Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
worden gehouden waardoor het haast als een garantie voor objectiviteit wordt gezien. Dit laatste kan ook tegen het licht van de praktijk van gehouden verkiezingen in bepaalde landen van onze regio geplaatst worden waar onregelmatigheden in de verkiezingsorganisatie, hebben geresulteerd in politieke onlusten c.q. een situatie van politieke instabiliteit.

De bevindingen van de waarnemers, die de pretentie hebben onpartijdig, neutraal en een technische te zijn, dienen veelal ook als een "lessons-learned" voor de volgende verkiezingen. In het bijzonder kunnen de geconstateerde de probleemgebieden beter aangepakt worden omdat deze concreet geindentificeerd zijn.

8.2.2.   Type Waarnemers & Reikwijdte Activiteiten

Waarnemers voor verkiezingen kunnen bestaan uit nationale waarnemers (oftewel toezichthouders) en internationale waarnemers.

De betrokkenheid van nationale waarnemers wordt veelal middels relevante electorale regelingen nader geregeld. In Suriname voorziet de Kiesregeling in artikel 4 lid 4 b-c in een aantal relevante zaken met betrekking tot toezichthouders. Belangrijk is dat volgens de Kiesregeling het Onafhankelijk Kiesbureau bevoegd is toezichthouders aan te wijzen. De praktijk geeft aan dat de voordrachten voor nationale toezichthouders plaatsvinden door het Onafhankelijk Kiesbureau. Evenwel zijn de criteria voor de voordrachten c.q. de aanwijzing van nationale toezichthouders niet concreet vastglegd.

Internationale verkiezingswaarnemers zijn vaak uit allerlei sectoren afkomstig. Bijvoorbeeld uit de internationale NGO-sfeer (zoals Carter Institute, IDEA), parlementariers of andere eminente personen, vertegenwoordigers van internationale organisaties, en ook onafhankelijke instanties van regeringen (zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van Onafhankelijke Verkiezings-instanties ( "Electoral Management Bodies" etc.).

Verkiezingswaarnemers kunnen bovendien ook worden onderscheiden in

•   "long term observers" (LTOs),

•   "short term observers" (STOs).


8.2.2.1.    "Long Term Observers"

"Long term Observers" zijn betrokken bij het proces van "long term observation", hetgeen impliceert dat deze waarnemers het gehele verkiezingsproces monitoren en evalueren en waar nodig assistentie verlenen voor de versterking van het democratiseringsproces. Met het gehele verkiezingsproces wordt bedoeld een monitoring en evaluatie van de drie verkiezingsfasen, te weten het "pre-election" proces, de activiteiten van de verkiezingsdag, en het zgn. "post-election" proces.

Een gedetailleerd overzicht van de criteria, die gelden voor een evaluatie van deze drie fasen van de verkiezingen, zal worden weergegeven onder paragraaf 8.2.3. Desalniettemin zal hieronder een summierlijke verduidelijking volgen van de (monotorings) activiteiten die onder de 3 verkiezingsfasen vallen.

Onder monitoring van de "pre-election" proces wordt bedoeld de monitoring van de activiteiten, die moeten leiden tot de actuele stemming. Hierbij staan veelal de volgende onderdelen centraal

•   het kiezersregistratie proces en het kiezersregister;

•   het proces van de kandidatenlijsten;

•   het proces rondom de distributie van de oproepkaarten;

• de technisch-organisatorische voorbereidingen vanwege de regering (functioneren verkiezingsinstituties, logistieke voorbereidingen etc.);

•   de rol van de locale media in relatie tot voorlichting van kiezers en burgereducatie i.h.k.v. de verkiezingen.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: