Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
De telling dient open en transparant te zijn, waarbij de vertegenwoordigers van de politieke partijen en/of de politiek kandidaten toegestaan worden om het proces te volgen en/of te participeren in het proces van stemtelling, en waarbij aan hen toegestaan wordt om een copie van het proces-verbaal inzake de resultaten van de stemming te mogen maken.

Aan nationale toezichthouders en internationale waarnemers moeten dezelfde rechten toegekend worden v.w.b. het bkunnen volgen van de stembustelling.

Uit de literatuur blijkt dat internationale verkiezingsorganisaties veelal voorstander zijn van handmatige telling aangezien deze transparanter is dan gemechaniseerde telling. In geval van mechanische telling dienen er gedegen systemen (externe controle) ontwikkeld te worden ter verificatie van de resultaten.

°   Veiligheid

Hierbij gaat het om het garanderen van de veiligheid v.w.b. de stembiljetten en de stembussen, m.n. vanaf de transport hiervan tot de start van de stemming en de telling van de stembiljetten.

De internationale praktijk op dit stuk is dat dozen met stembiljetten en stembussen in aparte zakken worden genummerd en verzegeld, en dat middels bewaking deze van en naar hun bestemming worden getransporeerd.

Zelfs wordt gesuggereerd dat stembureaupersoneel, vertegenwoordigers van politieke partijen en kandidaten alsmede de nationale en internationale waarnemers, de stembussen consequent volgen en deze "begeleiden" wanneer deze getransporteerd wordt naar een centraal verkiezingscentrum.

Het aspect van veiligheid draagt in belangrijke mate bij tot het garanderen van de validiteit van het stemproces c.q. de verkiezingsresultaten.

°   Professionalisme

Stembureaupersoneel dient zich professioneel op te stellen en onpartijdig te zijn. Ze moeten ok degelijk getrained zijn voor wat betreft de stemprocedures, de methodiek inzake telling en vaststelling van de stembusresultaten, etc.

°   Nauwkeurigheid

Dit aspect van grote importantie omdat onzorgvuldigheid bij telling en hantering van verkeerde methodieken bij electorale formules, enorme administratieve en politieke consequenties kunnen hebben

(beschuldigingen van fraude, manipulatie etc.).

Accuratesse van de telling hangt in grote mate af van de handleidingen en procedures die gehanteerd worden; van adequate training van stembureau-personeel, en van de commitment van het personeel van de stembureau's om op accurate wijze om te gaan met de resultaten van de telling.

°   Geheime stemmin

Het aspect van geheime stemming is een cruciaal aspect van de verkiezingen aangezien het kiezers garanties biedt tegen intimidatie of represaille-maatregelen.

°   Vlotte Telling

Vertragingen in de telling en in het beschikbaarstellen van onofficiele verlopige cijfers kunnen averechts werken op de integriteit en het publieke vertrouwen.

Door de internationale verkiezingsorganisaties wordt derhalve   sterk gesuggereeerd dat de relevante verkiezingscommissie een zorgvuldige planning maakt van alle fasen van het proces van stemtelling, en (rekeninghoudende met infrastructurele -, logistieke - en communicatie aspecten) een realistische indicatie geeft op welk tijdstip de onofficiele voorlopige cijfers c.q. resultaten beschikbaar zullen zijn.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: