Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
consequenties hebben op het predicaat van "onafhankelijkheid" en/of "onpartijdigheid". In het meest extreme kan indien er geen vertrouwen mocht bestaan t.a.v. de garanties van eerlijkheid van het verkiezingsproces, dit zelfs invloed kunnen hebben op de kiezersopkomst.

Naast deze drie pilaren heeft IDEA een aantal ethische principes geindentifeerd *, welke gericht zijn op een ethisch verantwoorde en professionele management van verkiezingen. Deze zijn alle gericht op het kunnen bieden van garanties voor de integriteit van het verkiezingsproces.

(* Deze principes zijn opgenomen in het IDEA Code of Conduct for the Ethica (and professional Administration of Elections"))

Concreet gaat het hierbij om:

-   respect voor het recht geldend op het stuk van verkiezingen;

-   onpartijdigheid en (politieke) neutraliteit;

-   transparantie van relevante procedures, documenten en besluiten;

-   accuratesse (van informatie en objectieve analyses);

-   kiezersbelangen voor ogen houden en het proces van
    stemming toegankelijk maken doel :"service to voters"
    en andere verkiezings-actoren);

-   goede communicatie met verschillende verkiezingsactoren;

-   informatieverschaffing aan de gemeenschap ("civic education"), en

-   verantwoordingsplicht ("accountability") van activiteiten
    en cruciale besluiten.

Voorzover de verkiezingsorganisatie in een land als Suriname nog niet behoort tot een instituut als de beschreven "Electoral Management Bodies", wordt de neutraliteit gewaarborgd door de betrokkenheid van internationale organisaties met technische en financiele assistentie, alsmede door het inzetten van waarnemers tijdens de voorbereiding van de algemene verkiezingen en vooral op de dag der verkiezingen.

2.4.   Facetten Verkiezingsmanagement

Indien de verschillende en complexe activiteiten van de organisatie en management van verkiezingen onder de loep genomen wordt dan is het evident dat bij verkiezingsmanagement een aantal facetten zich aandienen . In dit verband vallen de volgende facetten op, welke alle gericht zijn op het realiseren van een kwalitatief goed verkiezingsproces.

1)   specifieke management aspecten:

Het opvallende hierbij is dat voor de organisatie en management van verkiezingen veel en competent kader en personeel noodzakelijk is omdat deze op allerlei nivo's landelijk moeten worden ingezet en wel in tijdens diverse fasen van het verkiezingsproces. Bovendien moet rekening gehouden met het feit dat de verkiezingsorganisatie en - management over divers gekwalificeerd kader en personeel moet beschikken (eventueel tijdelijk aangehuurd of toegevoegd aan de verkiezingsorganisatie).

In deze gaat het om:

°   Financiele deskundigen t.b.v. de verkiezingsbegroting
    en de verkiezingsuitgaven en de voortgangscontrole hiervan;

°   Juristen die ondersteunend kunnen werken voor wat betreft
    interpretaties van wetten en regels en gewoonten
    betrekking hebbend op verkiezingen ;

Tevens gaat het om kader en personeel met kennis en ervaringen ten aanzien van:

°   Logistieke en operationele werkzaamheden; o Data-processing;

°   Informatie en Publiciteit (kiezersinformatie/ "voter education"), en

°    verkiezingsdeskundigen
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: