Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
7.3.4.   Kader t.b.v. het Centraal Hoofdstembureau,
             Hoofd Stembureau's & Stembureau's


In tweede instantie wordt hierbij gedacht aan kader/personeel ter ondersteuning van respectievelijk het Centraal Hoofdstembureau, de Hoofdstembureau's en de diverse Stembureau's. Indien gekeken wordt naar de organisatie van de verkiezingen van 2000, waarbij er 463 Stembureau's waren ingesteld * en rekening wordt gehouden met de samenstelling van de Stembureau's, namelijk 10 leden -

t.w. - 1 Voorzitter, 1 Plaatsvervangend Voorzitter, 3 leden en 5 Plaatsvervangende leden - dan ontstaat er reeds een beeld van de magnitude van noodzakelijk personeel voor wat betreft de bemensing van de Stembureau's.

* (Dit aantal vindt zijn grondslag in artikel 25 van de Kiesregeling waarbij is bepaald dat "voor elk ressort tenminste een stembureau, bestaande uit.....opgedragen".)

Gelet op het complexe karakter van de verkiezingen en rekeninghoudend met de importantie van het houden van eerlijke en rechtvaardige verkiezingen, zal het derhalve noodzakelijk zijn om personeel dat werkzaam gesteld zal worden op de diverse Stembureau's tijdig worden gerecruteerd en deze degelijk worden getrained c.q. geïnstrueerd. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het beschikbaar hebben van eventueel "back-up" personeel.

Vermeldenswaard is in dit verband dat uit rapportages van de vorige verkiezingen bovendien gebleken was dat het aantal (10) personeel ten behoeve van de diverse Stembureau's in het Kiesdistrict Paramaribo ( met 227 Stembureau's van het totaal aantal van 464 Stembureau's) bij lange na niet voldoende was.

Andere taken van het CBB i.h.k.v. de verkiezingen betreft het faciliteren van de noodzakelijke kiezersregistratie in the binnen - en buitenland. Een moeilijksgraad bij het streven van het beschikbaar hebben van een accuraat systeem van kiezersregistratie, betreft de registratie in het binnenland. In zijn algemeenheid wordt de kiezers-registratie in het binnenlnd veelal bemoeilijkt door de migratie van binnenlandbewoners vanwege de een "zwerfpatroon" in de uitoefening van landbouw en mijnbouw en vanwege een constante trek van en naar Paramaribo.

Hetzelfde principe op het stuk van beschikbaar hebben van goed getrained en geinformeerd verkiezingskader t.b.v. de Stembureau's, geldt ook voor de 10 Hoofdstembureau's, waarbij uiteraard rekening gehouden dient te worden met de samenstelling van de HSBs, d.i. een bemensing van 8 leden per HSB,

t.w. 1 Voorzitter, 1 Plaatsvervangend Voorzitter en 6 leden.

Tijdige recrutering alsmede training van de leden van de Hoofdstembureau's is sterk aan te bevelen. Gelet op de bijzondere taak van de Districts-Commissaris (DC) bij de organisatie van verkiezingen, namelijk als DC, belast met de distributie van de oproepingskaarten en als Voorzitter van hun Hoofdstembureau van hun kieskring, lijkt het ook dienstig om egoed getrainde en/of ervaren technisch-ondersteunend kader beschikbaar te hebben ten behoeve van de DCs. Hierbij dient ook als overweging te worden meegenomen dat het korps van Districts-Commissarissen ook een aantal nieuw aangetreden DCs telt.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: