Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
3.1.2.   Kiesgerechtigden

De leden van De Nationale Assemblee en van de Ressortraden worden rechtsstreeks gekozen door ingezetenen van Suriname, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en de Surinaamse nationaliteit bezitten.

Deze Surinamers hebben dus het actief kiesrecht, het recht om te mogen stemmen.

De navolgende personen mogen geen gebruik maken van het actief kiesrecht:

•   zij die krachtens onherroeplijke uitspraak van de rechter het
     kiesrecht missen;

•   zij die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, en

•   zij die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens
     krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschikking of
     het beheer over hun goederen hebben verloren.

Met het doel om het grootst mogelijk aantal kiezers aan de verkiezingen te laten deelnemen, heeft de Grondwet in artikel 54 de mogelijkheid geopend om de kiezers te doen registreren. De kiezer is pas kiesgerechtigde als hij beschikt over een identiteitskaart en een bewijs van registratie.

Artikel 54 van de Grondwet stipuleert verder, dat de Staat verplicht is de kiesgerechtigden te registreren in een kiesregister en hen voor deelname aan de verkiezingen op te roepen door middel van een oproepingskaart.

3.1.3.   Relevante aspecten Politieke Organisaties

Een aantal belangrijke principes, die voor politieke organisaties in Suriname gelden zijn onder meer:

1. de doelstellingen van de politieke organisatie mogen niet instrijd zijn met de Grondwet en wetten van het land;

2. deze politieke organisaties moeten in principe voor alle Surinaamse burgers toegankelijk zijn, die aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen, en die het eens zijn met de beginselen (de opvattingen) van de partij;

3. de politieke organisatie moet democratisch zijn, te weten middels:

•   regelmatige bestuursverkiezingen;

•   voorgedragen kandidaten voor de volksvertegenwoordiging
     moeten binnen de partijstructuren zijn gekozen;

•   de kiezers moeten in kennis gesteld worden van de partij programma's,

•   de inkomstenbronnen en rekeningen moeten jaarlijks gepubliceerd
     worden in het A.R.S. en in tenminste één dagblad.

Alle politieke organisaties moeten zijn ingeschreven in een openbaar register, dat door het Onafhankelijk Kiesbureau wordt gehouden.

Voorwaarden voor de inschrijving zijn:

1. overlegging van het bewijs dat men binnen de organisatie heeft besloten tot registratie;

2. overlegging van de Statuten, reglementen en andere documenten die van belang zijn, en

3. overlegging van het besluit van de President, inhoudende goedkeuring der Statuten.

Politieke organisaties die in het openbaar register zijn ingeschreven, kunnen op de dag van de kandidaatstelling, lijsten van kandidaten indienen ter verkiezing in de volksvertegenwoordigende lichamen.

Er zijn een aantal gevallen waarin politieke organisaties niet mogen deelnemen aan algemene verkiezingen.

Onder andere als de politieke partij niet is ingeschreven in het openbaar regeister of wanneer de partij geen ledenlijst kan overleggen waaruit blijkt dat het aantal kiesgerechtigde leden tenminste één procent (1%) bedraagt van het totaal aantal kiesgerechtigden in Suriname.

Bovenstaande bepalingen zijn vastgelegd in het Decreet Politieke Organisaties (22 september 1987) en in de Grondwet artikel 53.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: