U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
   

      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 15 - Mei - 2005           Suri Magazine no. 45 Met in deze uitgave:

DNA nodig om Minister Balesar te vervolgen
Distributie van de stembiljetten begonnen
Internationale Dag van de Verpleging gevierd
Leerlingen Paulusschool nemen kennis van slavenregister
Regering wacht op stappen procureur-generaal
Niet uitgedeelde oproepkaarten in krant publiceren
Rotonde op kruising Campagnestraat en de Koningstraat
STVS herdenkt brand van 1993
Coronie krijgt internet walk-in
Kleuters in bejaardentehuis Albertine
Binnenlandse Zaken wil eerlijke en transparante verkiezingen
Velen hadden beloofd elektriciteit voor Domburg te brengen
Expo Yonguwan fu tide, fa waka tamara
National Biosafety Framework voor Suriname gepresenteerd
Consumentenbond schrijft open brief aan minister Castelen
Copieweg niet meer afhankelijk van put- en regenwater
Ex-Junglecommandoleden willen vůůr verkiezing reactie
Binnenkort Early Childhood Development diplomacursus
Bredeschool gemeenschapsontwikkelingsproject
Nationale Unie presenteert De Tien Noden
Brigitte Pinas biedt odo-boek aan
Moederdag is ontstaan in Amerika
Van CBB mogen 29.344 personen wel meedoen aan de verkiezingen
23 mei dag van de Suriprofs
S 77
De Agenda
De wisselkoersen
DNA nodig om Minister Balesar te vervolgen

Minister Dewanand Balesar van Openbare Werken, die op non-actief is gesteld, kan niet zonder meer vervolgd worden.

Artikel 140 van de Grondwet maakt het voor justitie onmogelijk de bewindsman direkt te vervolgen. Dit artikel geeft aan dat De Nationale Assemblee (DNA) politieke ambtsdragers eerst in staat van beschuldiging moet stellen voordat de vervolging kan plaatsvinden. Ook zou er een wet moeten worden geslagen die regelt op welke wijze dat zou moeten gebeuren. Het is niet bekend of de bewindsman is gehoord door de justitie en of het noodzakelijk is de minister te vervolgen.

Artikel 140 van de Grondwet

Politieke ambtsdragers staan wegens misdrijven, in die betrekking gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor het Hof van Justitie. De vervolging wordt ingesteld door de procureur-generaal, nadat de betrokkene door De Nationale Assemblee in staat van beschuldiging is gesteld op een nader bij wet te bepalen wijze. De wet kan bepalen, dat leden van Hoge Colleges van Staat en andere ambtenaren wegens ambtsmisdrijven voor het Hof van Justitie terechtstaan.Distributie van de stembiljetten begonnen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen van 25 mei, is begonnen met de distributie van de stembiljetten. De districtscommissaris van Sipaliwini, Rudy Strijk, haalde de stembiljetten voor zijn district op. De Stembiljetten die niet kunnen worden uitgereikt worden teruggegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het streven is erop gericht om 20 mei klaar te zijn met de distributie van de stembiljetten. De coŲrdinator van de projectwerkgroep stembiljetten heeft het er druk mee. Verschillende werkgroepen die elk uit twintig personen bestaan hebben een coŲrdinator, die leiding geeft en de probleemloze voortgang aanstuurt. Om de veiligheid van de stembiljetten te waarborgen is voor een goede bewaking gezorgd.Internationale Dag van de Verpleging gevierd

De Internationale Dag van de Verpleging werd onder de verpleegkundigen in Suriname gevierd. In de verschillende ziekeninrichtingen waren er speciale activiteiten voor de verpleegkundigen. Ook werd stilgestaan bij de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige en de plaats die deze innneemt in de samenleving.

De verpleegkundige neemt in de uitvoering van het werk de begeleiding van patiŽnten serieus. Verpleegkundigen geven ook voorlichting en wijzen op het belang van voorkomen van ziekten. Zodoende leveren de verpleegkundigen een bijdrage aan het waarborgen van de kwaliteit van de gezondheidszorg.Leerlingen Paulusschool nemen kennis van slavenregister

Leerlingen van klasse 2 van de St. Paulusschool hebben een kijkje kunnen nemen in het slavenregister. Ze konden zien of de namen van hun geŽmancipeerde voorouders in het register staan. Dat deden zij tijdens het vak Nederlands. De leerlingen konden ook uit het register halen hoe zij aan de familienaam zijn gekomen die ze nu hebben. Verder zagen ze wie als slaaf hierheen is gekomen, de geboortedatum, wie de plantage-eigenaar was, wat voor soort plantage het was en wie eventuele andere verwanten waren.Regering wacht op stappen procureur-generaal

De persconferentie van de Raad van Ministers (RvM), stond deze week in het teken van de berichtgeving over het onderzoek van de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD) op het ministerie van Openbare Werken. Minister Dewanand Balesar stond als gevolg van deze berichtgeving onder zware politieke druk. Tot nu toe wacht de regering op wat de waarnemend procureur-generaal, Subhaas Punwasi, in verband met het CLAD- onderzoek zal doen.Niet uitgedeelde oproepkaarten in krant publiceren

De politieke combinatie UPS-DOE stelde voor om de niet uitgedeelde oproepkaarten in de krant te publiceren. Dit voorstel doet zij naar aanleiding van de beschuldigingen die er geuit zijn over de juistheid van de kiezerslijsten. Met haar voorstel denkt UPS-DOE zichtbaar te maken hoeveel oproepkaarten niet zijn afgegeven. Verder zullen door de publicatie, de burgers dan alsnog in de gelegenheid gesteld worden hun kaart af te halen.

Kaarten die na de publicatie nog niet verdeeld zijn, moeten goed worden beheerd, waarbij andere politieke partijen uitgenodigd moeten worden om deze te tellen, zo stelt de politieke combinatie UPS-DOE voor. De politieke combinatie doet dit voorstel om de trend van eerlijke verkiezingen voor Suriname voort te zetten. UPS-DOE zegt dat de regering deze zaak niet mag bagatelliseren.

Indien de regering geen extra inspanning levert, kan er een smet op deze verkiezing blijven kleven, waar niemand mee gediend is, aldus een UPS-DOE bericht.Rotonde op kruising Campagnestraat en de Koningstraat

Voor de herinrichting van de verkeerssituatie, alsmede de bouw van een rotonde op de kruising van de Willem Campagnestraat en de Koningstraat is het startsein gegeven. Met de herinrichting van het kruispunt zal een einde komen aan de drukke en onveilige situatie die daar dagelijks heerst.

Uit onderzoek van het ministerie van Openbare Werken bleek dat rotondes in vergelijking met verkeerslichten een groter effect hebben op het rijgedrag van automobilisten. Rotondes hebben ook het voordeel dat ze de doorstroom van verkeer beter regelen, maar met herinrichting en met rotondes alleen, is het rijgedrag van automobilisten nog niet verbeterd. In de afgelopen tien jaar is het aantal voertuigen in Suriname enorm toegenomen. De effecten daarvan zijn in Paramaribo, de buitenwijken en daarbuiten goed te merken.

Daarom is vorige maand ook al begonnen met de herinrichting van het kruispunt Lalla Rookhweg-Jaggernath Lachmonstraat. De werkzaamheden van beide kruispunten zullen naar verwachting vijf maanden in beslag nemen.NOG

maar

10 dagen

www.verkiezingensuriname.comCoronie krijgt internet walk-in

Met het verzenden van een e-mailbericht vanuit Totness in het district Coronie naar de president van de Republiek Suriname heeft de directeur van Telesur Iris Struiken-Wijdenbosch de nieuwe internet walk-in van Telesur in gebruik genomen. De Telesur directeur was met haar gevolg uit Paramaribo naar Coronie gereisd, waar ook een vertegenwoordiging van Telesur Nickerie aanwezig was.

Verschillende sprekers van het bedrijf kwamen aan het woord. Districtscommissaris van Coronie Ingwer Walden werd vertegenwoordigd door zijn secretaris, Elsita Boldewijn. Verder spraken de onderdirecteur logistiek, Frits Purperhart, en de vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen, Harry Kensmil, de aanwezigen toe. In de nieuwe walk-in zijn zes personal computers geplaatst met internetaansluiting.

Het besluit tot het plaatsen van deze internetcyber en de renovatie van het Telesur kantoor werd genomen tijdens een werkbezoek van de Telesur directie eind vorig jaar aan het district Coronie. Binnenkort start er in het district ook een cursus om te leren omgaan met de computer. Dit keer wordt het een Telesur cursus.STVS herdenkt brand van 1993

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) bestaat in oktober a.s. 40 jaar. Deze maand is het twaalf jaar geleden dat de grote studio van deze nationale televisiezender tot aan de grond afbrandde. Het bedrijf heeft in de periode na de brand met veel problemen te kampen gehad. Dank zij de inspanningen van het personeel en met name de huidige directeur, Kenneth Oostburg, heeft deze oudste televisiezender in Suriname zich inmiddels weer stevig op de mediakaart neergezet.Kleuters in bejaardentehuis Albertine

Zesenzestig kleuters A en B van de O.S. Albergaschool brachten deze week een bezoek aan het bejaardentehuis Albertine. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit die deze school rond moederdag organiseert. Vanwege omstandigheden is het de school niet gelukt om deze activiteit in de week vůůr moederdag uit te voeren.

Tijdens de rondleiding werden er liederen gezongen en pakketten overhandigd door de kleuters van de school. De pakketten, die uit toiletartikelen en levensmiddelen bestaan, zijn bijeengebracht door ouders van leerlingen en de school zelf. De 84-jarige Lydia Jonathas - een van de bewoners van Huize Albertine die verrast waren met het bezoek van deze kleuters van de Albergaschool - bedankte namens alle bewoners van Albertine.Binnenlandse Zaken wil eerlijke en transparante verkiezingen

Het aantrekken van Basarat Ahmat-Ali als externe deskundige door het ministerie van Binnenlandse Zaken om toezicht te houden op de voorbereidingen van de verkiezingen, geeft aan dat het ministerie niets heeft nagelaten om te komen tot eerlijke en transparante verkiezingen op 25 mei.

Het ministerie heeft zelfs meer gedaan dan de wettelijke regelingen voorschrijven. Sedert 1973 is hij in diverse hoedanigheden betrokken geweest bij verkiezingen en hij heeft waar nodig werkzaamheden moeten doen die buiten zijn bevoegdheden vielen. Ahmat-Ali geeft verder aan dat de voorbereidingen in 2003 zijn gestart. Vanaf januari 2004 is er constant overleg gevoerd met de diverse actoren die zich met de verkiezingen bezighouden.Velen hadden beloofd elektriciteit voor Domburg te brengen

In tegenwoordigheid van vice-presiden Jules Ajodhia, minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen en EBS-president-commissaris Oemar Chiragally heeft de EBS de aanzet gegeven voor de elektrificatie van de 5de, 6de en 7de Straat te Domburg. Vice-president Jules Ajodhia heeft met het omdraaien van een knop het licht van de lantaarnpalen van de 7de Straat aangeschakeld.

Binnen twee weken zal de 6de Straat over een lengte van 600 meter volledig worden voorzien van palen en stroomdraden. Het zal dan mogelijk zijn om direct op het elektriciteitsnet van de EBS te worden aangesloten. Oemar Chiragally gaf aan dat al de huidige projecten worden gefinancierd uit de lening die met de RBTT bank werd gesloten. Minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen had speciaal voor de jeugd een boodschap. Het brengen van elektriciteit naar de gemeenschap is niet in de eerste plaats bedoeld voor entertainment.

Velen hadden beloofd elektriciteit voor Domburg te brengen maar het bleef bij die beloften, zei vice-president Ajodhia. Hij herinnerde de gemeenschap aan de betekenis van het brengen van licht in delen van het land waar het donker is.Expo Yonguwan fu tide, fa waka tamara

HIV/Aids, drugs, zelfmoord en communicatie zijn onderwerpen die besproken werden tijdens een expo op het terrein van HAVO-III aan de Leysweg. "Yonguwan fu tide, fa waka tamara" is het thema van deze expo. De studenten moesten als werkopdracht voor het vak maatschappijleer collages maken met onderwerpen als HIV/Aids, drugs, zelfmoord en communicatie, die belangrijk is in elke relatie. De studenten konden door middel van hun collages voorlichting geven aan medestudenten. Ook hebben externe organisaties zoals stichting Bureau Alcohol en Drugs en Stichting Lobi meegedaan aan deze expo.National Biosafety Framework voor Suriname gepresenteerd

Het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft het "National Biosafety Framework" voor Suriname gepresenteerd. In juli 2003 begon dit ministerie met genoemd project dat moest resulteren in een raamwerk voor het omgaan met biotechnologische producten voor ons land. Bij het samenstellen van het framework werd samengewerkt met het United Nations Environment Programme, UNEP.

Met het gereedkomen van dit document heeft Suriname voldaan aan de eis het Cartagena Protocol on Biosafety te ratificeren. Het Nationaal Raamwerk voor Bioveiligheid, NBF, vormt het kader waarbinnen genetisch gemodificeerde organismen in Suriname kunnen worden verhandeld en gebruikt.

Gwendoline Emanuels-Smith heeft het verloop van het proces dat heeft geresulteerd in het document, vanaf het begin gecoŲrdineerd. Zij werd door minister Clifford Marica in het bijzonder bedankt voor het uitstekend werk dat ze heeft verricht. Het National Biosafety Framework voor Suriname kwam mede tot stand door ondersteuning van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, verschillende consultants, de Universiteit van Suriname en het Buursink Consultancy Bureau.Consumentenbond schrijft open brief aan minister Castelen

De voorzitter van de Consumentenbond Suriname, Rudy Balker, heeft aan minister Guno Castelen zijn bezorgdheid kenbaar gemaakt over een eventuele verhoging van de bustarieven. Dit deed hij door middel van een open brief. Een verhoging zal niet alleen erin resulteren dat de liquide positie van de consumenten onder druk wordt gezet, maar het gevolg van een eventuele verhoging zal de consument noodzaken onvoldoende voeding te kopen.

Dit zal weer een negatieve consequentie hebben op de volksgezondheid. Balker schrijft de TCT-minister ook dat de verhoging van bustarieven vooraf geŽvalueerd moeten worden en dat er meer controle moet komen op de prijzen van auto-onderdelen. "In dit kader stel ik u ook voor om met uw collega van Handel & Industrie van gedachten te wisselen over de haalbaarheid van het instellen van een coŲperatie van auto-onderdelen-importeurs". Aldus de voorzitter van de Consumentenbond, Rudy Balker, over de volgens de bond op handen zijnde bustariefverhoging.Copieweg niet meer afhankelijk van put- en regenwater

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen Franco Demon gaf door middel van het besturen van een graafmachine het startsein voor de aanleg van drinkwatervoorziening aan de Copieweg. De Copieweg was een van de weinige zijwegen van de Indira Gandhiweg waar nog geen waterleiding was aangelegd en de bewoners afhankelijk waren van put- en regenwater.

De SWM zal in samenwerking met NH over 1850 meter een hoofdbuis aanleggen, waarna deze gekoppeld zal worden aan het SWM-leidingnet. Bij het startsein voor deze uitbreiding van het leidingwaternet zei minister Demon dat water in Suriname goedkoop is, maar dat wij er desondanks zuinig mee moeten omgaan. Water is een belangrijke natuurlijke hulpbron die wij moeten koesteren en duurzaam moeten exploiteren. Onlangs is ook een hoofdbuis gelegd in de Groenhart- en Bijlhoutweg.

Binnenkort zullen deze leidingen in gebruik worden genomen en kunnen de huishoudens op deze leiding worden aangesloten. Te De Goede Verwachting, het gebied langs het Saramaccakanaal ten zuiden van de brug over de Coesewijnestraat, is ook een hoofdleiding geplaatst. Hier hebben verschillende bewoners reeds een aanvraag voor aansluiting ingediend bij de SWM. Binnenkort zullen deze op het net worden aangesloten.

Op verschillende plaatsen werkt de SWM ook samen met de aannemingsbedrijven die bezig zijn met asfalteringswerkzaamheden, om leidingen te verplaatsen of te vervangen zodat zo min mogelijk leidingen onder de pas geasfalteerde wegen lopen.Ex-Junglecommandoleden willen vůůr verkiezing reactie

Een afvaardiging van een groep ontevreden ex-Junglecommandoleden is de afgelopen week naar het Grun Dyari van de NPS getrokken. Dit is de vierde keer in twee maanden dat de groep ontevreden ex-Junglecommandoleden Grun Dyari bezoekt. De groep is van mening dat de regering geen gehoor geeft aan hun verzoek. De ex-Junglecommandoleden willen vůůr de verkiezing een reactie op een pakket van eisen die in het vredesakkoord overeen zijn gekomen.

De eisen betreffen onder meer vrije geneeskundige behandeling, het krijgen van een stuk land, alsook werkgelegenheid. De voorzitter van de NPS, die voor een werkbezoek naar het district Saramacca was vertrokken, kon de groep ex-Junglecommandoleden niet ontvangen om verder over deze kwestie van gedachten te wisselen.Binnenkort Early Childhood Development diplomacursus

Het universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) start binnenkort met de Early Childhood Development (ECD) diplomacursus. In samenwerking met het kinderfonds van de VN, Unicef, zullen aan de cursisten in een periode van acht weken bekwaamheden (skills) worden geleerd voor de vroege ontwikkeling van kinderen. Het betreft hier kinderen in de leeftijdscategorie nul tot acht jaar.

De cursus wordt gegeven door docenten van de universiteit en praktijkdocenten aan de ADEK-Universiteit, Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Er hebben zich voor de opleiding reeds vijfennegentig personen aangemeld. De groep waarop het UK mikt, gaat om personen op middelbaar niveau, die regulier met jonge kinderen in aanraking komen. Hieronder vallen crŤcheleidsters, medewerkers van kinderafdelingen in ziekenhuizen, leerkrachten van de onderbouw van de lagere school, leidinggevenden van kindertehuizen, internaten en weeshuizen.

Er zal een selectie plaatsvinden van cursisten, waarna op 17 mei met de cursus wordt gestart. Alle kosten worden gedekt door het Unicef.Bredeschool gemeenschapsontwikkelingsproject

De "bredeschool" is een gemeenschapsontwikkelingsproject waarbij de hele gezinssituatie, school en de buurt betrokken wordt. Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Suriname, PCOS, is gestart met de bredeschool in het Trefcentrum Pasinsia. Annelot Hahn is de projectcoŲrdinator van het pilotproject.

Zij vertelde dat de bredeschool in eerste instantie voor de kinderen is maar in de praktijk is reeds gebleken dat de gezinssituatie, de school en de buurt betrokken zullen raken bij dit project. Voor de woonwijken Marowijne Project, Flora A en Flora B zijn hiervoor drie jaren uitgetrokken. Verschillende praatgroepen en buurtwerkers inventariseren de problematiek waarmee kinderen in de wijk kampen.

Er zijn hierbij ook diverse instanties betrokken zoals het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, de onderwijzersorganisatie FOLS en Pan American Health Organization, PAHO. De bredeschool zal niet alleen de problemen van de kinderen aanpakken maar zal ook richting geven om de problemen in de wijk op te lossen. PCOS heeft reeds verscheidene buitenschoolse activiteiten opgezet zodat kinderen extra ondersteuning krijgen om goede schoolresultaten te kunnen boeken.Nationale Unie presenteert De Tien Noden

De Nationale Unie in alliantie met HPP-plus heeft de afgelopen week haar beleidsuitgangspunten gepresenteerd voor de periode 2005 tot 2010. Vanwege verplichtingen in het buitenland waren bij de presentatie twee voorzitters van de samenwerkende partijen afwezig. Nikita Menckenberg verontschuldigde Jules Ramlakhan van de HPP-Plus en Paul van Leeuwaarde van de Nationale Unie.

Achter de presentatietafel zaten de kandidaten van deze politieke combinatie. In de zaal zat ook de oud-parlementsvoorzitter Emile Wijntuin. Nikita Menckenberg voerde bij de presentatie het woord. Het verkiezingsmanifest heeft de titel "De Tien Noden" meegekregen.Brigitte Pinas biedt odo-boek aan

De officiŽle presentatie van de eerste bundel met odo's van Brigitte Pinas begon spectaculair en in stijl. Ze heeft jaren achtereen de odo's bedacht en verzameld en nu was het moment aangebroken om het odo-boek aan te bieden aan het grote publiek.

Voorafgaand aan de officiŽle presentatie voerde de odo-schrijfster met sketches de genodigden terug naar momenten waarop haar odo's zouden zijn ontstaan, wat een wervelende show opleverde. Brigitte Pinas wil met haar odo-bundel onder meer aantonen dat jongeren veel talent hebben en zich niet uit het veld moeten laten slaan indien al hun wensen en verlangens niet meteen gerealiseerd kunnen worden.

First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg nam het eerste exemplaar in ontvangst waarna de directeuren Jeugdzaken, Richenel Trustfull en John Pawiroredjo van Cultuur ook een odo-boek kregen aangeboden. De avond werd afgesloten met meer spel, waarin odo's de boventoon voerden.Moederdag is ontstaan in Amerika

Op de tweede zondag in mei werden de moeders over de hele wereld geŽerd. Zo ook in Suriname. In de binnenstad van Paramaribo deden de moederdagstandjes goede zaken. In de oudheid werd de naam moeder gegeven aan dingen en plaatsen die geliefd waren, bijvoorbeeld moeder aarde, moeder natuur enzovoorts. Maar de idee voor moederdag is ontstaan in Amerika.

Eind negentiende eeuw in West Virginia, in het plaatsje Grafton, leefde Anna Jarvis. Anns moeder had elf kinderen, waarvan er zeven jong stierven. Om haar verdriet te "vergeten" besloot Anna's moeder haar leven te wijden aan het helpen van andere mensen. Op de sterfdag van haar moeder, de tweede zondag in mei 1906, besloot Anna iets te organiseren om alle moeders te eren. Anna was overigens zelf nooit getrouwd en heeft nooit kinderen gekregen.Van CBB mogen 29.344 personen wel meedoen aan de verkiezingen

Naar aanleiding van de voorgedragen 29.344 namen door de voorzitter Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, waarvan zij van oordeel is dat die niet mogen voorkomen op de kiezerslijsten, is door het Centraal Bureau voor Burgerzaken aangetoond dat de personen rechtens thuishoren op de kiezerslijsten. In een persbericht stelt het CBB dat de informatie die de samenleving heeft bereikt, onjuist is.

Het CBB meldt dat kandidaten op zeer grote schaal door het OKB zijn opgebracht op de lijst van 29.344 personen en dus niet mogen meedoen aan de verkiezingen. Het CBB doet een beroep op de totale samenleving om rust te betrachten en zich niet te laten leiden door verkeerde berichtgeving.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, om een reactie hierop gevraagd, verwees naar een persbericht dat is uitgegeven. Hierin meldt het Onafhankelijk Kiesbureau dat het de president van de Republiek Suriname gerapporteerd heeft aangaande zijn bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot geconstateerde onvolkomenheden op de kiezerslijsten.

Hiermee heeft het Onafhankelijk Kiesbureau aan zijn wettelijke plicht voldaan. Dat zijn bedoelingen anders zijn geÔnterpreteerd betreurt het OKB bijzonder. Het instituut wenst zich thans in onafhankelijkheid en rust van zijn wettelijke taken te kwijten.23 mei dag van de Suriprofs

De voetbalhappening waar velen een jaar lang reikhalzend naar uitkijken zal dit keer plaatsvinden op 23 mei in het Olympisch stadion in Amsterdam. De Suriprofs zullen weer hun krachten meten met de besten uit het Nederlandse topvoetbal.

Een unieke kans om het Surinaamse talent in Nederland gezamenlijk aan het werk te zien. Maar er is op die dag meer te beleven dan alleen hoogstaand voetbal. Er zullen vele artiesten optreden en de swingende afterparty wordt verzorgd door niemand minder dan Ondrofeni. Quintus Ristie, mister Soko Soko himself, zal persoonlijk als host optreden en het startschot geven voor de activiteiten.

Deze keer spelen de Suriprofs om geld bijelkaar te brengen voor de renovatie van de sportaccomodatie van SV Leo Victor in het Noorden van Paramaribo, een voetbalclub die zijn sporen reeds ruimschoots heeft verdiend in het Surinaamse voetbal en het begeleiden van de jeugd.

Deze sportaccomodatie dient tevens als opvangbekken voor de jeugd. Ongeveer 24 scholen met in totaal 8.000 leerlingen in de directe omgeving maken er gebruik maken. SV Leo Victor heeft keer op keer bewezen dat met een sportieve geest de kans op slagen in de gemeenschap groter wordt.

Het terrein grenst aan het R.K. Internaat aan de Prinsessestraat. In 1997 is er door Leo Victor uit eigen middelen een voetbalveld aangelegd met een afwateringssysteem, zodat men er zelfs in de regentijd gebruik van kon maken. In 1999 was het veld speelklaar en zijn er met omliggende scholen diverse schoolvoetbalcompetities georganiseerd. Jammer genoeg bleek het veld niet op dit intensief gebruik berekend te zijn.

Daar willen en gaan de Suriprofs nu verandering in brengen. Ze gaan er keihard voor om de jeugd van Paramaribo nieuwe kansen te bieden op een kunstgrasmat, waar het hele jaar door intensief op gespeeld kan worden. Op die manier krijgen nieuwe talenten een uistekende kans zich te ontwikkelen en heeft de jeugd van noord Paramaribo via de sport een mogelijkheid op een betere toekomst. 
Kosteloos internet Magazine


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 40.834

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


De COVAB verpleegkundigen brachten ter gelegenheid van de dag der verpleging een bezoekje aan de tentoonstelling: Van roeping naar beroep en Zusters uit Suriname, waar zij door Chief Nursing Officer Heidy Heymans-Soeters werden toegesproken.

Eerder op de dag had de COVAB een beleidsplan voor de verpleging aangeboden aan de waarnemend directeur van het Ministerie van Volksgezondheid Marteliese Eersel.

niba - niba suri magazine
Heidy Heymans-Soeters

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine


Verdachten in lijnbus aangehouden

De politie van Livorno heeft kort na een beroving, drie gewapende verdachten in een lijnbus op de Pandit Paltan Tewarieweg aangehouden. Het drietal had omstreeks 09.00 uur een bewoner van de Tout Lui Fautweg op zijn erf overvallen en mishandeld. De rovers hadden de man onder dwang zijn woning binnengebracht, waarop zij een laptop computer, een fotocamera en een geldbedrag wegnamen. Een hond van de bewoner werd door deze rovers vergiftigd. De dieven hebben zich daarna uit de voeten gemaakt. Een klopjacht door de politie leidde toen niet direct tot aanhouding van de verdachten. Korte tijd later hield de politie de drie verdachten in een lijnbus aan, waarop zij in verzekering werden gesteld. Bij de daders werden een jachtgeweer met ingekorte loop, een revolver met scherpe patronen en de gestolen goederen aangetroffen. De verdachten variŽren in de leeftijd van 20 tot 25 jaar en hebben volmondig bekend.Taxirovers aangehouden

Taxichauffeur R.B. werd door vier Indiaanse jongemannen beroofd en mishandeld. Ter hoogte van de Nanhoeweg en de Indira Gandhiweg stapten de daders in de taxi voor een rit naar de Pararacweg. Op weg naar hun bestemming haalde ťťn van hen een vuistvuurwapen te voorschijn, waarmee hij de chauffeur bedreigde en hem dwong te stoppen. Hierna beroofden zij de man van zijn cellulair toestel, geld, schoeisel, bescheiden en polshorloge. R.B. werd vervolgens verwond door een steek in zijn zitvlak, toen een van de verdachten hem met een mes stak. Hij werd daarop uit zijn taxi geduwd. De rovers reden daarna met het voertuig weg. In de daarop volgende dagen reden zij met met het gestolen voertuig naar verschillende districten. Aan de hand van hun signalement werden drie van hen de afgelopen week aangehouden. De vierde is nog voortvluchtig. De gestolen goederen bleken een andere bestemming te hebben gekregen en konden niet worden achterhaald.Overvalplan verijdeld

De recherche van het Politiebureau Nieuwe Haven heeft de afgelopen dagen drie verdachten aangehouden, die gepland hadden een geldtransportvoertuig te overvallen. Enkele vrienden hadden informatie van een werknemer dat een bedrijfsauto bij verschillende winkelzaken in Commewijne rekeningen zou gaan innen. De werknemers hadden de gewoonte om op een bepaald tijdstip nabij de Wijdenboschbrug te schaften. Twee van de vrienden haalden vervolgens twee andere Guyanezen op het Floraproject op, waarop men naar Leiding 11A reed. Daar overvielen ze op een onbewoond gebied een taxichauffeur en stopten hem in de kofferbak van zijn auto. Men reed daarop in de richting van de Wijdenboschbrug, maar te hoogte van de J. Lachmonstraat gelukte het de taxichauffeur uit de kofferbak te springen. Medewerkers van de Lands Penitentiaire Inrichting aan de Duisburglaan, die in een dienstauto voorbijreden en dit opmerkten, zetten direct de achtervolging in. Het gelukte hen een van de verdachten, die achter het stuur zat, aan te houden en aan de politie over te dragen.Lijk van vermiste in moordzaak Nickerie gevonden

De politie van Commewijne heeft op maandagmiddag het stoffelijk overschot van de vermiste Mukesh Achaiber in de moordzaak van Nickerie te plantage Jagtlust aangetroffen. Het ontzielde lichaam verkeerde in vťrgaande staat van ontbinding.Straatrover en zijn comparant die vrouw verkrachtte aangehouden

Het is de recherche van het bureau Geyersvlijt gelukt de verdachten B.J. en B.H. aan te houden in de berovingszaak die twee weken geleden plaatsvond op het Benie's Project. Een vrouw werd daarbij door een van de daders verkracht. De recherche werkt aan de aanhouding van een derde verdachte die bij deze zaak betrokken is.Op scooter opererende straatrover aangehouden

Verder heeft de politie van Geyersvlijt na gedegen opsporingswerk de verdachte D.R. kort nadat hij een vrouw had beroofd, aangehouden. Deze verdachte had de vrouw aan de Ringweg ter hoogte van de Prinsessestraat haar tas afhandig gemaakt.Kleuter verdronken in waterput

De tweejarige peuter Nel Amiemba is op zondag 8 mei jl. levenloos aangetroffen in een waterput. Dit voorval vond plaats te Goede Verwachting. Volgens verklaring van de moeder miste zij op een gegeven moment de aanwezigheid van Nel en ging naar hem op zoek. Bij de waterput op het erf aangekomen trof zij haar zoon in de put aan. Uit onderzoek is gebleken dat Nel door verstikking om het leven is gekomen.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 16 mei kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar een interview van Ismene Krishnadath met Karin Amatmoekrim. Karin studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde af met een scriptie over etniciteit in de Surinaamse literatuur. Zij debuteerde in 2004 met de roman "Het knipperleven". Karin werkt momenteel aan een familieroman over drie generaties Javanen.

Surinaamse Schrijvers in Flamboyantpark

Van vrijdag 13 tot en met dinsdag 17 mei wordt in het Flamboyantpark een jongereninformatiebeurs gehouden onder auspiciŽn van het Directoraat Jeugdzaken van het MINOV. Ook Schrijversgroep '77 zal daar aanwezig zijn. In stand 63 zal een expositie te zien zijn van Surinaamse boeken. Jongeren kunnen Surinaamse schrijvers ontmoeten, die informatie geven over Schrijversgroep '77 en hun eigen werken. Op de laatste dag zal een boekenverkoop worden gehouden.

De volgende schrijvers zullen tijdens de beurs aanwezig zijn:
Willy Alberga, Brigitte Brown, Arlette Codfried, Andy Fernandes, Ismene Krishnadath, Alphons Levens, Albert Mungroo, Deborah Pinas, Rappa, Sombra, Marilyn Simons, Sylvia Singh, MarlŤne Oudsten, Monique Pool en Julienne Zaalman.
Het zal ook mogelijk zijn de schrijvers Shrinivasi en Frits Wols te ontmoeten.

Workshop/Vertelsessie S77 in Flamboyantpark

Op de jongerenbeurs in het Flamboyantpark zal S77 op de zondag een workshop/vertelsessie houden. De workshop wordt verzorgd door Rappa, Ismene Krishnadath en Sylvia Singh. Rappa, bekend van o.a. "De vlek uit het verleden", "Friktie Tories", "De Tapoe" en "Een bloedige les", zal demonstreren hoe hij met typetjes en stemmenimitatie zijn personages neerzet. Ismene Krishnadath vertelt over en leest voor uit haar nieuwste boek "De legende van «akuntela van het Groene Continent". Sylvia Singh draagt gedichten voor en vertelt over het proces van schrijven.

Alphons Levens signeert nieuw boek

"Met ons allen van het dwaalspoor af!" is het zevende boek van Alphons Levens. De ondertitel luidt: "Enige korte tot superkorte Surinaamse verhalen en andere hersenspinsels." Alphons is een van de productiefste schrijvers in Suriname.

Alphons Levens schrijft over de werkelijkheid, het leven van alledag. In zijn werk staat de mens altijd centraal. De Surinaamse mens, maar ook de andere mens van onze planeet. In zijn denken, schrijven en dichten is hij dus Surinamer en internationalist. Hij schrijft over de geschiedenis, het heden en de toekomst van de Surinamers en de Mensheid.

Ook Cynthia Abrahams bij politiek en literatuur

S77 discussieert in de hitte van de verkiezingstrijd over politiek en literatuur. Op woensdag 18 mei verzorgen Cynthia Abrahams, Hans Breeveld en Hilde Neus inleidingen over dit thema. Een panel bestaand uit de schrijvers Willy Alberga, Rappa en Ismene Krishnadath levert commentaar. Bezoekers worden door de vele S77 dichters vergast op poŽtische politiek.


AGENDA

13 t/m 17 mei
Jongereninformatiebeurs
Flamboyantpark

15 mei
Lobi makandra waka

15 /16 Mei:
1e en 2e Pinksterdag

23 Mei:
Buddha Jayanti

25 Mei:
Algemene Verkiezingen

1 juli
Keti Koti

8 juli t/m 10 juli
Regionale landbouwtentoonstelling
Flamboyantpark

10 juli
Nationaal Scholieren Song Festival

De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 15 mei 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,386
Verkoop    3,475

POUND STERLING
Aankoop    4,979
Verkoop    5,109

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,376
Verkoop    3,485

POUND STERLING
Aankoop    4,944
Verkoop    5,119

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

  ††