Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
2.6.3.   Kiezerseducatie ("Voters Education")

Kiezerseducatie (oftewel "voters education"/ "civic education") zou beschreven kunnen worden als onafhankelijke educatie van de kiezers ter ondersteuning van de algemene, vrije en geheime verkiezingen, en de democratie in het algemeen.

Kiezerseducatie wordt vanwege de internationale gemeenschap meer en meer gezien als een essentieel onderdeel van de verkiezingsplanning en verkiezingsorganisatie; en wordt de internationale donorgemeenschap zelfs als een belangrijke voorwaarde gezien voor het beschikbaar stellen van donorfinanciering voor verkiezingen.

Deze vorm van educatie, welke plaatsvindt gedurende een periode rondom de verkiezingen, dient totaal losgekoppeld te worden van enige ideologische en/of partij-politieke informatieactiviteit en dient slechts als informatie-verschaffing omtrent democratie en verkiezingen in het algemeen, alsmede omtrent specifieke verkiezingsaspecten.

Concreet wordt door middel van kiezerseducatie aan de stemgerechtigden informatie verschaft ten aanzien van onder andere: het politiek systeem, het kiessysteem, waarom te stemmen, hoe te stemmen etc.

Kiezerseducatie wordt van belang geacht omdat de participatie van kiezers aan de verkiezingen effectiever wordt: onder andere kunnen de kosten van verkiezingen minder worden; de politieke spanningsvelden afnemen; kiezers bewuster gaan stemmen en alszoadanig kan ook de kiezersopkomst ten positieve worden beinvloed.Dit alles vanwege het feit dat de kiezer zich er onder meer bewust van wordt waarom te stemmen, wat de stemprocedures zijn, hoe om te gaan met de informatie rondom de politieke campagnes door partijen en combinaties verstrekt en ook vanwege het feit dat de kiezer het beter geinformeerd raken t.a.v. de regeringsformatien c.q. de regering.

Kiezerseducatie zal effectief zijn, indien de volgende planningsaspecten als basis worden gesteld:

°   leren uit de fouten die eerder gemaakt zijn en deze toepassen bij het ontwikkelen van een toekomstig kiezerseducatieprogramma;

°    vaststellen van context waarbinnen het programma zal opereren (bijvoorbeeld in de aanloop naar de verkiezingen toe [termijnen] en doelgroepen);

°   ontwikkelen van een strategie voor informatieverschaffing;

°    vaststellen van een uitvoeringsplan van het gekozen kiezerseducatie-programma (bijvoorbeeld wie zal verantwoordelijk zijn; welke vorm zal programma hebben; welke media inzetten; welke doelgroep; tijdspad voorlichting, etc.);

°   continue monitoring en evaluatie en waar nodig directe bijstelling.

Belangrijke pijlers van kiezerseducatie zijn:

°   vrijwilligers betrekken bij burger educatie om zo de kosten te drukken;

°   educatie activiteiten zullen gebaseerd moeten zijn op duidelijke en objectieve taal.

De verantwoordelijkheid voor kiezerseducatie kan liggen bij de overheid, alsmede bij andere groepen in de samenleving (NGO's).

Tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2000, werd door Suriname - als onderdeel van de internationale donorsamenwerking vanwege de EU en de UNDP - een kiezerseducatie (" media education and civic education") programma uitgevoerd
(Component III : Bijstand voor de "Promotion of Democracy").

De verantwoordelijkheid hiervan lag bij de "Common Service Unit Media & Civic Education", een sub-commissie van de Technische Commissie Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen 2000. Activiteiten van deze Sub-Commissie vonden plaats binnen de context van het Nationaal Perscentrum van de Technische Commissie Verkiezingen 2000 en werden in feite in de laatste weken vóór de verkiezingen ontplooid.


Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: