Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
De uitkomsten worden publiekelijk bekend gemaakt en aanwezige kiezers kunnen bezwaren inbrengen, welke in het door het HSB op te maken processen-verbaal dient te worden opgenomen (artikel 125 KR);

De HSBs sturen de processen-verbaal van hun zitting met relevante bescheiden van de diverse - onder betrokken HSB resorterende - stembureau's naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS) (artikel 127 KR);

Fase III:

(Rol Centraal Hoofdstembureau)

Nadat het CHS de afschriften van de processen-verbaal van alle HSBs heeft ontvangen, zal CHS de definitieve uitslag berekenen (verifieren) en vaststellen t.b.v. de 10 kisdistricten:

°   de vaststelling van kandidaten gekozen tot lid van de DNA, zal plaatsvinden nadat de officiele resulten van alle kiesdistricten zijn ontvangen;

°   de vaststelling van kandidaten welke middels voorkeursstemmen zijn gekozen, zal eveneens plaatvinden

De door het CHS gehanteerde methode voor de vaststelling van de kandidaten is (cfm. Artikelen 129 en 130 KR):

°   kandidaten voor RR worden bij gewone meerderheid van stemmen gekozen;

°   kandidaten worden als gekozen verklaard naar de rangorde der hoofdelijk verworven stemmen;

°   bij een gelijk aantal stemmen, zal het lot beslissend zijn;

°   kandidaten voor de Districtsraden worden aangewezen en als verkozen verklaard naar verhouding tussen de door hun politieke organisatie behaalde zetels in de Ressortraden en het aan de Districtsraad toekomende aantal zetels (cfm artikel 29 lid 2 en 124, lid d KR);

°   kandidaten voor DNA worden gekozen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden met voorkeursstemmen en worden per district toegekend;

°   V.w.b. de zetels van DNA betreffen, zal het eerste zetel worden toegekend aan de politieke organisatie met het hoogste aantal stemmen; vervolgens zal telkens bepaald worden welke politieke organisatie na toevoeging van een volgende zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen heeft ; indien meer dan een politieke organisatie het hoogste aantal stemmen heeft, wordt aan elek van deze organisaties een zetel toegekend.

Na de procedure m.b.t. de definitieve vaststelling van de uitslag van de RR en DNA te hebben afgerond, alsmede de finale vaststelling van het aantal zetels dat elke politieke organisatie in de representatieve organen heeft behaald, zal het CHS zo spoedig mogelijk overgaan tot het bekendmaken van deze uitslagen tijdens een zitting van het CHS (artikel 132 KR);

Aanwezige kiezers kunnen bezwaren aantekenen tegen de door het CHS vastgestelde resulten;

-   Tenslotte worden de bevindingen van het CHS inzake de uitslag van de verkiezingen alsmede eventuele bezwaren door het CHS vervat in een proces-verbaal en getekend door alle leden van het CHS;

-   Het proces-verbaal wordt aangeboden aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de President van de Republiek Suriname (artikel 133 KR);
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: