Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
°    controle van het verkiezingsproces uitgeoefend kan worden door een verkiezingsmanagement instantie/institutie, welke feitelijk onafhankelijk is van de staatsmachten.

Voor wat Suriname betreft, voorziet onze wetgeving in de noodzakelijke condities en garanties voor het op geheime, eerlijke, vrije wijze kunnen houden van algemene verkiezingen (in Hoofstuk 3 wordt nader ingegaan op de wettelijke aspecten van verkiezingen).

Wanneer er gerefereerd wordt naar algemene, geheime en vrije verkiezigen, dient er voldaan te worden aan de geldende wettelijke en constitutionele criteria voor het houden van algemene,vrije en geheime verkizingen, zoals ook internationaal geaccepteerd.

De karakterising "algemene" impliceert dat de verkiezingen algemeen en landelijk dienen te zijn, waarbij geen enkele burger die aan de vereisten voor de uitoefening van zijn/haaar kiesrecht voldoet, van deelname aan de verkiezingen mag worden uitgesloten.

De karakterising "vrije" betekent dat er maximale garanties ingebouwd dienen te worden waardoor een ieder die aan de vereisten voor de uitoefening van zijn/haar kiesrecht voldoet, daartoe in volle vrijheid aan kan deelnemen

De karakterising "geheime" impliceert dat deelnemers aan de verkiezingen gewaarborgd worden dat hun keuze - zowel in fomele als in matriele zin - hun persoonlijk geheim blijft, en dat de uitslag van de verkiezingen pas na de openbare telling der stemming, bekend wordt.

2.6.2.   Delimitatie van Grenzen

Bij de delimitatie van grenzen ("boundary delimitation') heeft betreking op he proces van het vaststellen van de electorale districtsgrenzen, veelal ten behoeve van de verkiezing van de volksvertegenwoordigende organen. Het is ook bedoeld voor het indelen van kiezers v.w.b. het stembureau waar betrokkenen hun stem kunnen uitbrengen.

Uit de literatuur blijkt dat periodieke aanpassingen (zgn. "re-districting") voor wat betreft de afbakening van de electorale districtsgrenzen noodzakelijk geacht worden, aangezien er grote ongelijkheden qua bevolking kunnen optreden in bepaalde districten (migratie, immigratie, etc.).

Tegelijkertijd wordt erkend dat de vaststelling van electorale grenzen een zeer complexe aangelegenheid en vaak ook een controversiele kwestie is aangezien deze verdergaande politieke consequenties impliceert voor niet alleen de (districts) kandidaten van politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen maar ook voor wat betreft de distributie/verhouding van het aantal stemmen zowel landelijk als locaal.

"Re-districting" wordt vanwege de internationale verkiezingsorganisaties ook ter overweging meegegeven aan landen omdat de bestaande districtsgrenzen veelal hun basis vinden in vroegere koloniale verhoudingen en deze weleens acherhaald zijn. Soms worden deze ook voorgesteld omdat bepaalde bestaande systemen van afbakening van districtsgrenzen weleens een onevenwichtige (bepaalde partij-politieke) politieke representatie in zich herbergen. Dit laatste staat bekend als "gerrymandering" * d.w.z. het zodanig (bewust) vaststellen van een electoraal districtsgrens waardoor een bepaalde politieke partij of een speciale groep, wordt bevoordeeld).

* (Letterlijke betekenis: op partijdige manier indelen in kiesdistricten (van Dale Groot Woordenboek))

Het leidend principe bij de afbakening van de districtsgrenzen is dat deze op een evenwichtige wijze wordt vastgesteld waardoor er een goed gebalanceerd representatiesysteem hieruit gedestilleerd kan worden.


Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: