Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
Zonder op enige wijze afbreuk te willen plegen op de importantie van beleidsstructuren t.b.v. de organisatie van de verkiezingen, kan op basis van ervaringen gesteld worden dat de beschikbaarheid van een goed geequipperd Secretariaat alsmede een efficient functionerend Secretariaat van eminent belang is ter planning van de verkiezingen, het voorbereiden van een begrotring alsmede het garant stellen van financiering.

Indien de operationele en financiele planning alsmede de voorbereidingen hiertoe niet adekwaat gefaciliteerd worden, zal kostbare tijd verloren gaan en de Commissie belast met de implementatie van de organisatie van de verkiezingen zal niet in staat blijken te zijn om de stringente tijdschema voor de verkiezingen na te leven.

7.3.   Institutionele Maatregelen ter Versterking Verkiezingsorganen;

Recrutering & Training verkiezingsdeskundigen c.q. - kader

7.3.1.   Ter introductie

Met Verkiezingskader wordt in de strekking van het Draaiboek V-2005  

bedoeld speciaal personeel welke verkiezingsgerelateerde taken en bevoegdheden krijgt toebedeeld. Hierbij kunnen de volgende categorieen worden onderscheiden, t.w.:

kader c.q. personeel ter ondersteuning van de verkiezings-autoriteiten, i.c. de Minister van Binnenlandse Zaken, de Directeur van Binnenlandse Zaken en

kader c.q. personeel t.b.v. de verkiezingsorganen, i.c. het Centraal Bureau voor Burgerzaken, het Centraal Hoofdstembureau, de 10 Hoofdstembureau's, de diverse Stembureau's en het Onafhankelijk Kiesbureau.

7.3.2.   Kader t.b.v. Minister en Directeur Binnenlandse Zaken

V.w.b. kader/personeel ter ondersteuning van verkiezingsautoriteiten moet ruime aandacht besteed worden aan de versterking van de institutionale capaciteit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In eerste instantie wordt gedacht aan kader ter ondersteuning van de Directie van Binnenlandse Zaken, i.h.b. de Minister van Binnenlandse Zaken vanwege de cruciale formele rol die deze vervult bij de organisatie, management en monitoring van de verkiezingen. Een kwalitatieve ondersteuning van de Minister waarbij er op ambtelijk nivo op adekwate wijze en bovenal tijdig, noodzakelije voorbereidende activiteiten c.q. adviezen ten behoeve van de Minister worden ondernomen, zal blijken succesvolle resultaten af te werpen op het stuk van efficientie en effectiviteit van de organisatie van deze verkiezingen en zal de leidinggevende rol van de Minister (Directie) van Binnenlandse Zaken etaleren, niet alleen op nationaal nivo doch ook op international nivo. Dit laatste omdat het duidelijk is dat ten tijde van verkiezingen er met een nauwkeurige (re) blik naar landen wordt gekeken.

7.3.3.   Kader t.b.v. het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)

Indien voor ogen wordt gehouden dat de grote hap van specifieke voorbereidende activiteiten ter organisatie van de V-2005   in handen zal komen te liggen van het CBB, zal het van eminent belang zijn om in een vroeg stadium het kader en personeel adekwaat te trainen op de diverse aspecten van de verkiezingsorganisatie.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van het CBB ligt op het stuk van het de kiezersadministratie, en is gerelateerd aan het updaten van het bevolkingsregister, welke als grondslag dient voor het kiezersregister.

In feite kan het bijwerken van het kiezersregister, i.h.b. de bestanden van de kiesdistricten in het binnenland, als belangrijkste uitdaging van het CBB i.h.k.v. de algemene verkiezingen, worden aangemerkt. Inherent hieraan ligt uiteraard het produceren en het bestellen van de stemkaarten, alsmede de distributie van de oproepkaarten.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: