Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
Het " media an civic education" programma omvatte relevante informatie de hiernavolgende onderdelen:

°    Organisatie van de Verkiezingen (Kiesdistricten en procesdures vanwege de formele verkiezingsorganen in relatie tot de verkiezingsuitslagen);

°   Stemmen bij Volmacht;

°   Toelating tot de Stemming;

°   Oproepingskaart voor de Stemming;

°   Politieke Organisaties;

°   Berekeningswijze voor zetels DNA;

°   Aantal inwoners en Kiesgerechtigden in Suriname in 2000;
     (Zijnde respectievelijk 429.0913 en 264.966)

°   De taken van DNA;

°   Het Kiessysteem van Suriname;

°   De taken van de verkiezingsorganen;

°   De Districtsraad en de Ressortraad;

°   Wie kiezen leden van de DNA, DR en RR;

°   Taken van het Onafhankelijk Kiesbureau;

°   Lijst van Politieke Organisaties.

2.6.4. Kiezersregistratie

Zoals eerder gesuggereerd vormt het recht om deel te nemen aan het bestuur van een land een van de hoekstenen van de democratie; hierbij is het ook fundamenteel dat burgers zich periodiek mogen uitspreken over het bestuur in het land middels vrije, eerlijke en geheime verkiezingen.

Het democratisch recht om te kunnen stemmen is evenwel onlosmakelijk verbonden aan de samenstelling van een zorgvuldig en volledig opgesteld kiezersregister, welke dan ook de basis vormt voor de relevante kiezerslijsten.

De nadruk ligt hierbij op zorgvuldigheid aangezien kiesgerechtigden slechts eenmaal dienen voor te komen in het kiezersregister c.q. de kiezerslijsten, terwijl ieder kiesgerechtigde geregistreerd dient te zijn.

Kiezerregistratie c.q. de samenstelling van een gedegen kiezersregisters vormt derhalve de substantie voor het kunnen deelnemen aan de stemming.

Het is derhalve van eminent belang dat data ten behoeve van dit register constant wordt bijgehouden waarbij nieuwe kiezers worden geregistreerd, noodzakelijke opschoning plaatsvindt en waarbij duplicatie voorkomen wordt.

De publieke toegankelijkheid van het kiezersregisters c.q. de ter inzage legging hiervan wordt tevens gezien als een belangrijke garantie voor het uitoefenen van het kiesrecht van een burger alsmede als een instrument ter doorvoering van eventuele correcties.

Internationaal wordt erkend dat het aspect van de kiezersregistratie het centrale component van de verkiezingsorganisatie c.q. - administratie is en dat het veelal de grote uitgavenpost vormt. IFES constateert dat de algemene tendens er één is waarbij het proces van het registratie van kiezers en het samenstelling van de kiezerslijsten vaak meer dan 50% van de totale kosten van de verkiezingsorganisatie bedraagt.

Tegelijkertijd wordt evenwel geconstateerd dat in deze algemene tendens kan afwijken (dus een lager of zelfs een hoger percentage kan behelzen), afhankelijk van het systeem dat gehanteerd wordt t.a.v. de kiezersregistratie, demografische -, sociale - en economische karakteristieken van het land, alsmede de administratieve - en coordinatie-capaciteit van de verkiezings-autoriteiten.

IDEA en andere internationale niet-gouvernementele organisaties stellen ten aanzien van het kiezersregister c.q. de kiezersregistratie dat de volgende aspecten leidend zijn, t.w:


Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: