andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Wetten    : Wet verdovende middelen

           suriname.nu  Naar: Onderdelen Wet verdovende middelen
LIJST I, BEHORENDE BIJ DE WET VERDOVENDE MIDDELEN.

A.

Substanties, voorkomende op Lijst I bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Enkelvoudig Verdrag.


Acetorphine
Acetyl-alpha-methylfentanyl
Acetylmethadol
Alfentanil
Allylprodine
Alphacetylmethadol
Alphamethadol
Alpha-methylfentanyl
Alpha-methylthiofentanyl
Alphaprodine
Alphameprodine
Anileridine
Benzethidine
Benzylmorphine
Betacetylmethadol
Beta-hydroxyfentanyl
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
Betameprodine
Betamethadol
Betaprodine
Bezitramide
Bolkaf en het concentraat


1. Onder bolkaf wordt verstaan alle delen van de plant Papaver Somniforum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad. Onder concentraat van bolkaf wordt verstaan het materiaal dat wordt verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter concentratie van zijn alkaloïden.

Clonitazeen
Coca Blad
Cocaine
Waaronder begrepen ruwe cocaine

Codoxim
Desomorphine
Dextromoramide
Diampromide
Diethylthiambuteen
Difenoxine
Dihydromorphine
Dimenoxadol
Dimepheptanol
Dimethylthiambuteen
Dioxaphetyl butiraat
Diphenoxylaat
Dipipanon
Drotebanol
Ecgonine
Met inbegrip van de esters en derivaten die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaine

Ethylmethylthiambuteen
Etonitazeen
Etorphine
Etoxeridine
Fentanyl
Furethidine
Heroine
Hydrocodon
Hydromorphinol
Hydromorphon
Hydroxypethdine
Isomethadon
Ketobemidon
Levometorphan
Levomoramide
Levophenacylmorphan
Levorphanol
Metazocine
Methadon
Methadon-tussenprodukt
Methyldesorphine
Methyldihydromorphine
3-methylfentanyl
3-methylthiofentanyl
Metopon
Moramide-tussenprodukt Morpheridine
Morphine
Morphine methobromide
En andere vijwaardige stikstof morphine-derivaten, met inbegrip met name van de morphine N-oxide-derivaten, waarvan codeine-N-oxide er een is Morphine-N-oxyde

MPPP
Myrophine
Nicomorphine
Noracymethadol Norlevorphanol
Normathadon Normorphine
Norpipanon
Opium
Waaronder begrepen ruw opium, medicinaal opium, bereid opium en het concen-traat van "poppy straw"

Oxycodon
OxymorphonPara-fluor(o)fentanyl
PEPAP
Pethidine
Pethidine-tussenprodukt A, B en C
Phenadoxon Phenampromide
Phenazocine
Phenomorphan
Phenoperidine
Piminodine
Piritramide
Proheptazine
Properidine
Racemetorphan
Racemorphan
Sufentanil
Thebacon
Thebaine
Thiofentanyl
Tilidine
Trimeperidine

De isomeren van vorengenoemde substanties in alle gevallen waarin deze isomeren kun-nen bestaan overeenkomstig de specifieke chemische aanduiding, met uitzondering van Dextrometorphan en Dextrorphan.

De esters en ethers van vorengenoemde substanties.

De zouten van vorengenoemde substanties met inbegrip van de zouten van de esters, ethers en isomeren ervan.

Preparaten die een of meer van vorengenoemde substanties of hun zouten, esters, ethers en isomeren bevatten.

Elk preparaat dat hennephars omvat, met uitzondering van vaste mengsels, omschreven op Lijst II, onderdeel B.


B.

Substanties, voorkomende op Lijst II bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Enkelvoudig Verdrag.


Acetyldihydrocodeine
Codeine
Dextropropoxyfeen
Dihydrocodeine
Ethylmorphine
Nicocodine
Norcodicodine
Norcodeine
Pholcodine
PropiramDe isomeren van vorengenoemde substanties in alle gevallen waarin deze isomeren kun-nen bestaan overeenkomstig de specifieke chemische aanduiding.

De zouten van voerengenoemde substanties met inbegrip van de isomeren.

Preparaten die een of meer van vorengenoemde substanties of hun zouten bevatten.


C.

Substanties, voorkomende op Lijst I behorende bij het Psychotrope Stoffen Verdrag.


Brolamfetamine
Cathinon
DET
DMA
DMHP
DMT
DOET
Eticyclidine
Lyserginezuuramide
Met inbegrip van de mono-, en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en morfolinederi-vaten en de daarvan verkregen middelen verkregen door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen.

MDA (tenamfetamine)
MDMA
Mescaline
4-methylaminorex

MMDA
N-ethyl MDA
N-hydroxy MDA
Parahexyl
PMA
MA
Psilocine
Rolicyclidine
STP (DOM)
Tenocyclidine (TCP)
Tetrahydrocannabinol

Met inbegrip van de (stereo-) isomeren

Preparaten die een of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

D.

substanties, voorkomende op Lijst II van het Psychotrope Stoffen Verdrag.


Amfetamine
Dexamfetamine
Fenetylline
Levamfetamine
Levomethamfetamine
Mecloqualon
Metamfetamine
Metamfetamine Racemaat
Methaqualon
Methylpenidaat
Phencyclidine
Phenmetrazine
Secobartibal

Preparaten die een of meer van vorengenoemde substanties bevatten.


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: