Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
ONDERDELEN
GOUD
 suriname.nu  Goud 1
 suriname.nu  Goud 2
 suriname.nu  Goud 3
 suriname.nu  Goud 4
 suriname.nu  Goud 5
 suriname.nu  Begrippen 1
 suriname.nu  Begrippen 2

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname.nu  Immigratie Algemeen
 suriname.nu  Javaanse immigratie
 suriname.nu  Donko's tot Guides
 suriname.nu  Brieven v. Wetten
 suriname.nu  Suriname bevolkt
 suriname.nu  Slavernij
 suriname.nu  De 20 ste eeuw
 suriname.nu  Indianen (oorspr.)
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Albina
 suriname.nu  MariŽnburg
 suriname.nu  Oude kaarten
 suriname.nu  Archieven-wijzer
 suriname.nu  Post en postzegels
 suriname.nu  Batavia
 suriname.nu  Goslar
 suriname.nu  Goud-zaken
 suriname.nu  Geld-zaken
 suriname.nu  Het Park
 suriname.nu  Korps Politie
 suriname.nu  Treinen
 suriname.nu  Forten
 suriname.nu  Westgrens
 suriname.nu  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
SURINAME  AFDELINGEN -  Geschiedenis - - GOUD

 suriname . NU terug
   GOUDKleine goudwinning.

Het kleinbedrijf heeft op den duur ook geen stand kunnen houden. De voornaamste oorzaken daarvoor zijn waarschijnlijk een uitgeput raken van de gemakkelijkst bereikbare en rijkste alluviale afzettingen en natuurlijk de ongunstige verhouding tussen de lang constant blijvende goudprijs en de stijgende kosten en hogere levensstandaard in het land. Bij het kleinbedrijf toegepaste winningsmethoden zijn beperkt tot het met de hand uitgraven van de goudhoudende grond en deze verwassen in de zgn. 'longtom' of 'sluice-box'.De longtom bestaat uit een houten trog van ca. 2,5 m lengte, 1 m breedte, bij een diepte van 40 cm, opgesteld onder een helling op enige hoogte boven de grond. Aan het laagste einde bevindt zich een ijzeren plaat met 1 ½ cm grote gaten en opgesteld onder een hoek van 45į. De trog mondt uit in een houten bak met riffels waarin zich kwik bevindt. De te wassen grond wordt in de trog geworpen waarin tevens water wordt geleid. De massa wordt met lange schoppen bewerkt en gekneed tegen de ijzeren plaat waardoor de klei desintegreert en te zamen met zand en goud in de lager gelegen bak terecht komt, waar het goud door kwik wordt vastgehouden. De grotere kwartsstenen blijven in de longtom achter en worden verwijderd na inspectie op eventueel aanwezige pepieten. De methode vergt weinig water, is door een paar man in korte tijd op te zetten en geeft weinig goudverlies. Scheiding van goud en kwik wordt verkregen door kneden en slaan Ōil een doek, waarna de rest door verhitten kan worden gereinigd. Een nadeel van de longtom is de hoge arbeidsintensiviteit. Gaat het om een grotere onderneming, 7-20 man, dan wordt ook de sluice-box veel toegepast mits voldoende water beschikbaar is en de kreekbedding voldoende verhang heeft.Het systeem bestaat uit een reeks aaneensluitende houten goten, opgesteld onder een helling. Het aantal goten kan variŽren van 3 tot 10 of zelfs meer. De afmetingen per goot bedragen ongeveer 2 m bij 30-50 cm. Twee of drie goten aan het benedeneinde van de serie worden voorzien van riffels met kwik voor het opvangen van het goud. Door het systeem wordt water geleid en de te verwerken grond in de goten geschept. Met de hand of met schoppen wordt de klei zo goed mogelijk verkneed. De methode is minder arbeidsintensief, maar er kunnen grote verliezen aan goud optreden bij onnauwkeurig werken. Alle typen van goudafzettingen zijn met de longtorn en sluice-box ontgonnen. Bij de primaire afzettingen worden eenvoudige tunnels en schachtjes in de verweringsklei van de heuvels gedreven en de te verwassen kwartsaders en grond met bakken en kruiwagens naar buiten en naar het water gereden.

Latere ontwikkelingen.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn met gelden van het Welvaartsfonds door het gouvernement pogingen gedaan het kleinbedrijf nieuw leven in te blazen. Technische adviezen en steun met eenvoudige machinerieŽn en het vrijgeven van de goudverkoop hebben echter niet kunnen verhinderen dat de produktie steeds terugliep. Onderzoek toonde reeds in 1944 dat 50% der gouddelvers ouder was dan 50 jaar. Dit cijfer is steeds ongunstiger geworden. In de jaren zeventig was de produktie nog slechts enkele tientallen kilogrammen. Echter het stijgen van de goudprijs heeft in diezelfde jaren de belangstelling voor het edel metaalopnieuw doen toenemen. Thans zijn weer twee nieuwe maatschappijen met moderne middelen bezig aan ernstig onderzoek, voornamelijk naar primaire afzettingen omdat men daarvan weliswaar geen hoge gehaltes maar toch wel grotere reserves mag verwachten.Naast diverse maatschappijen die bezig zijn met het machinaal winnen van goud, zijn er ook een heleboel poknockers op zoek naar dit edelmetaal. Vanuit Brazilie zijn er de garimperos, (goudzoekers ) in grote getale naar Suriname gekomen. Dit alles heeft een desastreuze invloed op het millieu. Het gebruik van cyanide en kwik dat in de bodem en de rivieren terecht komt, zal een blijvende invloed uitoefenen op de flora en fauna. Maar ook op de gezondheid van de mensen. Vooral die van kinderen.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††