Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
3.4.   Voorgestelde wettelijke veranderingen in het Kiesstelsel

Op basis van de bovengenoemde geconstateerde probleemgebieden binnen het kiessysteem zijn er in het document van de Vice-President concrete voorstellen gedaan ten aanzien van wettelijke veranderingen die in het kiesstelsel gepleegd zouden kunnen worden.

Hierna volgt een weergave van onderwerpen/issues waarvoor wettelijke veranderingen worden gesuggereerd:

1. Vervulling van opengevallen plaatsen van gekozenen;

2. Onverenigbaarheid van het lidmaatschap van DNA en ministersambt en herinnemen van zijn plaats in het Parlement na beëindiging van het ministersambt;

3. Aanpassing van de Kiesregeling naar analogie van de DR-regeling;

4. Wijziging van ressortgrenzen en de criteria van de bevolkingssterkte;

5. hantering van slechts één interpretatie v.w.b. het woonplaatsbeginsel bij de kandidaatstelling van DNA, RR en DR leden;

6. Verplichte jaarlijkse ter inzage legging kiezerslijsten;

7. Evaluatie van taken CHS en OKB en eventuele aanpassingen, taakstellingen en bevoegdheden;

8. stemming bij volmacht dient te worden uitgebreid met de leden van het CHS en OKB;

9. Verruiming van de termijn tussen het definitief worden van de Kiezerslijst en het begin van de distributie van de oproepingskaarten;

10.Identificatie van de kiezer; artikel 92 lid 2 van de Kiesregeling uit- breiden met de opneming van een geldig rijbewijs als tweede identificatie-instrument;

11. Uitsluiting van deelname aan de Algemene -, Vrije en Geheime Verkiezingen bij niet voldoen aan de 1%-regeling;

12. Schrapping van kandidaten die op meerdere kandidatenlijsten zijn opgebracht;

13.Afschaffing van de termijn voor bewilliging en aanvaarding door kandidaten verkorten en stellen op maximaal 7 dagen;

3.5.   Institutionele Voorstellen
         i.h.k.v. Eventuele Wettelijke Aanpassingen Kiesstelsel


Ten behoeve van de verdere uitwerking van de voorgestelde veranderingen zullen er een institutionele voorzieningen moeten worden getroffen in het kader van de voorbereidingen naar de Verkiezingen 2005 toe.

Voorgesteld worden onder meer:

•   het in het leven roepen van een Commissie voor Wet en Regelgeving ter bestudering van de Kiesregeling en de daaraan gerelateerde wetten en - op basis van de geconstateerde knelpunten - concrete voorstellen te doen voor wijzigingen en/of aanpassingen;
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: