Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
4.   Organisatie & Management Algemene,
       Vrije en Geheime Verkiezingen 20004.1.   "Strenghts and Weaknesses" Analyse van Verkiezingen 2000

Zoals eerder gesteld is een analyse van geconstateerde knelpunten c.q. zwakheden van de organisatie en management vorige verkiezingsorganisaties en/of - management een uitermate belangrijk instrument om een beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van een verkiezingsorganisatie, en deze mee te nemen in de planning van toekomstige verkiezingen. Bij een dergelijke analyse zal het bovendien noodzakelijk zijn om de eigen situatie te relateren aan andere landen.

Indien de algehele organisatie van diverse algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname onder de loep wordt genomen, en hierbij de verschillende internationale bevindingen inzake de organisatie van verkiezingen in Suriname bekeken wordt, dan kan er geconstateerd worden dat er zich in Suriname over het algemeen geen onoverkomelijke problemen voor wat betreft organisatie en management zich tot nog toe hebben voorgedaan.

Evenwel hebben zich altijd een aantal administratieve - en logistieke onvolkomenheden voorgedaan, die in de toekomst zoveel als mogelijk tot een minimum beperkt zouden kunnen worden. Voor de goede orde moet hierbij direct worden aangetekend dat ook vanwege de internationale verkiezings-organisaties erkend wordt dat bepaalde (gemeenschappelijk) problemen zich in vrijwel alle landen voordoen ten tijde van de organisatie van verkiezingen. In dit verband stelt IDEA het volgende:

"The same issues and problems often come up time after time during the electoral process - significant numbers of voters are not registered, polling sites are poorly laid out causing delays and confusion, the vote counting in conducted in cramped conditions with poor layout and organisation, or poll workers in one site deal with a situation differently from those in another site due to inadequate training."

Indien het officieel verkiezingsverslag van het Centraal Hoofdstembureau alsmede andere verslagen onder de loep worden genomen, dan zou weliswaar geconcludeerd kunnen worden dat ook ons land niet bespaard is gebleven van bepaalde door IDEA geschetste problemen, welke zich manifesteren in vele landen tijdens het verkiezingsproces.

Vermeldenswaard is dat Suriname tot nog toe na alle verkiezingen een positieve beoordeling van de internationale gemeenschap in de wacht heeft kunnen slepen voor wat betreft het organiseren van vrije, eerlijke, transparante verkiezingen.

Voor zover bekend is er ook nimmer melding gemaakt van (bewuste) onregelmatigheden (oneerlijke praktijken/onlusten etc.) bij de stembusgang en de organisatie alszodanig. Vergelijken we de organisatie van verkiezingen in Suriname met andere landen uit onze regio (zoals Guyana, Trinidad & Tobago, Jamaica, Haiti, Venezuela, etc.) dan zou gevoegelijk gesteld kunnen worden dat wij in staat zijn goede verkiezingen te organiseren mits tegemoet wordt gekomen aan de noodzakelijke condities hiervoor.

Kijken we naar de kiezersopkomst van Suriname dan kan ook gesteld worden dat dit zeer goed is. Tijdens de verkiezingen van 2000 was dit 70% (3.6% hoger dan de verkiezingen van 1996).

In termen van internationale vergelijking blijkt uit een studie van IDEA * dat de kiezersopkomst in "established democracies" (gevestigde democratische landen) gemiddeld 73% bedraagt, terwijl dit voor andere landen (zgn. non-established democracies") 58% is.

* (" Voter Turnout from 1945 to 1997 : a Global Report on Political Participation, IDEA, 1997)

In deze studie van IDEA, waarbij 163 landen onder de loep werden genomen had Suriname een rangschikking van gemiddeld 69.5% (no.74), voor wat betreft de kiezersopkomst tijdens verkiezingen gehouden in de jaren negentig.

Rekeninghoudend met de administratieve en andere onvolkomenheden, zou in feite de organisatie van de verkiezingen in ons land slechts een zekere mate van verfijning c.q. perfectionering moeten ondergaan. Dit zal ertoe leiden dat wij op een effectievere en efficiëntere wijze binnen een kort tijdsbestek gedegen verkiezingen kunnen organiseren. Belangrijk voor Suriname zal met name het kostenaspect zijn.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: