Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
3.2.   Formele verkiezingsorganen

Volgens de Kiesregeling kunnen tot de formele verkiezingsorganen worden gerekend •   De Stembureau's;

•   De Hoofdstembureau's;

•   Het Centraal Hoofdstembureau, en

•   het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).


3.2.1.   Stembureau's

Zoals bekend wordt Suriname voor de verkiezing van DNA verdeeld in kiesdistricten, die samenvallen met de districtsgrenzen en voor wat betreft de verkiezing van de Ressortraden, worden de districten verdeeld in ressorten. De ressorten zijn bij Decreet vastgesteld. (artikel 24 van de Kiesrgeling)

Voor elk ressort dient er tenminste één (1) Stembureau te worden ingesteld met de volgende samenstelling: vijf leden (één voorzitter en één waarnemend voorzitter) en vijf plaatsvervangende leden.

Het Stembureau is de locatie waar de kiezer zijn stem dient uit te brengen.

Ten aanzien van de werkzaamheden van de Stembureau's betreft, stelt artikel 25 van de Kiesregeling dat deze bij staatsbesluit nader worden geregeld.

Tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen waren er in totaal 464 stembureau's.


3.2.2.   Hoofdstembureau's

Een Hoofdstembureau wordt ingesteld voor elk kiesdistrict, in het kader van de verkiezing van de leden van DNA en de Ressortraden, met de volgende samenstelling: vijf leden (een voorzitter en een waarnemendvoorzitter) en drie plaatsvervangende leden .

De Voorzitter is de Districts-Commissaris van het district waar het Hoofdstembureau is gevestigd.

Volgens de Kiesregeling (artikel 26, 27, 123 t/m 127) is het Hoofdstembureau belast met: •   controle en toezicht op de verrichtingen van de Stembureau's;

•   vasstellen van de verkiezingsuitslagen van de RR's, DR's en DNA aan de hand van de processen-verbaal van de Stembureaus van het betreffend district;

•   aanwijzen van de gekozen leden van de RR's en DR's, en

•   vaststelling van de samenstelling van de volksveregenwoordigende lichamen.


3.2.3.   Het Centraal Hoofdstembureau

Het Centraal Hoofdstembureau is de laatste schakel bij het berekenen van de uitslag van zowel de DNA, RR als de DR verkiezingen.

Aan het CHS zijn onder meer de volgende taken toebedeeld

• het registreren van de aan de verkiezingen deelnemende politieke organisaties en de wijze van kandidaatstelling voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen;

•   de zorg voor de uitvoering van de beslissing van de President;

•   de bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling t.b.v. de verkiezing voor de leden van D.N.A.;

•   de bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling t.b.v. de verkiezing van de leden van de Ressortraden;

•   de bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling van personen voor de districtsraden, en

•   het vaststellen van de verkiezingsuitslag aan de hand van de processen-verbaal van de Hoofdstembureau's;
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: