeleverd aan de houder van een verlof voor de vervaardiging van opiumalkaloļden;

c. het bewerken, verkopen, afleveren, vervoeren en aanwezig hebben van de al dan niet geteelde vruchten van bolkaf, welke zijn bestemd om te worden gebezigd als versiersel.Artikel 3

De verboden, gesteld in artikel 3 lid 1 onder B en C van de wet gelden niet voor preparaten welke codeļne bevatten in een verhouding van 1 op 2000 of minder en geen andere onder de wet vallen substanties bevatten.


Artikel 4

1. De verboden, gesteld in lid 1 onder B, voorzoveel betreft het verstrekken en vervoeren en C, van de artikelen 3 en 4 van de wet zijn, onverminderd de toepasselijkheid van het "Staatsbesluit aflevering verdovende middelen op recept" (S. B. 1999 No. 20), niet van toepassing op:

a. door de Minister erkende ziekenhuizen;

b. door de Minister erkende bedrijfsgeneeskundige diensten;

c. andere door de Minister erkende instellingen met een geneeskundige doelstelling.


2. Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden; een ingevolge lid 1 verleende erkenning kan te alle tijde worden ingetrokken.


Artikel 5

1. Dit Staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

2. Het treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

3. De Ministers van Volksgezondheid en van Justitie en Politie zijn belast met de uitvoering van dit Staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 20 ste januari 1999.

J. A. Wijdenbosch.


Uitgegeven te Paramaribo, de 20 ste januari 1999.
De Minister van Binnenlanse Zaken,

S. W. Kertoidjojo


1999       No. 21


Staatsbesluit van 20 januari 1999 ter uitvoering van artikel 3 lid 5 en artikel 4 lid 4 van de Wet Verdovende Middelen (S. B. no. 14).

NOTA VAN TOELICHTING:

De in de artikelen 2 en 3 omschreven feiten en middelen zijn zo onschuldig van aard dat strafrechterlijke repressie nodig noch gewenst is.

Bij de in artikel 4 lid 1 sub c omschreven instelling valt bijvoorbeeld te denken aan afkickcentra.

Paramaribo, 20 januari 1999.

J. A. Wijdenbosch.
    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: