Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
ONDERDELEN
Monumenten
 suriname.nu  Monumenten 1
 suriname.nu  Monumenten 2
 suriname.nu  Monumenten 3
 suriname.nu  Monumenten 4
 suriname.nu  Monumenten 5
 suriname.nu  Monumenten 6

Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname.nu  Boeken
 suriname.nu  OSO dresi
 suriname.nu  Sarnami leren
 suriname.nu  Sranan leren
 suriname.nu  Winti / wintipre
 suriname.nu  Kinderspelen
 suriname.nu  Joden-savanna
 suriname.nu  Houtsnijwerk
 suriname.nu  Klederdrachten
 suriname.nu  Uitleg Feestdagen
 suriname.nu  Monumenten
 suriname.nu  Muziek
 suriname.nu  Pierre Benoit
 suriname.nu  Sybilla Merian

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Cultureel erfgoed - - Monumenten

 suriname . NU terug
 

Monumenten.      

Op Nieuw-Amsterdam staat in het openluchtmuseum De Ontdekker, een beeldhouwwerk van de kunstenaar Erwin de Vries. Aanvankelijk sprak men van Alonzo d'Ojeda, maar omdat van deze man, die waarschijnlijk de eerste Europeaan is die voet op Surinaamse bodem heeft gezet, geen enkele afbeelding bekend is en niemand daarom kan zeggen of het beeld lijkt op d'Ojeda, heeft men besloten te spreken van De Ontdekker.

30 jaar Centrale Bank
Op 19 juli 1996 werd ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het St. Vincentius Ziekenhuis op het terrein van het ziekenhuis een beeld onthuld van Dr. Frits Tjong Ayong, die van 1938 tot 1981, langer dan 40 jaar, direkteur is geweest van het ziekenhuis.

Bij de Centrale Bank van Suriname staat een monument ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de bank op 1 april 1987. Het is van de hand van de kunstenaar Erwin de Vries.

Voor het oude stadhuis in Paramaribo, later kantoor van de Militaire Politie en binnenkort Kabinet van de Vice-President, staat het beeld dat in de volksmond bekend staat als Mama Sranan. Een moeder (Suriname) houdt haar vijf kinderen (de bevolking van het land) op de arm. Dit beeld geniet vooral bekendheid, omdat bij tal van gelegenheden daar kransen worden gelegd. Ook dit beeld is vervaardigd door de kunstenaar Jozef Klas. Het beeld werd onthuld door Koningin Juliana op 15 oktober 1965.


Vroeger stond op het Vaillantsplein een borstbeeld van Eilerts de Haan, daar opgezet in 1912. Toen in 1966 het Statenmonument geplaatst zou worden, moest Eilerts de Haan verhuizen. Eilerts de Haan was leider van twee expedities naar de binnenlanden van Suriname. Tijdens de tweede expeditie stierf hij in 1910 aan de bovenloop van de Surinamerivier.
Het Monument voor de Gevallenen bij het Onafhankelijkheidsplein werd onthuld in 1950, als eerbetoon voor de Surinamers die gesneuveld waren in de Tweede Wereldoorlog. Later, na de oorlog in Korea, ook voor de gesneuvelden in die oorlog. Het monument is ontworpen en gebouwd door Ch. Nieleveld, die ook het Helstonemonument op het Kerkplein heeft gebouwd. Op het voorvlak werd de inscriptie IN MEMORIAM aangebracht en op het achtervlak de jaartallen
van vertrek en terugkeer van de Australiëgangers. De afsluiting met hoekstukken uit bauxiet was een bijdrage van de troepenmacht in Suriname. In 1955 werd aan het monument een krans in brons bevestigd.

De top van het monument wordt gevormd door de letters H.M. (Helstone Musicus). Daaronder is een muzieknoot aangebracht. Aan het monument zijn ook twee plaquettes met zijn beeltenis aangebracht, die zijn vervaardigd door de heer Mezas. Het geheel is opgetrokken van graniet. Het monument wordt geflankeerd door twee grasperken, waarin fonteinen zijn geplaatst. Het Helstonemonument op het Kerkplein, aan de noordzijde van de Centrumkerk van de Hervormde gemeente, werd onthuld in 1948 als eerbetoon aan de grote Surinaamse musicus J.N. Helstone, die leefde

van 1853 tot 1927. Hij was geboren te Berg en Dal en studeerde o.a. aan het Conservatorium te Leipzig in Duitsland. Na zijn studie keerde hij terug en was o.m. zangonderwijzer op de Hendrikschool en organist in de Hervormde Kerk.
Op het Sivaplein (hoek Domineestraat en Zwartenhovenbrugstraat) staat het Dankbaarheidsmonument, een geschenk van Nederland aan Suriname als dank voor de steun die Suriname had verleend aan Nederland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het beeld is vervaardigd door de Nederlandse kunstenaar Mari Andriessen en werd in 1955 onthuld door Koningin Juliana tijdens haar bezoek aan dit land.
Op de sokkel van het monument zijn drie staande meisjesfiguren aangebracht, die de drie grootste bevolkingsgroepen van Suriname voorstellen. Tegen de sokkel
zijn drie meisjeskoppen te zien, die er staan voor de kleinere bevolkingsgroepen in Suriname. Alle Surinamers in een monument. Men zou dit kunnen uitleggen als de wens of de noodzaak om een eenheid te vormen en in eenheid verder te gaan.

Het beeld van Simon Bolivar aan de zuidzijde van de Hervormde Centrumkerk voor het Postkantoor is een geschenk van Venezuela aan Suriname, en het werd onthuld in 1955.

Aan de Knuffelsgracht staat het beeld van Mahatma Gandhi, uit waardering en bewondering daar geplaatst op initiatief van een comité.

Voor het gebouw van De Surinaamsche Bank staat een monument ter herinnering aan het 125-jarig bestaan van de bank. Dit monument is een geschenk van de Surinaamsche Bankiersvereniging en is vervaardigd door de Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries.

Op het terrein van het S.A.B. staat een monument ter gelegenheid van het 30jarig bestaan van het bedrijf, daar geplaatst op 17 november 1996. Het is vervaardigd door de kunstenaar Jules Brandflu.
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: