Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
9.   Procedures i.h.k.v. de installatie van Nieuw gekozen
      DNA-leden en de Verkiezing van President en Vice- President9.1. Acties en Procedures Installatie DNA-leden
       en Verkiezing President en Vice-President


De specifieke procedures en activiteiten na de dag der stemming, welke moeten leiden tot de installatie van de nieuw gekozen volksvertegen-woordigers alsmede de verkiezing van de President en de Vice-President, kunnen voor de overzichtelijkheid samengevat worden in een aantal (7) fasen. Concreet:

Fase I

• (Rol Stembureau's)

Na de eindiging van de stemming stelt het stembureau de actuele administratieve status van de gehouden verkiezingen vast (cfm.artikel 114 Kiesregeling);

Het Stembureau pleegt daarna een stemopneming van de stemming voor DNA en RRleden, waarbij het aantal stembiljetten wordt vergeleken met het getal van het aantal kiezers dat aan de stemming heeft deelgenomen (cfm. Artikelen 118-121 Kiesregeling);

Het Stembureau stelt het aantal stemmen uitgebracht per kandidaat van een RR kandidatenlijst vast en voor DNA t.a.v. iedere lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen alsmede het aantal op elke politieke organisatie uitgebrachte stemmen per stembureau (cfm artikel 121 KR);

De vaststelling vanwege het Stembureau vindt ter plekke publiekelijk plaats waarbij de in het lokaal aanwezige kiezers bezwaren kunnen inbrengen tegen de vaststelling (artikel 122);

Het Stembureau maakt een proces-verbaal van de gehouden stemming en na ondertekening en verzegeling, wordt deze doorgestuurd naar het Hoofdstembureau van betrokken kiesdistrict;

Fase II

• (Rol Hoofdstembureau's)

Indien alle processen-verbaal van de stembureau's uit de ressorten zijn ontvangen zijn door het HSB, zal er een zitting van het CHS worden gehouden (artikel 123 KR);

Het HSB zal cfm. 124 van de Kiesregeling het aantal stemmen vaststellen, t.w.:

°   "het aantal op iedere kandidaat van een list uitgebrachte stemmen;

°   het aantal op elke politieke organisatie uitgebrachte semmen per kiesdistrict respectievelijk ressort;

°   het gezamenlijk aantal op kandidaten en politieke organisaties uigebrachte stemmen;

°   het aantal zetels in de Districtsraad moet worden toegekend aan politieke organisaties, naar evenredigheid van het totaal aantal in de Ressortraden verworven zetels. Indien na........ beslist het lot".

Het HSB zal de finale berekening maken van het aantal stemmen per kiesdistrict op DNA en RR-nivo c.q. DR-nivo (op basis van evenredigheid aan de hand van het aantal zetels dat de verschillende politieke organisaties in de diverse ressortraden hebben verkregen en niet door het aantal stemmen);
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: