Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
4.1.2.2.3.   Specifiek OAS Geindentificeerde Knelpunten

In zijn algemeenheid hadden de constateringen van tekortkomingen vanwege de OAS betrekking op de kiezersregistratie en de distributie van de stemkaarten. *

* (OAS gaf aan dat reeds in 1996 concrete aanbevelingen inzake distributie van stemkaarten was gedaan vanwege opgetreden problemen hierop betrekking hebbende)

Concreet wees de OAS op *

*Zoals verschenen in publicatie OAS Unit for the Promotion of Democracy, inzake "E(ectoral Observation Genera( E(ections Suriname 2000)

°   tekortkomingen in het kiezersregistratiesysteem, met name inaccurate kiezerslijsten (welke niet geheel te wijten is aan CBB) ;

°   late distributie van oproepkaarten ten gevolge waarvan vele stemgerechtigden hun oproepkaarten niet tijdig hebben ontvangen of niet voorkwamen op de kiezerslijst van het stembureau, welke vermeld was op hun oproepkaart *
* (Het OAS-verslag stelt dat the OAS was told that as in 1996, over 40.000 polling cards had not been distributed....).

(De OAS stelt zich op het standpunt dat alhoewel vaak blijkt dat kiezers nalatig zijn v.w.b. het ophalen van hun oproepkaart, het desalniettemin de verantwoordelijkheid is van verkiezingsinstanties om deze in handen te doen komen van de kiesgerechtigden);

°   late bezorging van de aanvullende kiezerslijsten voor de kiesdistricten Paramaribo en Wanica;

°   late instructie vanwege de Regering (ochtend 25 mei 2000) om te kunnen stemmen onder bepaalde condities (oproepkaart en ID kaart en niet voorkomend op kiezerslijst stembureau of ID kaart en voorkomend op kiezerslijst stembureau waar hij/zij normaliter stemt) en onvolledige uitvoering van deze instructie door verschillende HSBs;

°   vertragingen in de berekening van de verkiezingsresultaten op de HSBs vanwege het voorkomen van twee soorten stembiljetten (RR en DNA) in dezelfde stembus (extra werk v.w.b. sorteren en telling);

°   Onvoldoende planning bij sommige stembureau's en HSBs om de stembussen op vlotte wijze af te leveren bij het CHS tezamen met noodzakelijk verkiezingsdocumenten (getelde en ongebruikte stembiljetten en processen-verbaal);

°   Opgetreden verkeersdrukte en resulterende vertragingen bij het ophalen en terugbezorgen van de stembussen en verkiezingsmateriaal t.b.v. het kiesdistrict Paramaribo vanuit een centraal punt (Ons Erft ;

°   Late ontvangst van alle stemresultaten van kiesdistrict Paramaribo door het Centraal Hoofdstembureau *

* (Volgens het CHS heeft dit oponthoud te maken met het feit dat er op nauwkeurige wijze hercalculaties dienen plaats te vinden teneinde de finale resultaten voor de stemming in Paramaribo bekend te maken.)

(dit had tot gevolg dat het HSB voor het kiesdistrict Paramaribo pas op 10 juni in Openbare Zitting bijeen kon komen voor de presentatie van de officiele resultaten)

°   De (over) belasting van het Hoofdstembureau Paramaribo, die meer dan de helft van het aantal stembureau's onder zich heeft als grootste kiesdistrict.

De OAS heeft tevens melding gemaakt van het feit dat er enige verwarring en/of ontevredenheid ontstond bij politieke organisaties vanwege de gang van zaken rondom het kiezersregistratieproces en distributie van oproepkaarten. Gewag werd gemaakt van onder andere de volgende "bezorgdheden" van politieke organisaties:
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: