Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
verkiezingsorganisatie-gebeuren te kunnen garanderen. De redenen hiertoe zijn velerlei doch de voornaamste zijn : het beschikbaar hebben (en houden) van deskundig en ervaren kader; het beschikbaar hebben van relevante verkiezingsinformatie en - data op één plaats en onder één verantwoordelijke instantie en de garanties van het vroeg kunnen opstarten van voorbereidingen voor de volgende verkiezingen (met alle eventuele administratieve -, wettelijke -, infrastructurele -, logistieke -, etc. aanpassingen), waardoor er zekerheden kunnen worden ingebouwd voor een hogere mate van effectiviteit en efficiency hiervan.

Voor wat verkiezingsmanagement betreft, wordt er evenwel van uit gegaan dat er alszodanig geen blauwdruk bestaat, doch er zijn een aantal essentiele pijlers welke de grondslag vormen voor een succesvolle organisatie.

Het is intussen internationaal geaccepteerd dat een succesvolle organisatie van verkiezingen zich dient te kenmerken door:

- een autonome en professionele (deskundige) bemensing van de
  verantwoordelijke instantie/structuur
  (ook vanwege het zgn. hoge "turnover of staff * ;

* (Dit heeft betrekking op de "uitvallers" in het (ambtelijk) systeem, welke alszodanig invloed heeft op de beschikbaarheid van ervaren verkiezingskader)

-  adekwate financiele middelen t.b.v. de vele operaties, en

- goed toegerust (infrastructuur, technologie, communicatie, Secretariaat etc.)
   verkiezingsinstantie.

Binnen deze context kan gerefereerd worden naar een markante uitspraak van een bekende Indiase verkiezingsdeskundige * , namelijk dhr. T.S, Seshan, die het volgende stelde

* (Ter informatie: India telt 590 miljoen stemgerechtigden en tijdens de afgelopen verkiezingen in 2002 werden er 825.000 stemlokalen ingericht, op afstanden varierend tussen de 2-4 kilometers. Het aantal verkiezingsfunctionarissen was 5 miljoen. De hoeveelheid papier 25.000 ton waarvan de kosten $ 200 miljoen waren (IDEA)).

" good elections require four elements : an election law that is fully tuned to provide free and fair elections; an election commission which is truly autonomous and fearless; administrative procedures that ensure that even the smallest man and women can exercise their franchise freely and without fear; and an electorate which is fully aware of its rights and responsibilities".

2.3. Pilaren en Principes Verkiezingsmanagement

Internationaal zijn er een drietal pilaren geaccepteerd ten behoeve verkiezingsmanagement (IDEA). Deze zijn:

- onafhankelijkheid; - onpartijdigheid, en - deskundigheid.

Onafhankelijkheid impliceert dat in een land waarin vele politieke partijen actief zijn, verkiezingsmanagement zoveel als mogelijk buiten de invloedssfeer dient te zijn van één politieke partij (en) of van een aan de macht zijnde regering.

Onpartijdigheid heeft te maken met het feit dat het niet uitmaakt wie, welke partij of partijcombinatie de verkiezingen wint of verliest. Het enige dat relevant is, is dat _die condities en omstandigheden tot stand gebracht dienen te worden waardoor kandidaten en politieke organisaties kunnen meedingen in de verkiezingen, en dat dusdanige informatie verschaft kan worden waardoor kiezers op een geïnformeerde manier naar eigen keuze hun stem kunnen uitbrengen.

Deskundigheid heeft direct te maken met de wijze waarop de complexe en veelheid van administratieve taken ten uitvoer worden gebracht. Indien op ondeskundige wijze wordt omgegaan met de vele wettelijk voorgeschreven procedures en regels (vanwege bijvoorbeeld slechte planning, administratieve inefficiency, grove nalatigheid) zal dit serieuze
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: