Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
weergegeven in Hoofdstuk 4, namelijk onder paragraaf 4.1.2.3., zal er terzake niet verder uitgewijd worden.

Feit is wel dat - ondanks de voorgedane administratieve en/of organisatorische problemen - alle waarnemers over het algemeen tevreden waren omtrent de kwaliteit van de organisatie en administratie van de verkiezingen, die naar de bevindingen van de waarnemers tevens op een eerlijke, transparante en geheime wijze heeft plaatsgevonden.

8.3.2.1.   Media Monitoring Unit van de EU Observation Missie

In dit verband kan eveneens gereferereerd worden aan een bijzondere activiteit vanwege de EU Observation Unit, namelijk het opzetten van een "Media Monitoring Unit".

Een dergelijke monitoring van de activiteiten van de media i.h.k.v. het verkiezingsproces in Suriname werd voor het eerst in ons land uitgevoerd.

Het doel hiervan was om na te gaan in hoeverre er vanwege de media sprake was "level playing field", d.w.z. gelijke behandeling en toegankelijkheid van politieke partijen tijdens hun politieke campagne tot de media.

Bij deze exercitie, welke gedurende vier weken werd uitgevoerd, werden 4 TV stations, 4 radiostations en 2 nieuwsbladen (1 dagblad en 1 avondblad) onder de loep genomen.Diverse advertenties en reclameboodschappen van de aan de verkiezing deelnemende politieke partijen werden hierbij meegenomen, terwijl ook de krantenberichten/artikelen van de DWT en De West werden geanalyseerd op hun politieke geaardheid. Ook de berichtgeving door de media en politieke partijen op het Internet werden bekeken en geanalyseerd.

Nagegaan werd hoeveel ruimte/tijd er werd besteed aan informatie en publicitaire activiteiten vanwege de politieke partijen.

In dit verband kan direct worden aangegeven dat aan het media monitoring project ook het aspect van "civic education" was gekoppeld, waarbij aan zowel de media als de kiezers nadere informatie werd verschaft inzake belangrijke aspecten het politiek systeem, het electoraal systeem en andere specifieke verkiezingsaspecten.

In dit verband werd tevens nagegaan hoeveel aandacht er vanwege de media werd besteed aan activiteiten gericht op de bevordering van de participatie van burgers aan de verkiezingen.

Het programma-onderdeel "civic education" werd uitgevoerd met brede betrokkenheid van NGOs uit de stad en de districten, inclusief het binnenland.

Eerder werd reeds aangegeven dat "civic education" programma's primair ten doel stellen om kiezers beter te informeren omtrent het verkiezingsproces en hen bewuster te maken van de relevantie van verkiezingen, etc. en alszodanig om een grotere kiezersopkomst te bewerkstelligen.

Een wekelijkse evaluatie van de "media monitoring observation" werd gepleegd en aan het einde van deze exercitie werd geconstateerd dat vrijwel alle kranten, radio - en TV stations (m.u.v. De West en radio ABC) berichten publiceerden/omriepen waarbij kiesgerechtigden werden gemotiveerd om naar de stembus te gaan en hun burgerplicht te vervullen. Eveneens werd geconstateerd dat er geen overtredingen van relevante wetten door de media had plaatsgevonden, terwijl er ook geen constatering van journalistieke tegenwerking is geweest.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: