U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
   

      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 23 - Juli - 2005           Suri Magazine no. 54Met in deze uitgave:

Griffier Edmund Bleau weg bij DNA
Leerlingen St Aloysiusschool tonen hun talenten
China schenkt 400.000 USD aan goederen
Zeer opmerkelijke rapport informateurs NDP
Parmessar ontweek vraag over Nederlanderschap in DNA
Makandra in verband met 115 jaar Javaanse immigratie
Moeder- en Kindzorg ontvangt grote schenking
BNI zoekt aansluiting Surinaamse ondernemers
140 jaar De Surinaamse Bank
RBTT-Bank Suriname zet noodplan inwerking
Pilot project LEARN
Ingediende kandidatenlijst volgens Kruisland ongeldig
Bemiddeling in arbeidsgeschillen
SPA wil twee ministeries beheren
Niet genoeg stroom voor twee scanners tegelijk
Nieuw contactblad voor SZF
SPA toch niet uit regeringsoverleg
Baithak-gana Milan van SociŽteit Republiek Suriname
Brokopondo DR- en RR-leden nu in functie
Vrouwelijke minister van Onderwijs gevraagd
Albert Ramdin assistent secretaris-generaal OAS
Dispensatie vliegverkeer Luchthaven Zorg en Hoop
Scheldpartij loopt slecht af
Aanhouding gezochte persoon
Drama in de Chinese gemeenschap
14-jarige gebruikt jachtgeweer om te roven
Zware ongevallen door te hoge snelheden
Braziliaanse criminelen aangehouden
Man neergestoken en beroofd
Road-blockactie redt Gegijzelde man
Schrijversgroep 77 (wegens vakantie geen nieuws)
De Agenda
De wisselkoersen
Griffier Edmund Bleau weg bij DNA

Het personeel van de Nationale Assemblee, heeft afscheid genomen van Edmund Bleau. Hij heeft bijkans 39 jaar gewerkt bij de Nationale Assemblee. Griffier Bleau was een onlosmakelijk geheel geworden van dit hoogste college van staat. Hij heeft gediend als substituut en daarna als griffier onder vijf voorzitters.

Het langst heeft hij met Jagernath Lachmon gewerkt, met wie Bleau ook persoonlijk bevriend was. De afscheidsbijeenkomst vanmiddag werd bijgewoond door de nieuwe DNA-voorzitter Paul Somohardjo en vice-voorzitter Caprino Allendi. Ook DNA-leden die langer dan ťťn termijn in het parlement zitten, waren aanwezig.

Het personeel van het secretariaat van de griffie van de DNA, kon zijn tranen nauwelijks bedwingen, toen zij hun chef het beste toewensten. Ook Edmund Bleau pinkte een traantje weg. Marcia Burleson, die Bleau als substituut - griffier ondersteunde, sprak namens het personeel van de DNA - griffie een dankwoord uit.Leerlingen St Aloysiusschool tonen hun talenten

Door middel van zang, dans, muziek en drama konden de leerlingen van de St Aloysiusschool hun talenten aan het publiek tonen. Dit gebeurde naar aanleiding van de Training Muzikale Vorming voor leerkrachten Basisonderwijs. Deze jaarlijkse training, die dit jaar voor de elfde keer wordt verzorgd, vond plaats in de periode januari tot en met juli.

Het initiatief voor de Training Muzikale Vorming voor leerkrachten Basisonderwijs werd in 1994 genomen door de muziekpedagoge Mavis Noordwijk, die sinds toen nauw samenwerkt met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Onder Muzikale Vorming valt alles dat te maken heeft met kunstzinnigheid; zingen, ritmisch klappen, dansen, enz.Zeer opmerkelijke rapport informateurs NDP

De informateurs van de NDP, Ludwig Waaldijk en Henk Ramdin, hebben hun eindrapport aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Democratische Partij, Desi Bouterse. In het rapport hebben de informateurs een analyse beschreven hoe Surinamers tot ťťn natie zouden moeten worden gesmeed.

De bestuurders van het land zouden om dit te bereiken een lange termijn visie moeten etaleren met duidelijke doelen die moeten worden bereikt. Daarbij is het dan noodzakelijk om elke Surinamer te motiveren om die doelen te bereiken werd de pers meegedeeld. Analyserend komen de samenstellers tot de conclusie dat de sociaal economische orde van ons land voorwaarden scheppend moet worden om de armoede tegen te gaan.

Waaldijk en Ramdin wijten de versplintering van het a-nationale denken van Surinamers aan de slavernij, de immigratie, Surinames onafhankelijkheid en de militaire dictatuur, het vermoorden van vijftien tegenstanders van die dictatuur, de binnenlandse oorlog en de verschillende momenten van mensenrechten schendingen in Suriname zoals in Moiwana.China schenkt 400.000 USD aan goederen

Tussen Suriname en de Volks Republiek China is een schenkingsovereenkomst getekend op het ministerie van Defensie. De overeenkomst werd getekend door de minister van Defensie, Ronald Assen en de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Chen Jinghua.

De waarde van de schenking is ruim USD 400.000,- en hoort bij een overeenkomst die Defensie Suriname een jaar geleden sloot met Defensie van de Volks Republiek China. In het pakket van goederen zijn behalve militair logistieke middelen ook zaken zoals computers en printers opgenomen.

Afspraken voor het verzenden van goederen naar Suriname waren reeds bij een bezoek van Minister Ronald Assen aan Bejing in 2001 gemaakt. Om praktische redenen heeft die verscheping nog niet plaatsgevonden. Een deel van de goederen uit de afspraak van 2001 zal thans met de schenking waarvoor vandaag getekend is, verscheept worden. Volgens Minister Assen is de schenking van de goederen slechts een onderdeel van de brede defensie samenwerking tussen Suriname en China.Parmessar ontweek vraag over Nederlanderschap in DNA

De verkiezing in het Surinaamse parlement van een president en vice-president voor de nieuwe regeerperiode werd donderdag 21 juli verdaagd. Op dinsdag 26 juli zal de vergadering worden voortgezet, zei parlementsvoorzitter Paul Somohardjo. In de tussentijd moet de regering op uitdrukkelijk verzoek van de Nieuw Front Plus-fractie onderzoeken of presidentskandidaat Rabin Parmessar de Nederlandse nationaliteit heeft.

Het is een delicate aangelegenheid die onomkeerbaar is, zei fractieleider Otmar Rodgers van het Nieuw Front. Zijn collega van de Nationale Democratische Partij (NDP), Jenny Geerlings-Simons, is het daarmee eens, maar houdt vol dat Parmessar Surinamer is. Dat standpunt huldigt ook NDP-voorzitter Bouterse, die eerder zei dat het Nieuw Front wil voorkomen dat Parmessar verder aan de presidentsverkiezing deelneemt.

niba - niba suri magazine
Rabin Parmessar
   Parmessar zelf zegt een genationaliseerd burger van Suriname te zijn en dat een andere nationaliteit niet aan de orde is. Volgens de grondwet heb ik aan alle eisen voldaan om aan de verkiezingen deel te nemen.

Dinsdag, toen de eerste ronde van de verkiezing werd gehouden, werd geen bezwaar aangetekend tegen zijn kandidatuur. Informatie over zijn vermeend Nederlanderschap kwamen afgelopen donderdag naar boven.

Rodgers heeft benadrukt dat het niet mogelijk is met een dubbele nationaliteit te gaan shoppen. Hij zei dat zijn fractie Parmessar het voordeel van de twijfel niet wenst te ontzeggen en hem daarom gevraagd heeft duidelijkheid te geven over zijn nationaliteit. Parmessar heeft het antwoord op de vraag ontweken.Makandra in verband met 115 jaar Javaanse immigratie

In verband met 115 jaar Javaanse immigratie op 9 augustus, houdt de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie momenteel een expositie Makandra in de Congreshal. De officiŽle opening van de expositie werd verricht door de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Salam Somohardjo.

Aan deze expositie doen 40 kunstenaars mee. Het thema Makandra geeft volgens de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie aan, Samen Doen, want wij allen zijn Srananman. Soeki Irodikromo, voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, gelooft in samenwerking en eenwording. Volgens de heer Irodikromo is de herdenking 115 jaar Javaanse Immigratie een aspect dat door een ieder gevierd mag worden. De expositie duurt tot 24 juli.Moeder- en Kindzorg ontvangt grote schenking

Het Moeder- en Kindzorgprogramma van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft nieuwe apparatuur ontvangen. Helena Laakzo, hoofd van de delegatie van de Europese Unie in Suriname, deed de officiŽle overdracht in de RGD-polikliniek te Uitvlugt.

De Poli Uitvlugt is opgenomen in deze schenking, omdat daar een tekort heerst aan materiaal. Daarnaast worden 24 RGD-poliklinieken over de gehele kustvlakte van apparatuur voorzien. De goederen bestaan uit 40 otoscopen, 40 weegschalen, 40 bloeddrukmeters en 25 ijskasten die speciaal gebruikt zullen worden voor het opslaan van vaccins.

Er werd symbolisch een weegschaal overhandigd aan Malti Mohammed Ashim-Sardjoe, algemeen directeur van de RGD. Met de goedkeuring van een ingediend projectvoorstel was het voor haar een goede gelegenheid om de klinieken van nieuwe apparatuur te voorzien.

Kermechand Ragoebarsingh, minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) en Rakhieb Khudabux, minister van Volksgezondheid, konden vanwege de presidents- en vice-presidentsverkiezingen niet aanwezig zijn. Uit handen van een vertegenwoordiger van het ministerie van PLOS ontving poli Uitvlugt ook kantoorbenodigdheden.BNI zoekt aansluiting Surinaamse ondernemers

Surinaamse ondernemers kunnen toetreden tot Business Network International. Deze buitenlandse maatschappij, die in verschillende branches is gespecialiseerd, wil lokale ondernemers die daarin geÔnteresseerd zijn, opnemen in haar netwerk. Surinaamse ondernemers kunnen door lid te worden, profiteren van de voordelen van Business Network International.

BNI is vertegenwoordigd in 23 landen en heeft duizenden leden. Winston Wirht, die in Suriname de vertegenwoordiger van BNI is, heeft 20 Surinaamse ondernemers geÔnteresseerd in het ondernemersplan van de organisatie. Hierover werd een bijeenkomst in Krasnapolsky belegd.140 jaar De Surinaamse Bank

niba - niba suri magazine    De Surinaamse Bank, DSB-bank, vierde haar 140-jarig bestaan. De DSB-bank opende op 18 juli 1865 voor het eerst haar deuren voor het publiek en was toen gevestigd in een huurhuis aan de Gravenstraat no. 17, maar enkele maanden later verhuisde zij naar een eigen gebouw aan de Gravenstraat 28. De bank is nu nog op deze lokatie gehuisvest, maar het oude gebouw heeft tientallen jaren
geleden plaats gemaakt voor een modern pand. De straatnaam is enige tijd geleden veranderd in Henck Arronstraat.

In verband met deze dag heeft de DSB-bank een kunstobject onthuld. Dit kunstobject, gemaakt door Jules Brandflu, geeft onder andere de groei van de bank weer vanaf de oprichting en de manier waarop de bankinstelling met haar cliŽnten omgaat.

De DSB-bank geeft in deze feestweek elke baby die op 18 juli 2005 geboren is en waarvan de ouders een spaarrekening voor het kind openen een speciaal presentje. Ook de stichting Batavia mocht ter gelegenheid van dit jubileum een donatie van SRD 1000,- in ontvangst nemen.RBTT-Bank Suriname zet noodplan inwerking

De externe dienstverlening van de RBTT-Bank Suriname was in de tweede week van deze maand enkele uren verstoord omdat er bij de moedermaatschappij in Port of Spain, Trinidad een zware computerblack-out was.

Veel klanten van de bank konden hierdoor geen geld pinnen via de geldautomaten en het was onmogelijk om geldovermakingen te doen. Anne Harmsma, algemeen directeur van de RBTT Bank Suriname, deelde ons mede dat de bank haar noodplan heeft ingezet, hetgeen perfect heeft gewerkt.

Buiten konden de klanten niet via de ATM's geld pinnen maar via de kasmethode wel. De bankdirecteur sloot niet uit dat door de hevigheid van het natuurverschijnsel, orkaan Emily in Trinidad, dit ongerief is ontstaan. Enkele uren later deden alle geldautomaten het weer en konden de gebruikelijke transacties normaal worden uitgevoerd.Pilot project LEARN

Het project LEARN, Leerling- en Ervaringsgerichte Aanpak van het Regulier Nationaal Basisonderwijs, heeft een informatieochtend gehouden. LEARN is een Minov-project in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand.

Voor het project is een projectteam verantwoordelijk bestaande uit Surinaamse en Belgische medewerkers en het valt onder een speciale stuurgroep. De onderdirecteur van Onderwijs en Volksontwikkeling Henk Mohammedradja gaf de volgende uitleg over het LEARN-project. Vijftien scholen doen als pilot mee aan dit project, dat leerling- en leerkrachtvriendelijk is.

De projectcoŲrdinator Raggie Slijngaard zei daarbij het volgende over de werkwijze. De hoofdactiviteiten van Learn zijn uitwerken van trainingsmodules, het geven van training - coaching en evaluatiesessies aan leerkrachten en schoolleiders met betrekking tot het leerling- en ervaringsgericht lesgeven.

Een van de projectmedewerkers Wallie Taus gaf tijdens de informatieochtend ook zijn visie over het LEARN-project. Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Gezien het aantal zittenblijvers en drop-outs wordt gezegd dat er heel wat schort aan het basisonderwijs in Suriname. Het ministerie van Onderwijs en Volkontwikkeling, dat de noodzaak van dit probleem inziet, wil met het LEARN-project nagaan hoe het basisonderwijs op een betere, interessante manier kan worden aangeboden.Ingediende kandidatenlijst volgens Kruisland ongeldig

De ingediende kandidatenlijst van de NDP/VVV-combinatie was volgens jurist Fred Kruisland ongeldig. Deze stelde dat zij zich niet zouden hebben gehouden aan de wet van 5 januari 1988, houdende regeling voor de kandidaatstelling en verkiezing van de president en vice-president van de Republiek Suriname.

Artikel 2 lid 2 van deze wet geeft aan dat de schriftelijke kandidaatstelling, volgens een door de Nationale Assemblee vastgestelde modelfiguur bij de griffie, uiterlijk drie dagen vůůr de dag van de verkiezing moet worden ingediend. De uiterlijke datum van indiening was, volgens Edmund Bleau, griffier van De Nationale Assemblee, gesteld op 16 juli 08.00 uur avonds.

De NDP/VVV-combinatie heeft op die dag haar kandidatenlijst ingediend. Toch beweerde Kruisland dat de indiening nietig moet worden verklaard. Kruisland benadrukt dat de Assemblee in strijd handelt met de wet als deze verkiezing voortgang vindt. De griffier van de DNA, Bleau, ontkent dit ten stelligste. Volgens hem zijn alle wettelijke bepalingen in acht genomen. Zowel de NF Plus als de NDP/VVV-combinatie konden aan de verkiezingen meedoen.Bemiddeling in arbeidsgeschillen

Werkgevers en werknemers hebben tegenstrijdige economische en sociale belangen, waardoor geschillen niet uitblijven. Het ministerie van ATM meldt, dat met behulp van de Arbeidsgeschillenwet 1946 de overheid op vreedzame wijze ontstane arbeidsgeschillen tussen vakbond en werkgever probeert bij te leggen.

Met de uitvoering van deze wet is de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname belast. In onze regio zijn er verscheidene instituten die proberen arbeidsgeschillen vreedzaam bij te leggen. Tijdens een ILO-workshop die enkele maanden geleden in Jamaica werd gehouden, hebben landen in de regio met elkaar van gedachten gewisseld over de bemiddeling in arbeidsgeschillen.

Hierbij zijn verschillende inzichten uitgewisseld. Namens Suriname participeerde de secretaris van de Bemiddelingsraad, de jurist Wensley Misiedjan. De Bemiddelingsraad voor geheel Suriname (BR) kan op verzoek van partijen als scheidsgerecht in een arbeidsgeschil optreden. Partijen zullen zich in dit geval moeten neerleggen bij een beslissing van de BR.

Onder een geschil in de zin van de Arbeidsgeschillenwet wordt verstaan, ieder geschil tussen werknemers en een of meer werkgevers over arbeidsaangelegenheden, die geen rechtsgeschillen zijn. Met de ervaring en kennis die Misiedjan heeft opgedaan in Jamaica, over de bemiddeling in arbeidsgeschillen, zullen volgens informatie van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, arbeidsgeschillen effectief afgehandeld of beslecht kunnen worden.SPA wil twee ministeries beheren

De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) voert elke opdracht van haar partijstructuren stipt uit en heeft dat ook gedaan na zondag jongstleden. Siegfried Gilds, voorzitter van de SPA, heeft meegedeeld dat de SPA in een nieuw te vormen regering twee ministeries zal beheren.

De partij is na gesprekken met de voorzitter van het Nieuw Frontoverleg, Ronald Venetiaan, akkoord gegaan met het uiteindelijke voorstel om de departementen van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) en die van Handel en Industrie (HI) te beheren.

Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur was aanwezig bij het overleg toen de beslissing viel en VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe is hierover geÔnformeerd. De argumenten om het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme ook in een nieuwe regering te willen beheren staan nog steeds overeind zegt de SPA-voorman.

Echter moeten wij in het belang van de voortgang van de positieve bijdrage die de SPA in een regering kan leveren ook een andere portefeuille kunnen beheren.Niet genoeg stroom voor twee scanners tegelijk

De stichting Computer Tomografie Scan (CT-Scan) heeft officieel twee scan-machines in gebruik genomen. Het gaat om ťťn lightspeed Ultra Multi-Slice en een kleine Cte-scanner. Op 11 oktober 1995 werd de eerste, nu oude scan, de Sytec, officieel in gebruik genomen.

Gedurende deze periode van tien jaar heeft de stichting zich ervoor beijverd de dienstverlening te garanderen en te verbeteren. In 1999 besloot de stichting haar eerste scanner te vervangen en uitendelijk heeft ze hiervoor twee nieuwe apparaten aangeschaft. Hiervoor waren financiŽle middelen nodig dus besloot zij naar een financier om te zien.

Het bestuur heeft vorig jaar RBTT-Bank Suriname bereid gevonden te helpen met de financiering. Voor de kleine Cte-scanner moest binnen het gebouw eerst een speciale ruimte worden ingericht, waarbij loodglas, alsook lood in de wanden en deuren moest worden aangebracht. In februari van dit jaar was de speciale ruimte gereed. De kleine CTe-scanner kon worden ingeklaard en geÔnstalleerd waarna laboranten werden getraind in het zelfstandig bedienen van dit apparaat.

Om beide scan-machines tegelijk te kunnen gebruiken is een zwaardere elektriciteitstoevoer nodig. Aangezien dat nog niet het geval is, kunnen de twee machines niet tegelijkertijd in bedrijf zijn. Het totaal bedrag voor de aanschaf van de twee scan-apparaten is USD 805.000,-Nieuw contactblad voor SZF

De Stichting Staatsziekenfonds, SZF, is uitgekomen met een nieuw contactblad voor haar dienstverleners, SZ-Formeel. De bedoeling van het blad is dat tussen het SZF en zijn dienstverleners informatie op een gestructureerde wijze wordt uitgewisseld.

Hiermee wil het fonds de gezamenlijke dienstverlening naar de SZF-verzekerden optimaliseren. De technische coŲrdinatie van het blad ligt in handen van het hoofd van de Medische Dienst, Mildred Lie Hon Fong, en van het hoofd Marketing, Sales & PR, Henk van Vliet. De eindverantwoordelijkheid voor het blad berust bij de directie van het SZF.SPA toch niet uit regeringsoverleg

De Surinaamse Partij van Arbeid (SPA) heeft op haar structurenvergadering besloten om niet uit de politieke combinatie Nieuw Front te stappen. In de brief die de SPA-voormannen Siegfried Gilds en Guno Castelen op vrijdag 15 juli jongstleden naar de Nieuw Front-partners stuurden, stond dat de SPA de indruk had dat de NPS en de VHP geen bijdrage leveren aan het oplossen van het ontstane vraagstuk.

Tussen de SPA en A-Combinatie is, zoals de SPA brief vermeldt, een onacceptabele werkwijze ontstaan en dit wordt geaccepteerd door de NPS en de VHP. Daarom concludeert de SPA dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan binnen het Nieuw Front en tussen A-Combinatie en de SPA.

De partijstructuren - zes afdelingsvoorzitters - van de Surinaamse Partij van de Arbeid dienden een motie in bij het hoofdbestuur. Daarin concluderen de structuren dat het resultaat van de onderhandelingen niet geheel voldoet aan de verwachtingen van de SPA. Dit is aan de partners van het Nieuw Front kenbaar gemaakt en de indieners van de motie hebben besloten aan het Centraal Bestuur van de partij een opdracht mee te geven.

Het Centraal Bestuur van de SPA wordt de ruimte gegeven naar eigen inzicht en omstandigheid te handelen om met relevante partners te komen tot het vormen van een regering. Aldus Siegfried Gilds na de structurenvergadering.Baithak-gana Milan van SociŽteit Republiek Suriname

De SociŽteit Republiek Suriname, Sores, hield de afgelopen week een jongeren Baithak-gana-evenement, onder de naam Baithak-gana Milan. Dit werd gehouden op het terras van het Lalla Rookh-complex. Het doel van het muziekevenement was de jongeren te stimuleren dit genre te blijven beoefenen.

Deze muziekvorm is ontstaan in de gemeenschap van de Indiase contractarbeiders, meer dan een eeuw geleden. Tegenwoordig houden de jongeren zich vooral met Chutney bezig. Chutney is het populaire genre dat uit de traditionele Baithak-gana is ontstaan, maar ook jongeren houden zich bezig met de traditionele vorm.

De Sores wilde dit laten zien en stimuleren, zodat ook de traditionele Baithak-gana als onderdeel van het Surinaamse culturele erfgoed niet verloren gaat en zal blijven voortleven.Brokopondo DR- en RR-leden nu in functie

De Districts- en Ressortsraadsleden van Brokopondo zijn beŽdigd. De DR- en RR-leden van het kiesdistrict Brokopondo werden in Zunta naast het commissariaat beŽdigd. Zij legden de eed of belofte af ten overstaan van de minister van Regionale Ontwikkeling, Romeo van Russel en de districtscommissaris van district Brokopondo, Hugo Pinas. Voor het district Brokopondo werden er 54 RR- en 7 DR-leden beŽdigd.Vrouwelijke minister van Onderwijs gevraagd

De Studenten Conventie (DSC) pleit voor een vrouwelijke minister van Onderwijs in een nieuw te vormen regering. Het probleem binnen het Surinaams onderwijs is het gebrek aan een moederfiguur die begrip toont voor het jonge kind. DSC is van mening dat de intermenselijke benadering zoek is binnen het onderwijssysteem.

Deze benadering kan een moederfiguur het beste tot uiting brengen. DSC pleit niet slechts voor een vrouw in biologische zin, maar voor een vrouw als beschermer van het kind in woord en daad. Binnen het onderwijs wordt thans meer gesproken van scholenbouw, meubilair, ontmanteling van scholen met alle geestelijke gevolgen van dien voor ouders en leerlingen.

Politieke partijen in Suriname kunnen in navolging van Nederland waar CDA-lid Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs is, ook haar vrouwelijke ministerskandidaat voorschuiven. Dit fenomeen kan onze politici tot voorbeeld strekken. DSC heeft gemerkt dat de vrouwen het hebben bewezen.

Zo noemen ze voorbeelden als minister Urmilla Joella-Sewnundun, drs. Jenny Simons, Marijke Djwalapersad, mr. Ruth Wijdenbosch, dr. Sophie Redmond en minister Marie Levens. De conventie zegt naar een moederfiguur te zoeken bij wie het intermenselijk aspect binnen het onderwijs prioriteit zal genieten.Albert Ramdin assistent secretaris-generaal OAS

De ambassadeur Albert S. Ramdin is in het hoofdkantoor van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) te Washington DC geÔnstalleerd als assistent secretaris-generaal van de OAS. Een maand geleden werd Albert Ramdin gekozen. In zijn maidenspeech bedankte hij president Ronald Venetiaan en minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken voor de ondersteuning en het vertrouwen. Ook sneed hij een aantal internationale onderwerpen aan zoals het streven naar democratische verhoudingen in de wereld.

Ramdin pleitte voor ondersteuning van democratische ontwikkelingen, bestrijden van corruptie en het belonen van goed bestuur. De nieuwe assistent-secretaris generaal is de mening toegedaan dat de OAS effectiever te werk kan gaan. Tot zover Albert Ramdin. Minister Levens gelooft dat ťťn van de grootste en directe taken van het nieuwe OAS leiderschap is, te bouwen aan globale eenheid en vreedzame oplossing van conflicten tussen landen. Volgens de bewindsvrouwe is de overheid van Suriname ook van mening dat prioriteit gegeven moet worden aan behoud van democratieŽn en economieŽn.

Dit door het ontwikkelen van beleid en programma's die werkgelegenheid creŽren en verbetering brengen in sociaal-economische condities. "Hierbij uit ik mijn dankbaarheid aan de Caribische Gemeenschap voor de ondersteuning van onze kandidaat. Ook alle landen van de hemisfeer worden bedankt. Deze belangrijke post van Assistent Secretaris Generaal van de OAS, hebben zij aan ťťn van onze landgenoten toevertrouwd". Aldus de minister van Buitenlandse Zaken, Marie Levens, in een uitgegeven verklaring. Vanwege de president- en vice presidentsverkiezingen kon zij niet bij de inauguratie aanwezig zijn.Dispensatie vliegverkeer Luchthaven Zorg en Hoop

De Bond van brandweerpersoneel van de Luchthaven Zorg en Hoop heeft dispensatie verleend aan het vliegverkeer, nadat zij eerst in een algemene leden vergadering met onmiddellijke ingang het werk had neergelegd. Na telefonisch contact tussen de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Guno Castelen en de voorzitter van de bond van brandweerpersoneel John Seedorf, is hiertoe besloten.

De gesprekken tussen het ministerie en de bond zijn voortgezet. De voorzitter van de bond van Personeel Luchthaven Brandweer Zorg en Hoop John Seedorf vindt dat de brandweer zo snel mogelijk adequaat moet worden uitgerust. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting ANDA Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 45.624

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.

Scheldpartij loopt slecht af

Twee jongemannen die flink aan Bachus hadden geofferd en zich daardoor sterk voelden, probeerden terwijl zij in een auto langs het politiestation Kwatta reden, de politie op een flinke scheldkanonnade te trakteren.

De twee gingen echter zo op in deze vermeende lofzang in eigen stijl voor de plaatselijke politie, dat de bestuurder de controle over het stuur kwijtraakte en op een auto voor hem botste. Deze voorligger, die overigens niets met deze kwalijke zangpartij te maken had, ramde vervolgens een andere voorligger.

Bij het beschrijven van een flauwe bocht verloor de zanger door zijn hoge snelheid de controle over de besturing. Ter hoogte van de zondagse markt reed hij tegen het gebouw van een taxibedrijf op. Twee voertuigen en het gebouw liepen hierdoor flinke materiŽle schade op.

De veroorzaker en zijn bijrijder, die zich flink tegoed hadden gedaan aan alcohol, waren in het bezit van een geldig rijbewijs. Na aangesproken te zijn door de dienstdoende functionaris zijn de heren heengezonden. Hun auto is in beslag genomen.

Het is de politie van station Kwatta opgevallen dat vele voorbijrijders in beschonken toestand allerlei krachttermen in de richting van de politie van dit bureau uiten. Op weggebruikers wordt een beroep gedaan dit wangedrag achterwege te laten en rekening te houden met de veiligheid van andere verkeersdeelnemers.

Het is niet bekend of er verder hard tegen dit soort beschonken zangers is opgetreden en ook openbare belediging van een ambtenaar in functie, rijden onder invloed en/of poging tot doodslag te laste is gelegd.


niba - niba suri magazine


Marcel Pinas wint Duitse prijs

De kunstenaar Marcel Pinas heeft in Duitsland een prijs gewonnen. Deze prijs, een geldbedrag, zal op vrijdag 29 juli as worden uitgereikt in het duitse Sachsenberg.

niba - niba suri magazine

Marcel Pinas ontvangt deze eerste prijs voor zijn kunstobject Sanfika; een installatie waarin hij 1000 lepels verwerkte, zwevend in een openframe, maken zij door de wind een twinkelend geluid. Hieronder stelde hij 100 Kokolampoes op, die 's avonds branden. Pinas liet zich niet alleen door het thema 'Moved Wind' inspireren maar ook door zijn Marronachtergrond.

Zo ontbreken ook in dit kunstwerk de Afakatekens niet; het gehele object is door 16 groot uitgesneden Afakatekens omgeven. Pinas participeerde met ongeveer 50 kunstenaars van over de hele wereld aan dit kunstproject met als thema : De Wind als spel-bewogen wind.

De windobjecten en installaties zijn nog tot en met 31 juli te zien op deze mooie, heuvelachtige en winderige locatie in het Duitse Noord Hessisische landschap. Marcel Pinas maakte in eigen land en op eigen initiatief een Moiwana Monument. Dit monument in het district Marowijne werd op 17 december 2004 onthuld.Aanhouding gezochte persoon

Door de politie van Rijsdijk werd Andre Melvin Midzin, bekend onder de naam Kartel, aangehouden. Deze man werd geboren in district Para op 21 december 1973. Hij werd gearresteerd omdat hij de persoon is die meerdere diefstallen met geweldpleging op zijn naam heeft staan. Ook is bekend dat de man vuurwapengevaarlijk is.


Drama in de Chinese gemeenschap

De recherche van het bureau Nieuwe- haven heeft drie lijken aangetroffen in het pand Restaurant Shereton aan de David Simonstraat. Het gaat om de lijken van de 61 jarige Chen Shaoy Ian, de 12 jarige Fuwei en de 6 jarige Fulahoe.

Uit het verlopig onderzoek bestaat het vermoeden dat Chen Shaoy Ian de jongens gedood heeft, waarna hij zelfmoord pleegde door ophanging. Chen Shaoy woonde samen met twee zonen op de bovenste verdieping van de eetgelegenheid en was goed bevriend met de vader van de dood aangetroffen jongens.

De poltitie heeft ťťn van de twee zonen van de 61 jarige Chen Shaoy hangende het onderzoek aangehouden. De dag er voor verlieten de 2 jongens hun woning om naar de Chinese school te gaan. Zij gingen echter niet direct naar school, maar naar een eetgelegenheid "Annex" game room eveneens aan de David Simonstraat om wat games te spelen.

Toen de jongens omstreeks half zeven in de avond nog niet thuis waren, werd hun familie ongerust en ging op zoek naar de jongens. Uiteindelijk kreeg de familie van een schoolvriend te horen dat hij de jongens eerder op de dag had gebeld toen hij ze niet op school zag.

De familie ging op onderzoek uit, maar kon de jongens niet vinden. Omstreeks half acht 's avonds werd de familie door een man gebeld en die gaf door dat de jongens gegijzeld waren en hij USD 200.000,- losgeld wilde. De politie werd toen ingeschakeld.

Het onderzoek leidde naar de woning van Chen Shaoy Ian. Hij werd hangende aan een touw aangetroffen en de ontzielde lichamen van de jongens in de badruimte van de woning.


14-jarige gebruikt jachtgeweer om te roven

De politie van Domburg heeft kort na een poging tot beroving een 14-jarige straatrover aangehouden. Hij trachtte samen met drie andere jongemannen een industrieel onder bedreiging van een jachtgeweer in de 3de straat Domburg, te overvallen.

Door kordaat optreden van de politie werd de 14-jarige in de kraag gevat. Het is gebleken dat dit jochie het brein was van de overval.

Hij is ooit bij zijn slachtoffer als tuinman werkzaam geweest.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMAZware ongevallen door te hoge snelheden

In het weekeinde van 16 juli hebben er drie zware aanrijdingen met persoonlijk letsel en aanzienlijke materiŽle schade plaatsgevonden. Een aantal gewonden diende ter observatie in een ziekeninrichting te worden opgenomen.

Het verkeer in dit district is bijzonder druk. De politie van het gewest Para doet wederom een dringend verzoek op weggebruikers, met name autobestuurders, en vooral ook zwaar transport, de snelheid van hun voertuig of transporttrucks aan te passen en rekening te houden met andere weggebruikers.

Vooral op de Indira Gandhiweg en het verlengde daarvan nl. de John F. Kennedyweg, die leidt naar het luchthavencomplex te Zanderij, wordt de toegestane maximum snelheid heel vaak overschreden.


Braziliaanse criminelen aangehouden

Door leden van de politie van Brokopondo en het Arrestatieteam (AT) zijn zes vuurwapengevaarlijke Braziliaanse criminelen - met wapens - aangehouden. Het zestal had vijf vuurwapens in bezit, namelijk drie jachtgeweren en twee pistolen. De jachtgeweren betreffen twee five-shooters en een enkelloop.

In de afgelopen weken hebben deze verdachten verschillende berovingen en overvallen in Brokopondo en op de Afobakaweg gepleegd. De verdachten variŽren tussen 25 en 35 jaar.

In deze zaak is een auto, een cellulair, een paspoort en een geldbedrag bij huiszoeking in beslag genomen. De Brazilianen - vermoedelijk illegaal in ons land - zijn in verzekering gesteld.


Man neergestoken en beroofd

De heer A.V. werd aan de Van Idsingastraat overvallen door twee straatrovers, waarbij een van de daders hem met een mes in de onderbuik stak. De rovers gingen er vandoor met het polshorloge en SRD 120,-. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.


Road-blockactie redt Gegijzelde man

De politie van Rijsdijk heeft tijdens een road-blockactie in haar ressort vier verdachten aangehouden.

Uit onderzoek is gebleken dat ene P.D. onder dwang was meegenomen door de overige 3 mannen van creoolse afkomst. Eerder op de avond kwamen twee van de verdachten P.D. tegen op de Nieuw Weergevondenweg. De mannen die P.D. verdachten van een inbraak in hun woning, vonden dat de politie de zaak niet naar tevredenheid had afgehandeld en vonden dat P.D. zich bij hen moest verantwoorden.

De mannen, die niet door hadden dat de politie een road-blockactie hield, waren genoodzaakt te stoppen. P.D., die de aanwezigheid van de politie opmerkte, maakte zijn gijzeling kenbaar.

Alle vier mannen werden aangehouden. In de auto werden een houwer en een deegrol aangetroffen. De drie ontvoerders gaven aan dat zij P.D. achter Paranam wilden brengen om hem te verhoren. Omdat P.D. over pijn klaagde en schrammen in zijn gezicht had opgelopen, is hij na medische behandeling heengezonden. De overigen zijn in verzekering gesteld.


niba - niba suri magazine

AGENDA

9 augustus
115 Javaanse Immigratie

9 augustus
Dag der Inheemsen

10 augustus
Nag Panchami


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 23 Juli 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,279
Verkoop    3,376

POUND STERLING
Aankoop    4,717
Verkoop    4,857

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,269
Verkoop    3,386

POUND STERLING
Aankoop    4,684
Verkoop    4,867

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

  ††