Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
In feite kan de kiezersregistratie tezamen met de verstrekking van de oproepkaarten gezien worden als de spil in het kader van de organisatie c.q. de administratie van algemene verkiezingen. Immers, de voor actuele deelname aan de stemming heeft elke gerechtige kiezer een ID-kaart nodig alsmede een oproepkaart, en dient hij/zij eveneens voor te komen op de daartoe bestemde kiezerslijst van een bepaald ressort.

Indien opeenvolgende verkiezingen gehouden in Suriname onder de loep worden genomen en als gekeken wordt naar de internationale praktijk voor wat betreft verkiezingsorganisatie, dan blijkt het dat het overgrote deel van de technischorganisatorische en logistieke werkzaamheden veelal geconcen-treerd zijn op deze activiteiten. Dit vanwege het feit dat deze twee aspecten bepalend zijn voor het kunnen deelnemen aan de stemming.

De relevantie van een accurate kiezerslijst samengesteld op basis van een degeijke kiezersregistratie ten behoeve van een succesvolle verkiezings-organisatie en bovenal ter garandering van een hoog percentage van kiezersopkomst kan niet voldoende worden benadrukt.

In dit verband is het dienstig om te refereren naar artikel 54, lid 1 van de thans geledende Grondwet, welke ten doel heeft om een grote kiezeropkomst bij verkiezingen te kunnen garanderen.

In dit artikel wordt het volgende gestipuleerd met betrekking tot de kiezersregistratie:

"1. De Staat is verplicht kiesgerechtigden te registreren en voor deelname aan de verkiezingen op te roepen.
De kiezersregistratie zal niet voor een ander doel dienen.
Kiesgerechtigden zijn verplicht aan de kiezersregistratie medewerking te verlenen."


Overeenkomstig dit grondwetsartikel zijn in artikel 13 en 16 van de Kiesregeling nadere voorzieningen opgenomen ten aanzien van het kiezersregister en de keizerslijsten. Evaluatie van de sterkten en zwakten van de vervroegde verkiezingen van mei 2000 hebben doen constateren dat administratieve -, logistieke en of infrastructurele tekortkomingen hebben geleid tot het niet-kunnen stemmen vanwege een relatief groot aantal kiezers. In dit verband kunnen genoemd worden

•   het gebrek aan accurate bevolkingsdata, van wege het niet- beschikbaar hebben van census gegevens;

•   geen accurate bevolkingsregister en inhrent hieraan geen accurate kiezersregister;

•   slechte opkomst van kiesgerechtigden bij de ter inzage legging van de kiezerslijsten;

•   relatief groot aantal onbestelde oproepkaarten;

•   inefficienties bij ID-kaarten productie;

•   ontbrekende straatnaamborden, en

•   administratieve onvolkomenheden.

Volgens informatie bedraagt dit aantal ongeveer 45.000. Aangezien dit min of meer ook het patroon was in 1996, kan gevoegelijk gesteld worden dat het principe "lessons learned" niet toegepast was geworden tijdens de verkiezingen van 2000. Vanwege de importantie van de kiezersregistratie en de oproepkaarten, is het dus sterk aan te raden dat lering wordt getrokken uit de "zwakten" van de verkiezingen van 2000.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: